Sök till Restaureringskonst 2011/2012 senast 13 juni

12 06 2011

Kungl. konsthögskolan i Stockholm ordnar varje år en påbyggnadsutbildning i restaureringskonst på 60 hp. Detta år finns även möjlighet till halvfartsstudier som en föreläsningsserie om 30 hp. Läsåret 2011/2012 har utbildningen tema Inclusive India – Re: Pune. Det handlar om att restaurera, bevara och förnya den historiska stadens arkitektur och dess berättelser. Den snabba urbaniseringsprocessen kräver nya strategier, nya aktörer och nya värderingar. Läs mer om utbildningen på KKH:s webbplats. Sista ansökningsdag är den 13 juni.

Bilden är lånad från KKH:s webbplats.

Läs mer om byggnadsvårdsutbildningar i höst på Byggnadsvårdsbloggen.

Studieguide till höstens byggnadsvårdsutbildningar

27 03 2011

Senast den 15 april är det dags att söka in till höstens högskoleutbildningar för kulturarvs- och byggnadsvårdsintresserade. Sök program och fristående kurser via portalen studera.nu. Se även kurser och utbildningar hos studiekanalen.se eller folkhögskola.nu.

Göteborgs universitet (Göteborg/Mariestad)
Bebyggelseantikvarieprogrammet (180 hp)
Bygghantverksprogrammet (120/180 hp)
Konservatorsprogrammet (180 hp)
Kulturarv och modernitet: materiellt och immateriellt under 1000 år (120 hp)
Kulturarvsstudier, kandidatprogram (180 hp)
Kulturvård, masterprogram (120 hp)
Landskapsvårdens hantverk (180 hp)
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk (180 hp)
Trädgårdens hantverk och design (120/180 hp)
Båtar, fartyg och skepp (15 hp)
Byggnadsdokumentation (7,5 hp)
Flora i kulturlandskapet (7,5 hp)
Göteborg och Västerhavets kulturarv (15 hp)
Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system (7,5 hp)
Industrial heritage: use and re-use (7,5 hp)
Klimatlära för konservatorer (3 hp)
Kulturlandskapets historia (7,5 hp)
Kulturvård och byggnadsvård (30 hp)
Kyrkorna som kulturarv I (7,5 hp)
Kyrkorna som kulturarv II (7,5 hp)
Landskapsvårdens redskap (15 hp)
Lera som byggnadsmaterial (3 hp)
Lerbyggnad – metoder och material (4,5 hp)
Materialanalys för konservatorer (7,5 hp)
Preservation and documentation of rock art (7,5 hp)
Traditionellt byggnadsmåleri I  (30 hp)
Traditionellt byggnadsmåleri II  (30 hp)
Urban landskapsvård (7,5 hp)

Högskolan Dalarna (Borlänge/Falun)
Management och tolkning av kulturarv (7,5 hp)

Högskolan i Gävle (Gävle)
Gästriklands kultur och historia (30 hp)
Hälsinglands kultur och historia (61-90) (30 hp)

Högskolan på Gotland (Visby)
Byggnadsantikvarieprogrammet (180 hp)
Byggnadsvård – vidareutbildning (60 hp)
Föremålsantikvarieprogrammet (180 hp)
Byggnadsvetenskap – material och konstruktion (7,5 hp)
Byggnadsvetenskap – byggnadsfysik  (7,5 hp)
Byggnadsvård – vidareutbildning I (7,5 hp)
Byggnadsvård – vidareutbildning II (7,5 hp)
Inomhusklimat och uppvärmning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (15 hp)
Kulturarv (7,5 hp)
Kulturvård i dagens samhälle (7,5 hp)
Stenbyggnader (7,5 hp)

Kungliga konsthögskolan, Arkitekturskolan (Stockholm)
Påbyggnadsutbildning i restaureringskonst  (60 hp) – sista dag för ansökan brukar vara i maj/juni

