Beslut om plan för nya Slussen

13 12 2011

Trots den senaste tidens protester antog Stockholms kommunfullmäktige i går detaljplanen för nya Slussen, vilket innebär att anläggningen rivs. Efter över tre timmars debatt klubbades planen igenom med endast tre rösters övervikt, 51 mot 48. Beslutet väntas överklagas. Beräknad byggstart tidigast 2014 men överklagande kan ta upp till två och och försena byggprocessen.

DN:s Lars Epstein skriver om Slussen efter debatten i kommunfullmäktige, om demonstrationer inför mötet och kulturarbetarnas uppvaktning i sista minuten. Även YIMBY har skrivit mycket om Slussen.

Stockholm stad/Slussen beskriver huvuddragen i förslaget.

Läs mer om Slussen och Slussendebatten på Byggnadsvårdsbloggen.

Detaljplan för nya Slussen beslutad

29 09 2011

Stockholms stadsbyggnadsnämnd beslutade torsdagen den 29 september att anta den omdiskuterade detaljplanen för nya Slussen. Förslaget visades på en utställning i maj-juni 2011. Därefter har det varit ute på remiss hos myndigheter och förvaltningar. I december ska kommunfullmäktige besluta om detaljplanen för Slussen. Byggstarten är planerad till 2013.

Stockholm stad/Slussen beskriver huvuddragen i förslaget:

  1. En ny park planeras öster om Katarinahissen med panoramautsikt över Saltsjön och Skeppsholmen. Parken avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen där både privatbåtar och skärgårdsbåtar kan lägga till.
  2. Torget vid slussningen är framtida Slussens centrala plats vid själva slussningen. Låga gång- och cykelbroar ramar in två bassänger som bildar ett torg av vatten. Här kan man njuta av solen hela dagen på terrasserna eller på något café.
  3. Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten. De nya byggnaderna får fasader med stor transparens så att det blir en naturlig kontakt mellan inomhusmiljön och torget/stadspulsen utanför.
  4. Ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning, men sätts i ett nytt sammanhang då det blir början på ett stråk som sträcker sig via Katarinaparken ned mot vattnet. Viktiga utblickar bevaras.
  5. Bussterminalen placeras i Katarinaberget. Här skapas en trygg och modern knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt och inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och t-bana.
  6. Nya byggnader vid Södermalmstorg blir det två låga byggnader för t ex restauranger eller kulturaktiviteter. Framför KF-huset och glashusen som finns där idag blir det  kontorsbyggnader. Det är inte bestämt ännu hur de ska se ut – det är storleken som visas i utställningen. I bottenvåningarna kommer det att bli allmänna ytor, t ex caféer eller affärer.
  7. Mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister samt båttrafik för persontransporter.

Läs mer om Slussen och Slussendebatten på Byggnadsvårdsbloggen.

Ny Slussen-utställning

4 05 2011

Tisdagen den 3 maj öppnade en utställning som visar det slutgiltiga förslaget för det framtida Slussen. Utställningen pågår till och med den 19 juni i Sjömanshemmet (Peter Myndes Backe 3) vid Slussen. Öppet alla dagar från klockan 12 och kvällsöppet till klockan 20 på torsdagar. För öppettider och ytterligare information, se Slussen på Stockholms stads webbplats.

Den senaste tiden har det skrivits mycket om nya Slussen. Här är några exempel ur Slussendebatten:

Läs tidigare inlägg om Slussen på Byggnadsvårdsbloggen.

Slussen-utställning har lördagsöppet

12 03 2010

Utställningen med planförslaget för det framtida Slussen pågår till och med den 29 mars. Imorgon, lördag den 13 mars, är det extra öppet. Annars är utställningen öppen måndag till fredag. För öppettider och ytterligare information, se Slussen på Stockholms stads webbplats. Utställningen hålls i Sjömanshemmet (Peter Myndes Backe 3) vid Slussen.

Läs mer om Slussen på Byggnadsvårdsbloggen.

