Fasadrenovering behövs på Slottet

23 02 2009

slottsfasad_450

Stockholms slotts fasad har skulpterad gotländsk sandsten som på flera ställen har långtgående vittringsskador. I början på februari satte man upp nät för att skydda mot nedfallande sten. Nu måste man göra något åt fasaden för att inte originalarbeten i natursten från slutet av 1600-talet ska förstöras totalt.

slott_skulptur

Foto: Mikael Traung

Statens fastighetsverk (SFV), som förvaltar slottet, har gjort en förstudie om slottets yttre renoveringsbehov. Där står bland annat att vissa partier har vittrat så mycket att man inte längre kan se den ursprungliga formen och detaljer. Det gäller framför allt de mest utsatta delarna av fasaden, som balusterdockorna i räcket på taket och vissa skulpturer och fönsteromfattningar. Men i skyddade lägen är originalstenen i mycket bra skick.

En fasadrenovering beräknas kosta omkring 220 miljoner kronor och tar ca 20 år att genomföra. Men innan den kan börja krävs 2-3 år med dokumentation och förarbeten. SFV har nu begärt pengar av regeringen för upprustningen.

Det var 50 år sedan slottet senast genomgick en renovering. Sedan dess har man underhållit och reparerat där det behövts. I förstudien konstaterar SFV också att det krävs ett bättre långsiktigt underhåll av slottets fasadsten.

slott_balusterdocka

Foto: Mikael Traung

FAKTA
Den gotländska sandstenen (Burgsvikssandsten) var populär i slottsbyggena på 1600-talet. Den har använts som byggnadssten, till skulpturer, spisar, altaruppsatser och takflis. Under tidig medeltid användes den till dopfuntar och kyrkobyggen på Gotland. Den är porös och mjuk och kan vittra ned ganska snabbt om den utsätts för regn eller snö. Sandsten tar upp vatten kapillärt och kan sprängas sönder om det fryser när den är vattenmättad. Föroreningar, salt och svavel (sulfat) tillsammans med vatten ger andra skador som exfoliering och gipskrustor. Källa: Stenen i tiden (Natursten i byggnader). Riksantikvarieämbetet, 1996.