Linköpings universitet (Linköping)
Den praktiska kunskapen i kulturlandskapet (15 hp)
Turism – Inriktning mot kulturarv och naturmiljö (180 hp)

Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö)
Byggnadsutformning (180 hp)
Att arbeta med kulturmiljön – en introduktion (15 hp)
Byggnadsvård I (7,5 hp)
Kultur och kulturpolitik i det postindustriella samhället (7,5 hp)
Kulturmiljö i stad och land (7,5 hp)
Kulturmiljövetenskap I (30 hp)

Lunds tekniska högskola (Lund)
Byggnadskonsten i Europa – arkitekturens formspråk och tektonik (15 hp)
Svensk interiör- & möbelhistoria – en översikt (7,5 hp)
Trädgårdskonstens historia (4,5 hp)

Mittuniversitetet / Träkadademien (Kramfors)
Möbel- och byggnadshantverk, Byggnadsvård (120-180 hp)
Möbel- och byggnadshantverk, Smide (120-180 hp)
Möbel- och byggnadshantverk, Möbeltapetsering (120-180 hp)
Möbel- och byggnadshantverk, Möbelsnickeri (120-180 hp)

Stockholms universitet (Stockholm)
Kandidatprogrammet för museer och kulturarv (180 hp)
Kandidatprogram i kulturanalys (180 hp)
Masterprogram i kulturarvsstudier (120 hp)
Kulturarv i globalt perspektiv (15 hp)
Kulturarv och kulturmiljövård: villkor och utgångspunkter (15 hp)
Museer, kulturarv och lärande (15 hp)

Södertörns högskola (Flemingsberg)
Samtid och kulturarv (180 hp)

Umeå universitet (Umeå)
Att tillgängliggöra kulturarv (7,5 hp)
Byggnader och miljö (7,5 hp)

Uppsala universitet (Uppsala)
Museer och kulturarv i konflikt och katastrofområden (7,5 hp)

Vindelns folkhögskola (Vindeln)
Byggnadsvårdsutbildning (1-2 år) – sista ansökningsdag 15 maj

Med reservation för eventuella ändringar.

Byggnadsvårdskurser
Kortare praktiska kurser hittar du på Byggnadsvårdsbloggens sida med Kurser.

Senast uppdaterad 2011-03-30

Ny utbildning i traditionellt byggnadsmåleri

5 10 2010

Till vårterminen 2011 startar en kurs i traditionellt byggnadsmåleri (30 hp) vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Kursen ger kunskaper om traditionella behandlingsmetoder med kalkfärg, slamfärg, linoljefärg, tempera/emulsion, limfärg, om materialen tjära och lera samt metoder kring papp- och vävspänning, tapeter och schabloner. Utbildningen består av praktiska moment och tar även upp måleriets historia, dokumentation och byggnadsvårdens etik och bevarandemetoder.

Ansökan sker genom www.studera.nu och sista ansökningsdag är den 15 oktober.

Utbildning i restaureringskonst

3 05 2010

Kungl. konsthögskolan i Stockholm ordnar varje år en påbyggnadsutbildning i restaureringskonst på 60 hp. Läsåret 2010/2011 har utbildningen tema stadsomvandlingar London – Helsingborg. Läs mer om utbildningen på KKH:s webbplats. Sista ansökningsdag är den 4 juni.

Läs mer om byggnadsvårdsutbildningar i höst på Byggnadsvårdsbloggen.

Byggnadsvårdsutbildningar i höst

30 03 2010

Senast den 15 april är det dags att söka in till höstens högskoleutbildningar. Sök program och fristående kurser via portalen studera.nu.

