K-märkt stall kan bli musikhögskola

31 08 2009

Rivningshotade Swartlings ridskola, fd Generalstabens stalletablissement, i centrala Stockholm blir kvar. Akademiska hus accepterar kammarrättens dom och låter de byggnadsminnesförklarade rid- och stallbyggnaderna vara kvar.

swartlings_170

Swartlings ridskola. Foto: Annika Richert, RAA

Tomten där byggnaderna står skulle användas för att bygga nytt åt Musikhögskolan. Nu ska Akademiska hus istället integrera de äldre byggnaderna med ny bebyggelse för att förse Musikhögskolan med nya lokaler. Inom kort ska man träffa länsstyrelsens antikvarier för att diskutera hur man ska kunna använda och utveckla de byggnadsminnesförklarade husen. Det skriver bland andra SvD idag.

Läs mer om ridskolan i tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen:

 • Även kammarrätten säger nej till Swartlings (Korta nyheter juni 2009)
 • Musiker saknar sitt hus (Korta nyheter juni 2008)
 • Ridskolan får inte rivas (5/11 2007)
 • Upphävning av byggnadsminne överklagas (19/8 2007)
 • Ämbetet överklagar beslut (25/6 2007)
 • K-märkning upphävs för ridhus (14/6 2007)
 • Protester mot att riva k-märkt ridhus (21/5 2007)
 • Rivningshotat stall i innerstan (30/4 2007)
Ridskolan får inte rivas

5 11 2007

Länsrätten har idag beslutat att byggnadsminnesförklaringen av Generalstabens stalletablissement, även känt som f d Swartlings ridskola, ska vara kvar. De går därmed emot länsstyrelsens tidigare beslut om att häva byggnadsminnesförklaringen. Beslutet överklagades av Riksantikvarieämbetet och länsrätten har nu gått på deras linje. Akademiska hus, som vill uppföra en ny byggnad för Musikhögskolan på platsen, har ännu inte bestämt om de ska överklaga dagens beslut eller inte. Det skriver dn.se och svd.se idag.

Läs mer om ridskolan i tidigare inlägg:

 • Upphävning av byggnadsminne överklagas (19/8)
 • Ämbetet överklagar beslut (25/6)
 • K-märkning upphävs för ridhus (14/6)
 • Protester mot att riva k-märkt ridhus (21/5)
 • Rivningshotat stall i innerstan (30/4)
Upphävning av byggnadsminne överklagas

19 08 2007

Att Riksantikvarieämbetet överklagar Stockholms länsstyrelses beslut om att upphäva byggnadsminnesmärkningen av Swartlings ridskola, har jag skrivit om tidigare. I förra veckan kom det formella överklagandet och en skrivelse (pdf) lämnades in till länsrätten, som nu får avgöra frågan. En upphävning urholkar lagstiftningen kring byggnadsminnen, skriver ämbetet på sin webbplats.

Svenska byggnadsvårdsföreningen skrev i juni ett upprop (Bevara byggnadsminnet Swartlings ridskola!), där man frågar sig vilket byggnadsminne vi river härnäst.

Se även mina tidigare inlägg om det rivningshotade stalletablissementet på Östermalm i Stockholm:

 • Ämbetet överklagar beslut (25/6)
 • K-märkning upphävs för ridhus (14/6)
 • Protester mot att riva k-märkt ridhus (21/5)
 • Rivningshotat stall i innerstan (30/4)
Ämbetet överklagar beslut

25 06 2007

Riksantikvarieämbetet överklagar länsstyrelsens beslut om att häva byggnadsminnesförklaringen av Swartlings gamla ridskola. Det skriver ämbetet i ett pressmeddelande. Bakom varje byggnadsminne ligger en omfattande utredning och man anser att länsstyrelsen inte har tillräckligt underlag för sitt beslut om att häva märkningen. Det är också nödvändigt att pröva frågan rättsligt, eftersom det är principiellt viktigt att fastställa att kulturminneslagen ger ett långvarigt skydd.

Läs tidigare inlägg om det rivningshotade stalletablissementet på Östermalm i Stockholm:

 • K-märkning upphävs för ridhus (14/6)
 • Protester mot att riva k-märkt ridhus (21/5)
 • Rivningshotat stall i innerstan (30/4)
K-märkning upphävs för ridhus

14 06 2007

Idag beslutade länsstyrelsen i Stockholm att häva byggnadsminnesförklaringen av Swartlings gamla ridhus och stall på Östermalm. Därmed kan Akademiska hus, som äger fastigheten, riva husen och bygga nya bostäder och lokaler för Musikhögskolan.

– Det är två kulturintressen som stått mot varandra; dels det antikvariska, dels behovet av att få en levande musikscen i Stockholm, säger landshövding Per Unckel till SvD.se.

Riksantikvarieämbetet är starkt kritiska till beslutet och har ännu inte bestämt om de ska överklaga eller inte.

Läs mer i dagens DN och SvD samt i mina tidigare inlägg (30/4 och 21/5).

Protester mot att riva k-märkt ridhus

21 05 2007

Swartlings k-märkta gamla ridhus på Östermalm i Stockholm är rivningshotat. Akademiska hus vill häva byggnadsminnesförklaringen och riva huset för att bygga nytt. (Se tidigare inlägg) I fredags samlades de som vill rädda huset och miljön omkring för att protestera. Ett beslut väntas inom kort från Länsstyrelsen, skriver DN idag.

Rivningshotat stall i innerstan

30 04 2007

Sedan ett par år tillbaka är fd Generalstabens stalletablissement på Östermalm i Stockholm hotat av rivning. Swartlings ridskola fanns där fram till 2005, men efter ca 100 år på samma plats har ridskolan flyttat och stallet används inte som stall längre.

Akademiska hus, som äger marken, vill häva byggnadsminnesförklaringen för stall och ridhus för att bygga ny Musikhögskola och ca 500 bostäder på området.

Men Riksantikvarieämbetet tycker annorlunda och skriver i sitt yttrande (23/1) att man inte anser att byggnadsminnesförklaringen ska hävas. Att användningen av husen har förändrats är inte ett tillräckligt skäl för att häva förklaringen. Funktionen (ridverksamheten) var inte avgörande för byggnadsminnesförklaringen 1995. Den militära anläggningen har anor från 1600-talet på samma plats och byggnadsminnets karaktär skiljer sig från omgivningen. Kombinationen av bostadshus och ekonomibyggnader visar hur institutioner såg ut på 1800-talet och bidrar till vår förståelse av dåtidens samhälle.

Det här är ett exempel på krocken mellan bevarande och förnyelse och frågan är ännu inte avgjord. Det har skrivits insändare både för och emot i bl a Svenska dagbladet (20/12 ”Rivningsvåg hotar kulturmiljö”) med replik (3/1 ”För miljövårdare tycks allt vara omistligt”).

I Dagens nyheter (28/3, brev till familjered.) skriver Johanna Lidman-Evans att omistliga miljöer hotas av utplåning, men att vi nu har möjlighet att reagera och agera för att bevara dem. Annars kanske framtidens stockholmare ställer sig lika frågande som vi idag när vi påminns om rivningarna av Klarakvarteren på 1950-talet. Hur kunde man låta det ske? Varför reagerade ingen? Lidman-Evans efterlyser fler som vill agera för att bevara denna stallmiljö mitt i centrala Stockholm.