Plansamråd om framtida Slussen

24 01 2010

Arkitekterna Foster + Partners och Bergs vision för Slussen 2009

Måndagen den 25 januari startar plansamråd för det framtida Slussen i Stockholm. Planförslaget ställs ut på Sjömanshemmet (Peter Myndes Backe 3) till och med den 29 mars. Här finns bland annat en modell över det planerade projektet.

Utställningen är öppen måndag till fredag samt under tre lördagar, den 6 februari, 20 februari och 13 mars. För öppettider och ytterligare information, se Slussen på Stockholms stads webbplats.

Se mer av modellen i ett inslag i SVT ABC (SVT Play).

Läs debattinlägget ”Riv Slussen – gräv ner t-banan” som Samfundet S:t Erik skriver i dagens SvD.

Läs mer om Slussen på Byggnadsvårdsbloggen.

Uppdaterad 100125

Beslut om Slussens framtid

18 04 2009

slussen_bild3Foster+Partners och Berg Arkitektkontor har skapat det vinnande förslaget i tävlingen om nya Slussen. Ett omarbetat vinnarförslag presenterades igår av Stadshusalliansen. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om genomförandeplan senare i år. Byggstart är planerad till 2012. Projektet beräknas totalt kosta 6.300 miljoner kronor. Läs mer i pressmeddelandet från Stockholms stad. Bilden är lånad från pressmeddelandet, fler bilder finns där.

Se även tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen om Slussen:

Slussendebatt

19 01 2009

Imorgon tisdag ordnar ABF Stockholm Öppet hus om Slussen och det fristående förslaget Ny syn på Slussen. De fem idealisterna, som står bakom förslaget, en politikerpanel och representanter från stadsbyggnadskontoret och Gamla Stan-Sällskapet medverkar i Öppet hus.

Stadsbyggnadskontoret har beställt fem förslag på ett nytt Slussen och ska inom kort fatta beslut. Stockholms stadsmuseum vid Slussen har förlängt utställningen med de fem officiella förslagen till den 8 mars.

Följ debatten på SvD.se

… och på Newsmill…

… och på Yimby:

Tidigare inlägg om Slussen på Byggnadsvårdsbloggen:

Uppdaterad 090129

Klimatsmart lösning för Slussen

15 01 2009

Snart kommer ett beslut om Slussens framtid och som alltid när det gäller förändringar i stadsmiljön är det många som engagerar sig. Byggnadsvårdsbloggen förmedlar här ett upprop för Slussen och Stadsgården, som vi har fått från föreningen Stadsgårdens Vänner.

Upprop för en klimatsmart helhetslösning för Slussen och Stadsgården

Inom en snar framtid väntas Stockholms stad fatta beslut om Slussens, Danvikstulls, och därefter Stadsgårdens, framtid. De fem arkitektbyråer som bjudits in att delta i tävlingen om Slussen har fått i uppdrag att ta fram en lösning efter premisser som inte tillräckligt uppfyller kommande generationers miljökrav. Bland annat planeras en motorled framför Stockholms Slott, något som luktar mer 1970-talslösning än en vision för år 2020.

Vi, Stadsgårdens Vänner, har tagit fram en hållbar, miljövänlig, helhetslösning. Att denna lösning dessutom ökar Stockholms skönhet, ger fler bostäder, parkeringsplatser och kulturupplevelser, stärker stadens ställning som turistattraktion. Med vårt förslag skulle Stockholm konkurrera med världsstäder som Sidney, New York, London och Paris om de stora turistflockarna.

Men det är bråttom. Därför startar vi nu ett upprop på nätet, där alla som vill ha vår klimatsmarta framtidslösning för Stockholm kan skriva på. Uppropet hittar du på vår hemsida: www.stadsgarden.com

Och på Newsmill:
http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/09/annu-tid-klimatsmart-helhetslosning-slussen-och-stadsgarden

Vi har också lagt ut en film om förslaget på Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=FB9RFG6dCB0

Vårt förslag innebär i korthet:
– En långsiktigt, miljömässigt hållbar, helhetslösning av kommunikationer från Värmdölandet, genom Stadsgården till Slussen. Detta sker främst genom ett utvidgat tunnelbanenät.