Göteborgs universitet (Göteborg/Mariestad)
Program
Bebyggelseantikvarieprogrammet (180 hp)
Konservatorsprogrammet (180 hp)
Kulturarv (180 hp) – nytt kandidatprogram
Kulturvård, masterprogram (120 hp)
Bygghantverksprogrammet (120/180 hp)
Trädgårdens hantverk och design (120/180 hp)
Landskapsvårdens hantverk (180 hp)
Nordmak – Nordisk master i arkitektoniskt kulturarv

Fristående kurser på grundnivå
Bebyggelsehistoria 1: Medeltid och förindustriell tid (15 hp)
Bebyggelsehistoria 2: Industrialismens samhälle (9 hp)
Bebyggelsehistoria 3: 1900-talet (12 hp)
Båtar, fartyg och skepp (15 hp)
Det flytande kulturarvets bevarande (15 hp)
Ekologi, landskap och miljö (15 hp)
Flora i kulturlandskapet (7,5 hp)
GIS som redskap i landskapsvården (15 hp)
Gärdsgårdar i sten och trä (7,5 hp)
Klimatlära för konservatorer (3 hp)
Kulturlandskapets historia (7,5 hp)
Kulturvård och byggnadsvård (30 hp)
Landskap och kulturvård (7,5 hp)
Landskapsvårdens redskap (15 hp)
Natur- och kulturmarksskötsel (15 hp)
Naturlandskapets historia (7,5 hp)
Skärgårdslandskapets vård och utveckling (15 hp)
Trädvård, slåtter och ängsbruk (7,5 hp)
Tätortsnära natur och kultur (7,5 hp)
Urban landskapsvård (7,5 hp)

Fristående kurser på avancerad nivå
Byggnadsdokumentation (7,5 hp)
Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system (7,5 hp)
Industrial heritage: use and re-use (7,5 hp)
Kyrkorna som kulturarv I (7,5 hp)
Kyrkorna som kulturarv II (7,5 hp)
Lera som byggnadsmaterial (3 hp)
Materialanalys för konservatorer (7,5 hp)
Preservation and documentation of rock art (7,5 hp)

Sommarkurs
Lera som byggnadsmaterial (3 hp)

Högskolan på Gotland (Visby)
Program
Byggnadsantikvarieprogrammet (180 hp)
Föremålsantikvariskeprogrammet (180 hp)

Fristående kurser
Arkitekturhistoria (7,5 hp)
Byggnadsvetenskap I (7,5 hp)
Byggnadsvetenskap II (7,5 hp)
Byggnadsvård – vidareutbildning (60 hp)
Conservation Science (7,5 hp)
Culture in Urban Regeneration (7,5 hp)
Föremålens material och tekniker – organiska material (7,5 hp)
Föremålens material och tekniker – oorganiska material (7,5 hp)
Föremålens material och tekniker – syntetiska material och plast (7,5 hp)
Inomhusklimat och uppvärmning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (15 hp)
Kulturarv (7,5 hp)
Kulturarvspolitik (30 hp)
Kulturmiljövården i planering och lagstiftning (10 hp)
Kulturvård i dagens samhälle (7,5 hp)
Kulturegendomsrätt (7,5 hp)
Restaurerings- och konserveringsideologier (7,5 hp)
Stenbyggnader – historia och restaurering (7,5 hp)
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia (7,5 hp)
Visualitet och kulturarv (7,5 hp)

Kungliga konsthögskolan, Arkitekturskolan (Stockholm)
Påbyggnadsutbildning i restaureringskonst  (60 hp) Tema: Stadsomvandlingar London – Helsingborg

Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö)
Program
Högskoleprogram i byggteknik med byggnadsvård (120 hp)

Fristående kurser
Att förmedla och tolka en plats – Kronobergs slottsruin (7,5 hp)
Att arbeta med kulturmiljön – en introduktion (7,5 hp)
Byggnadsvård I (7,5 hp)
Byggnadsvård 2 -Projektering (7,5 hp)
Kultur och kulturpolitik i det postindustriella samhället (7,5 hp)
Kulturmiljövetenskap I (30 hp)
Kulturmiljövetenskap II (30 hp)

