250 miljoner till kulturmiljövård

24 01 2012

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av 2012 års anslag till kulturmiljövård på totalt 250 miljoner kronor. Länsstyrelserna får 231 miljoner kronor och arbetslivsmuseer, Hus med historia och K-samsök och flera andra projekt får resten av anslaget. Pengarna ska användas till vård av och information om skyddade byggnader, landskap och fornlämningar. Syftet är att kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Läs fördelningsbeslutet och hur pengarna fördelas per län på ämbetets webbplats.

Knappt 13 miljoner till kulturforskning

11 01 2012

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av årets forsknings- och utvecklingsmedel för kulturarv och kulturmiljövård. 23 projekt och uppdrag får dela på 12,8 miljoner kronor. Exempel på projekt:

 • Förstudie: Hållbar förvaltning av kulturarv (500.000 kr)
 • Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv (450.000 kr)
 • Landskapet som industriminne (721.983 kr)
 • Kultur- och trädgårdsväxternas historia (85.000 kr)
 • Hantverkarens dokumentationsmetoder (500.000 kr)

Se hela listan (pdf) med projekt som har beviljats forskningsmedel på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Lars Amréus blir ny riksantikvarie

13 10 2011

Regeringen har torsdagen den 13 oktober utsett Lars Amréus till ny riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Han arbetar just nu som överintendent och chef för Statens historiska museer. Amréus tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2012 och ersätter då nuvarande riksantikvarie Inger Lilieqvist. Läs Kulturdepartementets intervju med Lars Amréus.

Källor:
pressmeddelande (Kulturdepartementet)

pressmeddelande (Riksantikvarieämbetet)

253 miljoner till kulturmiljövård

31 01 2011

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av 2011 års anslag till kulturmiljövård. Länsstyrelserna och olika projekt får totalt 253 miljoner kronor som ska användas till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Länsstyrelserna fördelar 215 miljoner av anslaget. Resten går till öronmärkta projekt som bland annat K-samsök och Hus med historia.

Läs fördelningsbeslutet och hur pengarna fördelas per län och projekt på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Kulturvårdsforum

24 01 2011

Kulturvårdsforum är en digital mötesplats och diskussionsforum för personer som är verksamma inom kulturvården och för kulturarvsintresserade. Här finns även kalendarium, bloggfunktion och möjlighet att skapa mindre diskussionsgrupper. Syftet med Kulturvårdsforum är att underlätta kunskapsspridning, samordning och samverkan samt utbyte av erfarenheter och information. Bakom webbtjänsten står Riksantikvarieämbetet.

Se även tidigare inlägg om Diskussionsforum för byggnadsvård.

12,8 miljoner till kulturforskning

12 01 2011

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av årets forsknings- och utvecklingsmedel för kulturarv och kulturmiljövård. 34 projekt och uppdrag får dela på 12,8 miljoner kronor. Exempel på projekt:

 • Klimat och kulturarv (121.500 kr)
 • Nya ljuskällor i museimiljö (175.200 kr)
 • Regionala staden – reproduktion och transformation av lokala platser (400.000 kr)
 • Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv (930.000 kr)
 • Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighet (976.50 kr)
 • Den fragmenterade staden (1.200.000 kr)

Se hela listan(pdf) med projekt som har beviljats forskningsmedel på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Riksantikvarieämbetet lanserar Kringla

19 02 2010

Riksantikvarieämbetet lanserar i dagarna tjänsten Kringla för samsökning i historiska källor. Här söker du samtidigt i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Det finns information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.

Källa: Pressmeddelande (Riksantikvarieämbetet). Läs även om Kringla på ämbetets blogg – K-blogg.

252 miljoner till kulturmiljövård

29 01 2010

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av 2010 års anslag till kulturmiljövård. Länsstyrelserna och olika öronmärkta projekt får totalt 252 miljoner kronor som ska användas till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar.

Läs fördelningsbeslutet och hur pengarna fördelas per län på ämbetets webbplats.

13 miljoner till kulturforskning

16 01 2010

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av årets forsknings- och utvecklingsmedel för kulturarv och kulturmiljö. 31 projekt får dela på 13 miljoner kronor. Flera projekt är samverkansprojekt mellan universitet, högskolor och kulturinstitutioner. Exempel på projekt:

 • Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv (800.000 kr)
 • Bättre verktyg för slagkraftigare kulturmiljöarbete (300.000 kr)
 • Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum (580.000 kr)
 • Malmfältens kulturmiljöprocesser (585.000 kr)
 • Skonsam och energieffektiv uppvärmning av kyrkor (582.000 kr)
 • Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighet (877.850 kr)
 • Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst i historiska byggnader (250.000 kr)

Se hela listan (pdf) med projekt som har beviljats forskningsmedel på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Testa söktjänsten Kringla

8 01 2010

Sedan strax före jul finns en betaversion av Riksantikvarieämbetets söktjänst Kringla tillgänglig. Här kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Det finns information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.

Läs mer om Kringla på ämbetets blogg – K-blogg.