Debatt om fd Turisthotellet

18 08 2008

Onsdagen den 27 augusti hålls en debatt om det fd Turisthotellet Oscars i Marstrand. Debatten äger rum på Rådhuset i Marstrand med start kl 18.00. Se program (pdf) för ”Rädda Marstrand. Vad händer med fd Turisthotellet?”. Representanter från bland annat Europa Nostra, Bohusläns museum och Byggnadsvård Nääs deltar.

Arrangör är Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet, som sedan länge har engagerat sig för det rivningshotade hotellet. Det blir fjärde gången som Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet arrangerar en debatt i serien ”Rädda Marstrand”.

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om det fd Turisthotellet. Sök i bloggarkivet på ordet turisthotell så hittar du ännu fler inlägg.

Ingen rivning av turisthotellet

12 06 2008

Turisthotellet i Marstrand får inte rivas. Det beslutade en oenig kommunstyrelse häromdagen. Fastighetsägarna köpte hotellet för att riva det och bygga hus med bostadsrätter. Men nu har kommunen beslutat att den gamla detaljplanen gäller och att fastigheten ska användas till hotell. Läs mer i Kungälvs-Posten och i Göteborgs-Posten.

Göteborgs-Posten har lagt in en omröstning om Turisthotellet. Den 25 juni såg ställningen ut så här:

Ska Turisthotellet bevaras?
Ja, det tillhör Marstrands kulturarv. 85%
Nej, riv rasket och bygg nytt. 14%
Bryr mig inte om gamla hus. 1%

Totalt: 839 röster

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om turisthotellet Oscars i Marstrand i flera inlägg.

Uppdaterad 080625

Turisthotellet får stöd av Europa Nostra

19 09 2007

Det hotade Turisthotellet i Marstrand uppmärksammas av Europa Nostra, rapporterar SVT/Västnytt idag.

I ett brev kräver Europa Nostras styrelse att Kungälvs kommun bevarar byggnaden. Att riva byggnaden vore en stor förlust för det europeiska och svenska kulturarvet, vilket på sikt kommer att urholka Marstrands unika värden. Turisthotellet uppskattas inte bara av lokalbefolkningen utan även av turister från hela Europa, människor som inte har en möjlighet att påverka processen, skriver styrelsen i sitt brev.

Debatt om turisthotellet

11 09 2007

Det rivningshotade bad- och turisthotellet Oscars i Marstrand har varit mycket omskrivet de senaste veckorna. Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet refererar till flera artiklar och debattinlägg:

Se även Byggnadsvårdsbloggens tidigare inlägg om ”Oscars” eller ”Turisten”.

Turisthotellet Oscars blir byggnadsminne?

21 08 2007

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill byggnadsminnesförklara det gamla turisthotellet Oscars på Marstrand. Länsstyrelsen har nyligen skickat ut en remiss med förslag till skyddsbestämmelser som går ut på att Oscars bevaras i sitt nuvarande skick, så långt det är möjligt. Förslaget väcker hopp hos dem som kämpar för att bevara hotellet. Men ägaren vill fortfarande riva det för att bygga bostäder; och rivningsansökan har ännu inte behandlats av kommunen. Senast den 15 oktober ska ägaren och Kungälvs kommun komma in med synpunkter på länsstyrelsens förslag. Läs mer om detta i GP.

Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet har ordnat flera debatter och skrivit mycket om turisthotellet. De har även startat ett upprop för att rädda hotellet, se tidigare inlägg.

Rädda badhotellet i Marstrand

15 05 2007

Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet och tidskriften Gård&torp startar ett gemensamt upprop för att rädda det gamla turisthotellet i Marstrand. Om kvarteret (Korvetten 3), som är uppfört 1897, blir byggnadsminnesförklarat kan det räddas från rivning. Läs mer hos Byggnadsvårdsmagasinet.

Tillägg 070522
Ikväll håller Kungälvs kommun öppet hus om detaljplaneprogrammet för Oscars/Turisthotellet. Det skriver Byggnadsvårdsmagasinet i sitt nyhetsbrev. Programhandlingen har godkänts för s k brett programsamråd för alla berörda parter och intresserad allmänhet. Läs mer hos Kungälvs kommun.