Kurser hos Byggnadsvård Qvarnarp

31 01 2012

Byggnadsvård Qvarnarp har presenterat sitt kursprogram för 2012. Här finns helgkurser och endagarskurser i fönsterrenovering, pappspänning, reparation av timmerstommar, linoljefärgsmålning och rödfärgsmålning. De har också kompetensutveckling inom byggnadsvård i olika ämnen för redan verksamma. Anmälningar administreras av Studieförbundet Vuxenskolan i Eksjö.

Föreläsningar: Jakten på kilowatten

8 01 2012

I januari arrangeras två kvällar om varsam energiförbättring för småhusägare med äldre hus i Visby respektive i Jönköping. Det blir föreläsning och presentation av Byggnadsvårdsföreningens bok ”Energiboken”.

Jakten på kilowatten. Föreläsning med Tor Broström

Tid: torsdagen den 19 januari kl 18.30-20.00
Plats: Högskolan, Visby
Arr: Byggnadsvårdsföreningen på Gotland.  Fri entré, ingen föranmäla behövs. Program finns hos Byggnadsvårdsföreningen.

Jakten på kilowatten. Kvällsseminarium med Björn Ohlén

Tid: onsdagen den 25 januari kl 13.00-18.00
Plats: Stadsbiblioteket, Jönköping
Arr: Byggnadsvårdsföreningen och Stadsbiblioteket. Program och anmälningsinfo finns hos Byggnadsvårdsföreningen.

Se även tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen om Energiboken – om energiförbättring i äldre hus.

Jakten på kilowatten går vidare

4 11 2011

I november arrangeras två temadagar om varsam energiförbättring för småhusägare med äldre hus i Lund respektive i Kalmar. Temadagen riktar sig framför allt till småhusägare, men även till organisationer och företag.

Tid: lördagen den 12 november kl 9.30-16.30
Plats: Kulturen i Lund

Temadagen i Lund arrangeras i samverkan mellan Svenska byggnadsvårdsföreningen, Skånska Gårdar och BEVIS – Byggnadsvård i Skåne. Program och anmälningsformulär finns hos Byggnadsvårdsföreningen.

Tid: onsdagen den 30 november kl 13.00-18.00
Plats: Kalmar läns museum

Temadagen i Kalmar arrangeras i samverkan mellan Svenska byggnadsvårdsföreningen, Kalmar läns museum, Kalmar kommun och Co2ol Bricks Energi Sydost. Program och anmälningsformulär finns hos Byggnadsvårdsföreningen.

Se även tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen om Energiboken – om energiförbättring i äldre hus.

Seminarium: Landskapet som industriminne

2 11 2011

Den 11 – 12 november hålls ett seminarium om hur livsmedelsproduktionen format det skånska landskapet – Landskapet som industriminne. Arrangörer är Föreningen Industrihistoria i Skåne och Skånes Livsmedelsakademis Matforskarnätverk. Den första dagen består av föredrag och avslutas med gemensam middag. Den andra dagen är det en exkursion till sockerbruket i Örtofta och det omgivande landskapet. Avslutning på Alnarp.

Tid: Fredagen den 11 november kl 8.30-ca 21.00 och lördagen den 12 november kl 10.00-16.00
Plats: Hörsalen i Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen i Malmö
Kostnad: Gratis. En avgift debiteras om man anmäler sig men sedan uteblir. OBS! Begränsat deltagarantal.

För fullständigt program och information kring anmälan, se Föreningen Industrihistoria i Skåne

Seminarium: Medeltida träkonstruktioner

17 10 2011

Vad berättar byggnaderna för oss? Lär dig mer den 10 november då det blir seminarium om medeltida träkonstruktioner och timmermännens märken i Jönköping. En heldag med föreläsningar om medeltida byggande, kyrkor, takkonstruktioner, timmermansmärken och byggtekniker.

Arrangör: Byggnadsvård Qvarnarp i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Jönköpings länsmuseum och Tekniska Högskolan i Jönköping.

Tid och plats: 10 november 2011, klockan 10-16. Tekniska Högskolan, Stora Enso i Jönköping.

Mer information om anmälan, kostnad och ett detaljerat program (kommer senare) finns hos Byggnadsvård Qvarnarp.

Foto: Södra Råda/Timmerdraget

Seminarium om muralmålningar

24 04 2011

Den 16 maj ordnar ICOMOS Sverige ett halvdagsseminarium om exteriöra muralmålningar och måleriteknik med exempel från Finspång och Basel. Det är det första seminariet i en serie kring muralmålningar. Seminariet hålls på svenska och engelska.

Tid: klockan 15.00-18.00. Plats: vid Finspångs slott i Östergötland.

Anmälan senast 2 maj. För anmälan och program se www.icomos.se (under aktiviteter > seminarier).

Tre seminarier i byggnadsvård

14 01 2011

Folkes Bygg & Byggnadsvård ordnar tre byggnadsvårdsseminarier i Gubbalyckan, Hanaskog:

Fönsterrenovering och värme i gamla hus
Lördagen den 5 februari, klockan 8:30-12

Grunden – från mullbänk till matkällare
Lördagen den 5 mars, klockan 8:30-12

Lantkök inne och ute
Lördagen 2 april, klockan 8:30-12

Anmälan till respektive seminarium görs till Studieförbundet Vuxenskolan. Mer information hos Folkes Bygg & Byggnadsvård.

Årets kurser hos Byggnadsvård Qvarnarp

4 01 2011

Strax före jul presenterade Byggnadsvård Qvarnarp sitt preliminära kursprogram för 2011. Här finns helgkurser i fönsterrenovering, pappspänning, skarpa verktyg och reparation av timmerstommar. Dessutom seminarier om ekologiskt byggande, hantverk i historiska hus, alternativ isolering, och nya Plan- och bygglagen.

Byggnadsvårdsbloggens sidor Kurser och Aktuellt (om seminarier) är uppdaterade.

Seminarium om 50-talsstaden

19 09 2010

Söndagen den 26 september kl 13-17 blir det seminarium om värden och kvaliteter i femtiotalsstaden i Nordanå hörsal. Bland föreläsarna finns Li Pamp (Antikdeckarna) och Laila Reppen (arkitekt SAR/MSA). Se hela programmet (pdf).

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till alla ägare av hus eller lägenheter och till arkitektur- eller designintresserade. Seminariedagen är en del i utställningen Framtidstro på Skellefteå Konsthall. Arrangör är Hålla hus.

Bilden är lånad från Hålla hus webb

Seminarium: Modernismen i Bergslagen

31 08 2010

Hur kan vi värna den arkitektur som finns i Bergslagens många små industriorter och få dessa orter att utvecklas i framtiden? Det är en av frågorna som seminariet ”Modernismen i Bergslagen – arkitektur i fokus” behandlar. Programmet tar bland annat upp efterkrigstidens arkitektur, modernismen i Västmanland och Ralph Erskine i Gästrikland och Bergslagen.

Seminariet hålls den 20 – 21 oktober i Sandviken och arrangeras i samarbete mellan Bergslagssatsningen, Länsstyrelsen Gävleborg och Sandvikens kommun. Läs inbjudan och hela programmet (pdf).

Sista dag för anmälan är 17 september. Mer om arkitekturseminariet och länk för anmälan finns hos Sandvikens kommun.

Bild från Gyttorp är lånad från inbjudan.