Samisk byggnadsvård

6 02 2010

Idag den 6 februari på samernas nationaldag uppmärksammar vi samisk byggnadsvård. Länsstyrelsen i Jämtlands län beskriver flera projekt där samiska miljöer har restaurerats under de senaste åren. (Bilden är lånad från deras webbplats.)

Klykstångskåta i förfall. Gråsjödörrens viste, Handölsdalens sameby, 2003. Foto: Länsstyrelsen.

1998 – 2000 gjorde Riksantikvarieämbetet en satsning på bevarandet av det samiska kulturarvet. Man genomförde kurser i byggnadsvård och dokumentation med samebyar och sameföreningar. Satsningen ledde till många restaurerade byggnader. I samband med satsningen kom boken Bevarande av det samiska kulturarvet : program för stöd ut (Riksantikvarieämbetet / Länsstyrelsen i Norrbotten / Ájtte, 1998). Ett mindre antal samiska miljöer, bland annat Lappstan i Arvidsjaur och Rikti-Dokkas i Norrbotten, är förklarade som byggnadsminnen. Läs mer på webbplatsen Sápmi.

Skansen i Stockholm firar Samiska dagar och har extra öppet på samevistet under denna helg.

Annonser