Sara May Kahl fick 2011 års Kvinnliga hantverkarstipendium

16 11 2011

Snickaren Sara May Kahl är 2011 års vinnare av det Kvinnliga hantverkarstipendiet på 20.000 kronor. Kvinnliga hantverkarstipendiet är nytt för i år och syftar till att lyfta fram kvinnliga hantverkarförebilder och samtidigt inspirera fler kvinnor att våga satsa på byggbranschen.

Juryns motivering lyder:
”Vinnaren av det första Kvinnliga hantverkarstipendiet är inte bara en oerhört skicklig hantverkare. Hon har också bestämt sig för att bygga ekologiskt så gott det bara går, vilket hon bloggar flitigt om. Vinnaren fick inte bara själv överlägset flest nomineringar utan hade också den goda smaken att, i sann solidarisk anda, nominera inte mindre än ÅTTA andra duktiga kvinnliga hantverkare. Den första vinnaren av Kvinnliga hantverkarstipendiet är född, bor och verkar i rödfärgens förlovade stad − Falun. Vi säger grattis till: Sara May Kahl.”

Följ Sara May Kahls blogg: 36organicm2.blogspot.com

Priset delades ut vid en ceremoni i dag den 16 november på Svensk Byggtjänsts seminarium ”Hållbar upprustning av miljonprogrammet”.

Bakom stipendiet står Hornbach, Hem- & Villamässan och ExpanderaMera.

Källa: Pressmeddelande Hornbach

Nytt stipendium till kvinnliga hantverkare

4 10 2011

Programledaren Isabelle McAllister har instiftat ett nytt stipendium på 20.000 kronor till kvinnliga hantverkare, Isabellstipendiet. Genom detta vill hon inspirera fler kvinnor att välja hantverkaryrket. Det första stipendiet delas ut på Hem & villamässan i Stockholm den 13 oktober.

Isabellestipendiet riktar sig till kvinnor som är, eller vill bli hantverkare. Stipendiet vill belysa att det finns skickliga kvinnor inom hantverkaryrket, och ge dem en möjlighet att ta plats i en mansdominerad bransch.
2011 års Isabellestipendium finansieras av bygg- och trädgårdskedjan Hornbach, Hem & Villamässan samt byggbemanningsföretaget ExpanderaMera.
Isabellestipendiet är ett samarbete mellan Isabelle McAllister och Rättviseförmedlingen www.rattviseformedlingen.se. Isabellestipendiet startade som en Facebook-grupp hösten 2011. Första stipendiet delas ut i samband med Hem & Villamässan i Stockholm den 13 oktober 2011.

Källa: pressmeddelande från Hornbach

Ullspinneriet i Strömsborg – årets industriminne 2011

17 09 2011

Svenska industriminnesföreningen har utsett Ullspinneriet i Strömsborg, Osby kommun, till Årets industriminne 2011.
Utmärkelsen delas ut till Osby hembygdsförening lördagen den 17 september i samband med Industrihistorisk dag på Ullspinneriet i Strömsborg. Utöver prisceremonin blir det visningar, föredrag och fika.

Prismotivering:

Strömsborgs Ullspinneri i Osby kommun tilldelas utmärkelsen Årets Industriminne 2011 för ett lyckosamt och långsiktigt bevarande av en småskalig och autentisk industrimiljö. Tillsammans med omkringliggande kulturhistoriska byggnader vid Helge å och i kombination med spinneriets numer i huvudsak fungerande maskinpark är Strömsborgs Ullspinneri en viktig regional resurs av hög kvalitet. Anläggningen och helhetsmiljön är upplevelserik och bidrar till kunskapsutveckling kring landskapet och speciellt kvinnors arbetsvillkor. Spinneriet är en besöksvänlig representant för en småskalig industri av en typ som varit vanlig över hela landet.

Bilden kommer från Tekniska museets pressmeddelande

Stripa gruva – årets industriminne 2010

15 10 2010

Svenska industriminnesföreningen har utsett Stripa gruva i Örebro län till Årets industriminne 2010. Stripa gruva är sedan 2006 ett byggnadsminne och är den enda bevarade kompletta järnmalmsgruvan i sitt slag. Brytningen lades ned 1977.

Priset delas ut på söndag den 17 oktober i samband med invigningen av besökscentrum i Stripa (program pdf). Motiveringen lyder:

Stripa Gruva tilldelas utmärkelsen Årets Industriminne 2010 för ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en storskalig och modern industrimiljö. I kombination med kommersiell drift utvecklas Stripa till ett besöksmål av hög kvalitet.

Att bevara den storskaliga och komplexa anläggningen har inneburit ett mycket svårbemästrat restaureringsarbete. Genom såväl praktiskt arbete som forskning utvecklar Stripa nu nya metoder för bevarande och för att göra en industrihistorisk miljö. Arbetet vid Stripa kommer kunna ha stor betydelse även vid andra industrihistoriska miljöer.

Källa: Pressmeddelande (Tekniska museet)
Foto: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

Rösta på din favorit till rödfärgspriset

6 09 2010

Snart får vi veta vem som vinner Rödfärgspriset 2010. En jury har nominerat 20 byggnader av 48 inkomna förslag. Vinnaren presenteras vid en prisutdelning i oktober. Då delas även ett publikpris ut till den som har fått flest röster från allmänheten. Var med och rösta på din favorit till rödfärgspriset 2010.

En av 20 nominerade byggnader är friggeboden Ateljén. Fotograf: Örjan Högberg

Rödfärgspriset delas ut vartannat år sedan 2002. Syftet är att främja nyskapande svensk arkitektur där Falu Rödfärg eller annan slamfärg har haft en framträdande roll.