– 2500 nya bostäder vid vattenbrynet längs med Stadsgården.

– 8.000 nya parkeringsplatser vid Stadsgården. Detta i kombination med utökad buss- och tunnelbanetrafik minskar biltrafiken kring Slussen.

– Bättre utnyttjande av vattentransporter.

– Ett spektakulärt operahus av världsklass.

Stockholms framtid ligger i allas våra händer. Nu vädjar vi till Stockholms makthavare och invånare att tillsammans välja den vision för Stockholm som gynnar såväl nuvarande som framtida generationer bäst.

För Stadsgårdens Vänner:

Lars Liedegren, arkitekt, ordförande, Stadsgårdens Vänner, 070-532 11 40, lars.liedegren@telia.com info@stadsgarden.com

Anders Sandegren, vice ordförande, 070 824 66 64, anders.sandegren@gmail.com

Caj Malmros, Rektorsakademin, Robert Mesterton, styrelseproffs, Stig Thorsson, konsul, Peder Wallenberg, Carpe Vitam,  Per Eckerbom, byggmästare, Hasse Wallman, Wallmans Salonger , Lennart Tonell, KTH , Johan von Garrelts ÅF, Lars Saxholm, Nobelli, Sten Staxler FlyWay, Lars Gullstedt  G&G Gruppen, Wiliam Lindgren, entreprenör, Gunilla Arhén Ruter Dam, Alexandra Charles Gustrin, 1,6-miljonersklubben, Curt Granberg Aba-kopiering, Claes Andreasson, Erik Lallerstedt, krögare, Tina Wik KTH

slussen_image001 slussen_image002 slussen_image003 slussen_image0041
Ny syn på Slussen

16 12 2008

Den planerade ombyggnaden av Slussen engagerar stockholmarna. Just nu besöker många en utställning i Gamla stan som visar en Ny syn på Slussen.

”Ny syn på Slussen” är ett sjätte förslag på hur omdaningen av Slussen ska lösas. Fem arkitekter och stadsplanerare med lång erfarenhet har tagit fram en lösning som bygger på att Stockholms tunnelbana grävs ner. De presenterar sitt förslag på utställningen i Gamla stan och på en webbplats med blogg.

Utställningen med de fem förslagen på ”Nya Slussen” på Stockholms stadsmuseum är förlängd till den 6 januari 8 mars, 2009. Se tidigare inlägg, Förslag på nya Slussen.

ny-syn-slussen-kf-081015-11

Illustration av Kjell Forshed, ARK SAR MSA, en av de fem som står bakom Ny syn på Slussen.

Uppdaterad 090110
”Fem idealister för en ny syn på Slussen” fick Gamla Stans miljöpris 2008. Priset delades ut den 19 december av Nätverket för Gamla Stans framtid, som är en informell grupp av miljöintresserade personer i Gamla Stan.

”Historisk chans att välja rätt väg för Slussen”. Debattinlägg av Eva Eriksson i SvD den 6 januari.

Förslag på nya Slussen

24 10 2008

Imorgon öppnar en utställning på Stockholms stadsmuseum med fem förslag på hur det framtida Slussen skulle kunna se ut. Fem arkitektkontor presenterar modeller utifrån trafiklösningen ”Nya Slussen”, som vann över ”Nybyggt/bevarande” i slutet på förra året.

De fem arkitektgrupperna är: Nyréns, BIG, Foster+Partners och Berg, Wingårdhs och Tema samt Atelier Jean Nouvel och Habiter Autrement.

Utställningen är öppen till 7 december förlängd till 6 januari 8 mars, sedan ska det vinnande förslaget utses. Bygget planeras pågå 2012-2018. Det är ungefär så länge som Slussens gamla betongkonstruktion håller, enligt en undersökning som gjordes förra året (se tidigare inlägg).

Läs mer om förslagen, vad som händer, lite Slussen-historik och se bilder på Stockholms stads Slussen-sida. Information och bildspel finns på DN:s och SvD:s webb.

Bildcollage från Stockholms stads webb.

Inlägget uppdaterat 090118