Byggnadsvårdsföreningen överklagar detaljplan

12 01 2010

Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar detaljplanen för Centralposthuset i Göteborg. Enligt föreningen kommer byggnadsminnet Centralposthuset och riksintresset Göteborgs stad inom vallgraven att lida betydande skada av detaljplaneförslaget. Det skrev Byggnadsvårdsmagasinet i sitt nyhetsbrev förra veckan.

Läs föreningens skrivelse (pdf) till Göteborgs stad. Läs hela nyhetsbrevet från Byggnadsvårdsmagasinet.

Centralposthuset i Göteborg – detaljplansförslag

18 10 2008

Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för hotell i Centralposthuset vid Drottningtorget I Göteborg. Planens syfte är att området ska kunna användas för hotellverksamhet med tillhörande servicefunktioner, samt att skapa byggrätt för tillbyggnader.

Centralposthuset är skyddad enligt Kulturminneslagen som ett byggnadsminne. Tar detaljplansförslaget ansvar för byggnadsminnet Centralposthuset? Det undrar Byggnadsvårdsmagasinet, som har engagerat sig i frågan om Centralposthusets framtid.

Planförslaget finns utställt 15 oktober – 11 november 2008 på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden senast den 11 november 2008.

PS. Missa inte Byggnadsvårdsmagasinet på Youtube!

Centralposthuset i Stockholm

1 03 2008

posthuset_stockholm.jpg

Natten till idag började det brinna på en innergård till Postens gamla hus i Klarakvarteren på Vasagatan i Stockholm. Branden uppstod på en lastkaj där maskiner och byggmaterial förvarades. Brandmän från sex brandstationer arbetade med att släcka branden. Eftersläckningsarbetet avslutades på morgonen. Inga personskador har rapporteras, skriver bland andra DN idag.

Centralposthuset (kvarteret Blåmannen 21) förvaltas av Statens fastighetsverk. Just nu pågår en ombyggnad av huset till kontor för Regeringskansliet. Posten flyttade ut vid årsskiftet 2004.

Huset uppfördes 1898-1904 och arkitekter var Ferdinand Boberg och F G A Dahl. Det invigdes 1902 av Oscar II. Det är byggt i nationalromantisk anda, men har också detaljer i jugend. Fasaden består av en sockel i granit, bottenvåning i röd sandsten, och två våningar i rött tegel, en fjärde mindre våning i sandsten och ett tak i svart skiffer över vindvåningen. Mittpartiet markeras med ett torn med spiror, balkong med balustrad och urtavlor åt olika väderstreck. Fasaden och framför allt mittpartiet är dekorerat med ornament. Här finns till exempel brevduvor som ger en vink om att fastigheten är byggd för postverksamhet.

Centralposthuset har genomgått flera ombyggnader under åren. 1935 blev det byggnadsminnesmärke och idag är det ett statligt byggnadsminne.

Läs mer om gamla Posthuset i SFV:s tidskrift Kulturvärden 2005:3 ”Brevborgen vid Vasagatan” av Staffan Nilsson.

Foto: sv.wikipedia.org

Rädda Posthuset i Göteborg

27 02 2008

Byggnadsvårdsmagasinet skriver idag om planerna på att bygga två höghus på Posthusets gård i Göteborg. Förslaget till detaljplan finns utställt på Stadsbyggnadskontoret till den 11 mars. Se planförslaget.

Läs mer om uppropet ”Stoppa höghusbygget i Posthuskvarteret” och skriv under det här.