Bilden kommer från Falu Rödfärgs webbplats.

Uppdaterat 101008
Rödfärgspriset 2010 gick till Biobränsleanläggning i Svalöv (arkitekt Mats Molén, Molén Arkitekter i Lund). Publikpriset 2010 gick till hotellet Salt & Boende på Klädesholmen, Tjörn (Arne Algeröd, Mats & Arne Arkitekter).

Årets byggnadsvårdare 2010

21 05 2010

Svenska byggnadsvårdsföreningen har utsett Sten Nilsson, Laholm, och styrelsen för Österängs Ångsåg, Götene, till Årets byggnadsvårdare 2010. Utmärkelsen delas ut idag under föreningens kombinerade årsmöte/vårresa i Stockholm.

sten_nilsson

Juryns motivering i kategorin Hantverk & restaurering lyder:

Sten Nilsson har i hela sitt yrkesliv med stor nyfikenhet och hantverksmässig skicklighet, bevarat, utvecklat och spridit en bred hantverkskunskap inom byggnadsvården – till gagn för vårt svenska kulturarv. Stens klokskap i händerna och oförtröttliga nyfikenhet på äldre hantverksmetoder har inspirerat alla som kommit i hans väg. Otaliga lärlingar, kompanjoner och praktikanter har fått uppleva hantverkets glädje sida vid sida med Sten. Otaliga är också de byggnader som fått nytt liv genom Stens varsamma händer.

osterangs_angsag

Juryns motivering i kategorin Information & kunskapsspridning lyder:

Genom outtröttligt arbete har den ideella föreningen Österängs Ångsåg lyckats rädda, och därmed bevara, Sveriges äldsta ångsåg, Österängs Ångsåg från 1860, en tidsmarkör för Sveriges industriella utveckling. Styrelsen har på ett utmärkt sätt medverkat till kunskapsspridning i byggnadsvård genom sitt samarbete med DaCapo, Mariestads hantverksskola vars studenter aktivt deltar i byggnadsvårdsarbetet.

Byggnadsvårdsbloggen (och Årets byggnadsvårdare 2008) gratulerar!

Porjus kraftverkssamhälle – årets industriminne 2009

8 02 2010

Svenska industriminnesföreningen har utsett Porjus kraftverkssamhälle till Årets industriminne 2009. Porjus arkivkommitté får ta emot priset i LaponiaPorten, Porjus, den 13 februari. I motiveringen står bland annat:

Porjus arkivkommitté tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2009 för ett långsiktigt, uthålligt och framåtsyftande arbete med att bevara och samla kunskap kring Porjus kraftverkshistoria samt för sitt arbete för att utveckla Porjus kraftverkssamhälle till ett viktigt besöksmål och en turistattraktion.”

Källa: Pressmeddelande (Tekniska museet)

Porjus kraftverkssamhälle. Foto: Tekniska museets arkiv

Byggnadskultur nominerad till Årets kulturtidskrift

7 09 2009

Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift Byggnadskultur har nominerats till Årets kulturtidskrift 2009. Motiveringen lyder ”populariserad sakkunskap när den är som bäst”. De övriga nominerade är: Arena, Bild & Bubbla, Ponton, Re:Public Service och Språktidningen. Utmärkelsen delas ut av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter i samband med Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg den 25 september.

Tillägg 090927
Ungdomstidskriften Ponton blev årets kulturtidskrift 2009.

Årets byggnadsvårdare 2009

13 05 2009

Svenska byggnadsvårdsföreningen har utsett Peter Sörensen till Årets byggnadsvårdare 2009. Han får utmärkelsen för sitt målmedvetna arbete med att bygga upp och utveckla opinionsbloggen Operation Karlstad. Priset delas ut på lördag i samband med föreningens årsmöte/vårresa till Hjo.

SBVF_press_090513_peterhsor

Foto: Jan Thyr

Juryns motivering lyder:

Peter Sörensen har genom sitt brinnande engagemang i bevarandefrågor satt ett vasst finger på den påtagliga misshushållning med kulturarvet som ständigt sker i hans hemlän Värmland.

Hans vägran att acceptera likgiltig eller felaktig hantering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har lyft fram bristerna i tillämpningen av varsamhetsparagraferna i Plan- och bygglagen. Förhållandena är inte unika för Värmland utan vanligt förekommande i flertalet av landets kommuner. Hans arbete är därför av nationell betydelse.

Peter har med stor framgång använt Internets möjligheter för att skapa opinion kring byggnadsvårdens svaga ställning i samhällsplaneringen. Genom att flitigt använda de kanaler bloggandet öppnar, har han fått en omfattande spridning av sitt budskap.

Byggnadsvårdsbloggen (och Årets byggnadsvårdare 2008) gratulerar!

Utse Sveriges vackraste park

25 03 2009

”Sveriges vackraste park” är en tävling för landets offentliga parker och trädgårdar som nu går för sjunde gången. Kandidaterna anmäls till tävlingen av parkägare, parkförvaltare eller i samtycke med dem. I juni väljer sedan en jury ut tio finalister, som allmänheten kan rösta om. Vinnaren koras i augusti.

Tidigare vinnare är: Göteborgs Botaniska Trädgård (2003), Örebro Stadspark (2004), Ronneby Brunnspark (2005), Norrvikens Trädgårdar i Båstad (2006), Wij Trädgårdar i Ockelbo (2007) och Marabouparken i Sundbyberg (2008).

Mer information om tävlingen finns på webbplatsen Sveriges vackraste park.

maraboupark_akeesonlindman-23

Marabouparken. Foto: Åke E:son Lindman