Skoklosters slott renoveras i höst

7 10 2009

I höst renoverar Statens fastighetsverk (SFV) taket på Skoklosters slott. En av takstolarna ska bytas ut och man använder traditionella hantverkarmetoder. Två timmermän och två murare arbetar med handverktyg som man använde på 1600-talet.

Takkonstruktionen på Skokloster slott är unik i Sverige med en särskild typ av takstol. Det glaserade teglet ligger på läkt utan träpanel under och pannorna är fogade på undersidan med kalkbruk. Läs mer om Skokloster och den aktuella renoveringen på SFV:s webbplats.

skokloster

Foto: Åke E:son Lindman

Katrinetorps gård får Helgopriset

28 02 2009

Statens fastighetsverks arkitekturpris, Helgopriset 2008, går till Östra magasinet på Katrinetorps gård utanför Malmö för en långsiktig och lyhörd renoveringsstrategi där nya funktioner skickligt förs in i en gammal anläggning. Genom renoveringen har magasinets autenticitet bevarats.

katrinetorps_gard_flygel

Östra flygeln på Katrinetorps gård. Foto: Katrinetorps gård

Katrinetorps gård byggdes i början på 1800-talet som ett landeri till en av stadens välbärgade familjer. Malmö kommun äger och förvaltar gården. Den består idag av en huvudbyggnad, två flyglar, en ladugård, en stallbyggnad samt en rekonstruerad trädgård.

Bakom det vinnande bidraget står arkitekt Ulf Ernfors, BYGG-A Ernfors Jacobsson Arkitekter, stadsantikvarie Anders Reisnert samt förvaltare Torgil Brönmark på Fastighetskontoret i Malmö stad.

Helgopriset är Sveriges största arkitekturpris och delas ut vart fjärde år för bästa restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk beläget i Sverige. Prissumman är på 150.000 kr.

Se tidigare inlägg om vilka renoveringar som var nominerade till priset. Läs mer om arkitekten Helgo Zettervall.

Fasadrenovering behövs på Slottet

23 02 2009

slottsfasad_450

Stockholms slotts fasad har skulpterad gotländsk sandsten som på flera ställen har långtgående vittringsskador. I början på februari satte man upp nät för att skydda mot nedfallande sten. Nu måste man göra något åt fasaden för att inte originalarbeten i natursten från slutet av 1600-talet ska förstöras totalt.

slott_skulptur

Foto: Mikael Traung

Statens fastighetsverk (SFV), som förvaltar slottet, har gjort en förstudie om slottets yttre renoveringsbehov. Där står bland annat att vissa partier har vittrat så mycket att man inte längre kan se den ursprungliga formen och detaljer. Det gäller framför allt de mest utsatta delarna av fasaden, som balusterdockorna i räcket på taket och vissa skulpturer och fönsteromfattningar. Men i skyddade lägen är originalstenen i mycket bra skick.

En fasadrenovering beräknas kosta omkring 220 miljoner kronor och tar ca 20 år att genomföra. Men innan den kan börja krävs 2-3 år med dokumentation och förarbeten. SFV har nu begärt pengar av regeringen för upprustningen.

Det var 50 år sedan slottet senast genomgick en renovering. Sedan dess har man underhållit och reparerat där det behövts. I förstudien konstaterar SFV också att det krävs ett bättre långsiktigt underhåll av slottets fasadsten.

slott_balusterdocka

Foto: Mikael Traung

FAKTA
Den gotländska sandstenen (Burgsvikssandsten) var populär i slottsbyggena på 1600-talet. Den har använts som byggnadssten, till skulpturer, spisar, altaruppsatser och takflis. Under tidig medeltid användes den till dopfuntar och kyrkobyggen på Gotland. Den är porös och mjuk och kan vittra ned ganska snabbt om den utsätts för regn eller snö. Sandsten tar upp vatten kapillärt och kan sprängas sönder om det fryser när den är vattenmättad. Föroreningar, salt och svavel (sulfat) tillsammans med vatten ger andra skador som exfoliering och gipskrustor. Källa: Stenen i tiden (Natursten i byggnader). Riksantikvarieämbetet, 1996.

Utredning om kulturfastigheter

21 02 2009

kulturfastighetsutredning_omslag1Igår presenterades Kulturfastighetsutredningen där Statens fastighetsverk (SFV) lämnar förslag på vilka kulturfastigheter som långsiktigt bör förvaltas av staten. I utredningen har SFV utvärderat de kulturhistoriska värdena för sammanlagt 550 fastigheter.

Kulturfastighetsutredningen ger regeringen ett beslutsunderlag för vad som ska ingå i statens kulturhistoriska fastighetsportfölj och hur fastigheterna kan förvaltas långsiktigt och effektivt. Uppdraget har genomförts i samråd med Fortifikationsverket, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Sjöfartsverket.

Arbetet har skett i nära samarbete med RAÄ som har utarbetat en värderings- och urvalsmodell bestående av tre delar:

 • kriterier för statligt ägande som fokuserar på att ge medborgarna tillgång till vårt gemensamt ägda kulturarv,
 • vilka historier fastigheterna berättar,
 • säkra att det framtida fastighetsbeståndet är representativt utifrån kriterierna geografi, genus, klass, generation och etnicitet.

