Seminarium om vårt modernistiska kulturarv

21 10 2010

Fredagen den 12 november hålls halvdagsseminariet ”Vårt modernistiska kulturarv – förnya och bevara” i Göteborg. Seminariet behandlar Gunnar Asplunds fristående, byggnadsminnesmärkta tillbyggnad av Göteborgs rådhus. Rådhuset står just nu tomt i väntan på en ny hyresgäst. Man kommer bland annat att diskutera hur man går tillväga för att bevara kulturvärdet samtidigt som man anpassar en byggnad för nya behov.

Seminariet börjar klockan 12.30 med en guidad visning av rådhustillbyggnaden. Fram till klockan 18 blir det föreläsningar både på svenska och engelska och en avslutande diskussion. Arrangerar gör Arkitekturmuseet, Göteborgs stadsmuseum och Higabgruppen.

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig i Arkitekturmuseets nyhetsbrev. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet deltagare är begränsat så föranmälan krävs.

Seminariet är en del av ett större projekt kring Göteborgs rådhus som inbegriper en utställning och den nya boken Asplunds rådhus i Göteborg – Tiden, platsen, arkitekturen/Asplund’s Law Courts in Gothenburg. Utställningen i Göteborgs rådhus pågår 27 oktober-5 december 2010, den fortsätter därefter till Arkitekturmuseet i Stockholm där den visas 27 januari-27 mars 2011.

Bilden är lånad från Arkitekturmuseets webbplats.

Debatt kring lagtolkning blir riksangelägenhet

1 03 2009

I Värmlandstidningarna och på Operation Karlstads stadsmiljöblogg har man den senaste tiden kunnat följa debatten om det numera riksbekanta mintgröna radhuset på Stockfallet i Karlstad. Ärendet med det mintgröna huset och tolkningen av Plan- och bygglagens varsamhetsparagrafer blir nu en riksangelägenhet.

radhus_stockfallet

Radhusen på Stockfallet med det mintgröna huset. Foto: Helena Karlsson, NWT.

Bakgrunden är att en familj har målat om, lagt till fönsterfoder samt byggt till sitt 1970-talsradhus. I efterhand ansökte de om bygglov för förändringarna. Karlstad kommun sade nej, eftersom de anser att omfärgningen och fasadförändringarna är så omfattande att de strider mot områdets karaktär. (Källa: nwt.se)

Ägarna till radhuset överklagade till länsstyrelsen, som nu går på deras linje. I förra veckan kom länsstyrelsens besked och kommunens beslut upphävs, utom när det gäller två rombformade fönster. Huset på Stockfallet behöver inte återställas eller målas om. Det är andra gången på kort tid som Karlstads kommun får bakläxa i ett bygglovsärende. (Källa: vf.se)

Husägarna jublar förstås över länsstyrelsens beslut. Men på Karlstads kommun är man inte lika nöjda. Kommunen anser att omfärgningen och fasadförändringarna är så omfattande att de strider mot områdets karaktär. Enligt Håkan Holm (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, kommer beslutet från länsstyrelsen att få stora konsekvenser, såväl i Karlstad som i resten av landet. (Källa: vf.se)

Karlstads kommun anser att ett ommålat och delvis ombyggt radhus på Stockfallet är ett svartbygge. Länsstyrelsen anser i huvudsak motsatsen. Nu har frågan blivit en riksangelägenhet, då Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver på för att få ett prejudikat eftersom man anser att lagen är oklar. (Källa: nwt.se)

– Det här har blivit ett pilotfall för hela Sverige, säger Håkan Holm. Det råder ju total förvirring om hur man ska tolka lagen. Men det är tråkigt att enskilda nu får sitta emellan. Vi är beredda att överklaga till länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten. Vi vill ha en lagstiftning som vi kan tolka, säger Håkan Holm till Nya Wermlandstidningen.

Villaägarnas riksförbunds chefsjurist är radhusägarnas ombud. Efter diskussionerna om det mintgröna huset på Stockfallet kommer förbundet att hålla bygglovsinformation den 26 mars i Karlstad. (Källa: SR P4 Värmland)

Läs om Huset som inte får vara GRÖNT! i Villaägarna nr 1, 2009.