Järnvägens byggnader i Nässjö

29 03 2011

Lär dig mer om järnvägens arkitektur på lördag den 2 april på Nässjö Järnvägsmuseum. Samling kl 13.00 i museets Biovagn från 1960-talet.

Arkitekt Gunilla Linde Bjur, som skrivit Stationshus : järnvägsarkitektur i Sverige (Balkong förlag, 2010), visar bilder och berättar om hur stationsbyggnader utformades under uppbyggnadsperioden. Vi får också besöka museets utställningshall med många fina modeller.

Arrangörer: Svenska byggnadsvårdsföreningen / Jönköping och Nässjö Järnvägsmuseum. Föranmälan krävs, se inbjudan (pdf).

Nyfiken på gamla järnvägar? Läs Det våras för museijärnvägarna på Arbetslivsmuseers blogg.

Ormaryd station, bilden är lånad från inbjudan till ”Järnvägens byggnader”. Bokens omslagsbild kommer från Bokus.

Stationshuset i Bruzaholm rivningshotat

19 04 2010

Trafikverket (fd Banverket) söker en köpare till stationshuset i Bruzaholm (Eksjö kommun). Om de inte hittar någon intressent, kommer huset sannolikt att rivas. Kontakta Trafikverket i Malmö om du är intresserad av huset. Byggnaden finns med på Banverkets avvecklingslista från 2007.

Foto: Arja Källbom

Skänninge stationshus på väg att rivas

18 04 2010

Stationshuset i Skänninge (Mjölby kommun) uppfört 1873 verkar vara på väg att rivas, enligt ett mejl till bloggen. Fastigheten finns med på Banverkets (numera Trafikverkets) avvecklingslista från 2007. Trafikverket driver just nu ett stort väg- och järnvägsprojekt Motala-Mjölby, som bland annat omfattar nytt dubbelspår.

Foto: Harri Blomberg (Wikimedia Commons)

En gammal Skänningebo skriver i en insändare i Corren.se att man diskuterade husets vara eller icke vara på ett möte den 12 april. Huset har fått förfalla sedan tågen slutade stanna i Skänninge på 1980-talet, och nu kostar det för mycket att renovera stationshuset.

Se även För dyrt att restaurera (Källa: SR P4 Östergötland 12/4).

Banverket avvecklar byggnader

26 05 2007

Byggnadsvårdsmagasinet skriver att Banverket ska sälja och riva byggnader som de inte har behov av längre. Det gäller lokstallar, godsmagasin, banvaktsstugor och tidigare stationshus. Det finns en förteckning (pdf) över vilka byggnader som berörs. Mer information om objekten får man genom att kontakta Banverket (olika personer beroende på region) eller i vissa fall Jernhusen AB.

Många byggnader ligger så nära järnvägen att de inte är beboeliga utan bullerskydd eller marksanering, i dessa fall blir det billigare för Banverket att riva dem. De aktuella byggnadernas kulturhistoriska intressen ska gås igenom innan beslut om eventuell försäljning eller rivning fattas. Banverket och Riksantikvarieämbetet för diskussioner om hur de kulturhistoriska värdena ska hanteras.

Det är regeringen som har gett Banverket i uppdrag att avveckla de byggnader som inte längre används till följd av förändringar inom järnvägsdriften. Totalt har Banverket ca 1500 byggnader idag.