Av de 550 bedömda fastigheterna föreslås att 90 procent stannar i statens ägo av kulturhistoriska skäl. Idag förvaltas de av SFV, RAÄ, Fortifikationsverket och Sjöfartsverket. SFV ser gärna att förvaltningen samlas i en organisation. Trots sina kulturhistoriska värden lever ett femtiotal fastigheter inte upp till kriterierna. Utredningen framhåller dock att det kan finnas andra skäl för att staten äger, som att en kulturmiljö är donerad eller utgör landshövdingsresidens.

För de fastigheter som idag förvaltas av SFV och som föreslås ingå i fastighetsportföljen är underskottet cirka 400 miljoner kronor per år. En stor utgift som kommer är upprustningen av fasaden på Stockholms slott. Den håller på att falla i bitar nu och renoveringen kostar minst 220 miljoner kronor.

Lediga lokaler hos SFV

15 01 2009

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar statligt ägda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 300 av dem presenteras i den nya boken ”Halva kungariket är ditt – svenska folkets kulturarv” (Gullers förlag).

Just nu har SFV flera lediga kontorslokaler i spännande miljöer att hyra. De säljer också ut en del av sina modernare fastigheter. På listan med lediga lokaler att hyra finns:
bankhuset_drottninggatan_4

 • Bankhuset, Drottninggatan i Stockholm (mittemot Rosenbad)
 • Oxenstiernska palatset och Beijerska huset, Gamla stan i Stockholm
 • Gamla Riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm
 • Gävle slott
 • Uppsala slott
 • Länsresidens i Kristianstad, Växjö, Visby och Östersund
 • Dalarö tullhus, Haninge kommun

Ovanstående är huvudsakligen kontor och butikslokaler, men SFV hyr även ut lägenheter i House of Sweden, Washington.

Foto: SFV

Nomineringar till Helgopriset 2008

9 10 2008

Helgoprisets logotyp, illustration: Carl Johan Hane

Statens fastighetsverk (SFV) delar ut Helgopriset till bästa restaurering eller komplettering av äldre byggnadsverk. De har nu utsett de tio nominerade verken för årets pris:

 • Birger Jarls torn, Riddarholmen
 • Köksbyggnad på Borgholms slott
 • Bryggeriteatern, Malmö
 • Filmstaden Vällingby
 • Kontorsbyggnad i kv. Fiskaren, Göteborg
 • Kalmar domkyrka
 • Kalmar konstmuseum
 • Östra magasinet, Katrinetorps gård, Malmö
 • Foajébyggnad, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
 • Östra stallet, Stockholm

Helgopriset är SFV:s arkitekturpris till minne av arkitekten och professorn Helgo Zettervall (1831-1907), som var chef till SFV:s föregångare Överintendentsämbetet. Byggnadsverket måste ligga i Sverige men behöver inte vara statligt ägt. Objektet för 2008 års pris ska ha färdigställts efter 30 juni 2004. En plakett och prissumman på 150.000 kronor delas ut vid ett seminarium på Moderna museet i februari.

Tidigare vinnare är: Alnarps ladugård (1996), Göteborgs konserthustillbyggnad (2001), KTH:s bibliotek (2004).

Uppdaterad 081119

Hemliga rum öppnas på lördag

19 05 2008

hemligarum_3_200.jpg

Den 24 maj klockan 11-16 öppnar Statens fastighetsverk dörren till ett antal okända och hemliga rum i hus som de förvaltar. Det blir både visningar och aktiviteter i bland annat Granuddens skvaltkvarn i Jokkmokk, Cellfängelset i Umeå, Skeppsholmskyrkan i Stockholm, Pater Noster på Hamneskär och citadellet och ön Gråen i Landskrona.

Läs mer på SFV:s webbplats och i tidskriften Kulturvärdens senaste nummer som har tema Hemliga rum.

Byggnadspris till Birger Jarls torn och SFV

18 11 2007

Den 21 november delas Stockholms läns hembygdsförbunds byggnadspris ut till Birger Jarls torn och SFV, Statens fastighetsverk. Motiveringen lyder:

”Birger Jarls torn är en värdefull kulturbyggnad i hjärtat av den miljö som utgör ursprunget till dagens Stockholm. Som sådan utgör den en utmaning när det gäller anpassning till modern användning. Den anpassning till kontor som gjorts är föredömlig, med stor hänsyn till byggnadens kvalitet och ursprungliga funktion. Val av material och rumsindelning tillåter besökaren förstå byggnadens funktion som ett runt försvarstorn. Exteriört har en nödvändig handikappentré infogats på ett utmärkt sätt och de gamla kanonportarna framhävts medan tornet i övrigt är orört”.

Läs mer i pressmeddelande från SFV.

Hyr ett sommartorp från 1800-talet

4 04 2007

torp

Statens fastighetsverk (SFV) hyr ut flera av sina byggnader för boende eller kontor. De har även fritidshus, f d torpstugor som har hört till någon kungsgård eller kronoegendom. De flesta är byggda på 1800-talet.

Som hyresgäst ansvarar du för det löpande underhållet, vilket innebär allt från målning till trädgårdsskötsel. Samtidigt ger det en möjlighet att få bo i några av landets förnämsta kulturbygder.

SFV ser till vad som är ”bäst för huset”, eftersom de ansvarar för dess kulturhistoriska värde. Därför ställer de krav på sina hyresgäster, bl a får man inte ha några betalningsanmärkningar.

Läs mer om vilka objekt som finns att hyra, hyresvillkor och sista anmälningsdag.

Foto: SFV