Stockholms universitet (Stockholm)
Kulturarv i globalt perspektiv (15 hp)
Kulturarv och kulturmiljövård: villkor och utgångspunkter (15 hp)
Museer, kulturarv och lärande (15 hp)

Träkadademien (Höga kusten)
Byggnadsvård (2 eller 3 år). Ansökan till Träakademien senast 15 april

Umeå universitet (Umeå)
Att tillgängliggöra kulturarv (7,5 hp)
Byggnader och miljö (7,5 hp)

Övriga utbildningar

Hantverksakademin (Stockholm)
Gymnasieutbildning, nationellt och individuellt program inom över 100 hantverksyrken – sista ansökningsdag till gymnsieintagningen var den 15 februari
Lärlingsutbildning för vuxna inom 68 hantverksyrken – sista ansökningsdag 31 mars

Byggnadsvårdskurser
Kortare praktiska kurser hittar du på Byggnadsvårdsbloggens sida med Kurser.

Kulturarv – nytt program i Göteborg

25 03 2010

Till hösten startar ett nytt kandidatprogram, Kulturarvsstudier (180 hp), vid institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet. I programmet ingår studier i historia, arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, etnologi och socialantropologi. Mer information finns i en folder (pdf) och på institutionens webbplats. Sök till programmet via www.studera.nu

Inom kort kommer Byggnadsvårdsbloggens studieguide till byggnadsvårdsutbildningar.

Kurs i restaureringskonst om Kiruna

26 05 2009

Kan man flytta en stad? Kirunas omvandling och successiva flytt är tema för 2009/2010 års påbyggnadsutbildning i restaureringskonst vid Kungl. konsthögskolan i Stockholm. Utbildningen om 60 hp vänder sig till arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, fysiska planerare, ingenjörer, antikvarier, konservatorer med flera, som har minst ett års yrkesverksamhet inom området.

Läs mer om kursen hos Konsthögskolans Arkitekturskola. Sista ansökningsdag är 15 juni.

stadshus1

Kiruna stadshus, ett av husen som måste flyttas. Foto: bloggredaktören, maj 2008

Masterprogram i kulturarvsstudier

19 03 2009

Till hösten startar ett nytt tvärvetenskapligt masterprogram i kulturarvsstudier vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Det tvååriga programmet (120 hp) är en vidareutveckling av universitetets kurser i kulturmiljövård.

Utbildningen är ett samarbete med institutionerna för arkeologi, etnologi, historia, kulturgeografi och nordiska språk vid Stockholms universitet och KTH:s arkitekturskola. Det är möjligt att avsluta programmet redan efter ett år med ett examensarbete för en magisterexamen.

Efter masterprogrammet kan man få jobb inom kulturmiljövårdens centrala myndigheter, länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och inom andra myndigheter och företag som hanterar kulturmiljövårdsfrågor. Programmet ger även en god grund för forskarutbildning inom området. Läs mer om masterprogrammet i kurskatalogen.

Kyrkorna som kulturarv

15 12 2008

Till våren finns två nya fördjupningskurser vid Göteborgs universitet om kyrkligt kulturarv. Kurserna vänder sig till de som vill arbeta med bevarande och förnyelse av kyrkogårdar, kyrkobyggnader eller dess interiörer och inventarier.

Mer information finns hos arrangören, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, och i foldern (pdf). Sista dag för ansökan är 22 december.

Textilhantverk, slöjd och form

4 08 2008

Är du intresserad av textilhantverk, slöjd och form? Det finns fortfarande platser kvar på Högre hemslöjdsutbildningen på HV Skola i Stockholm.

Högre hemslöjdsutbildningen är en tvåårig eftergymnasial utbildning med en kombination av praktiska och teoretiska kunskaper inom hård- och mjukslöjd. Efter examen kan du arbeta som Länshemslöjdskonsulent, inom byggnadsvård eller med egen verksamhet. HV Skolas utbildningar syftar till att bevara och utveckla vårt kulturarv.