Rivning planeras i Vejbystrand

8 04 2010

Rivningen av flera byggnader vid gamla kronprinsessans Victorias kustsanatorium i Vejbystrand kommer allt närmare. Företaget som planerar bygga bostäder på det så kallade KVS-området har nu lämnat in ansökan om rivningslov för tvätten, köket och garaget. Läs mer i en artikel i dagens hd.se.

Se även tidigare inlägg om kustsanatoriet på Byggnadsvårdsbloggen.

Victoria Strand i Vejbystrand

11 01 2010

Nu kan man snart bo i lägenhet i nya Victoria Strand i området kring gamla kronprinsessan Victorias kustsanatorium i Vejbystrand. Se bilder och läs mer i mäklarens annons.

Byggnadsvårdsbloggen har skrivit om kustsanatoriet och dess rivningshotade byggnader flera gånger, se inlägg den 28/1 2008, 23/5 och  3/5 2007. I december 2008 avslog regeringen överklaganden av detaljplanen och det blev klart för bygge av bostadsrätter – läs artikeln i hd.se.

Kustsanatoriet i Vejbystrand

28 01 2008

I förra veckan avslog länsstyrelsen de överklaganden som gäller byggnationen i parken vid den ca 100 år gamla Kronprinsessan Victorias sanatorium i Vejbystrand, Ängelholm. Beslutet om detaljplan presenterades i våras och överklagades, men nu ser den långa processen ut att vara avslutad.

Kommunens detaljplan innebär att en del äldre byggnader kommer att rivas, däribland ursprungsbyggnaden från 1903, medan andra rustas upp och att nya byggnader ska uppföras (se plankarta pdf).

I flera år har många engagerat sig för att bevara områdets karaktär, bland annat Vejbyföreningen som nu ser framåt. Ordförande Per Bjuvsten säger att det är positivt att upprustningen kan komma igång. Nybyggnationen av bostäder innebär också en ökad inflyttning till Vejbystrand, vilket är bra för framtiden.

Källa: hd.se

Se även tidigare inlägg från 3/5 och 23/5 2007.

Inlägget korrigerat 080203. Tack för kommentaren!

Sanatoriet i Vejbystrand

23 05 2007

Byggnadsnämnden i Ängelholm beslutade igår om detaljplanen för området vid Kronprinsessans Victorias kustsanatorium i Vejbystrand. Den föreslagna detaljplanen innebär en exploatering av området, bland annat med nya bostadshus, och rivning av flera äldre byggnader.

Läs utlåtande för detaljplanen (pdf) som byggnadsnämnden tidigare har publicerat på kommunens webbplats.

Se även de läsvärda kommentarerna till mitt förra inlägg om sanatoriet.

Hotat sanatorium i Vejbystrand

3 05 2007

sanatorium

Ett antal byggnader vid Kronprinsessans Victorias kustsanatorium i Vejbystrand hotas av rivning. Hela området är på väg att exploateras. Det skriver Lars Olefeldt och Pia Malmros i ett debattinlägg i Nättidningen Svensk historia.

Den 22 maj kommer byggnadsnämnden i Ängelholm att fatta beslut om detaljplanen för området. Enligt länsstyrelsen är området en värdefull kulturmiljö och värd att bevara. Kommunen har begärt att länsstyrelsen tar bort sanatorieområdet som bevarandevärt, så att kommunen kan använda marken till ny bebyggelse. Bland annat planeras fyra-fem hus i fem våningar i sanatoriets parkanläggning.

Många Vejbystrandsbor har under de senaste åren engagerat sig för bevarande och en mer varsam exploatering, men till synes förgäves. Debattörerna undrar vem som har ansvaret för att bevara en bys historia för eftervärlden.

Kustsanatoriets huvudbyggnad, som uppfördes 1903, är ett av husen som planeras att rivas. Det har genom åren använts för behandling vid tbc och polio och som särskola. Läs mer på KVS-museets webbplats och i Wikipedia.

KVS_2

Kronprinsessan Victorias kustsanatorium, hus och park. Lilla bilden visar ursprungsbyggnaden från 1903. (Bilder från Lars Olefeldt)