Kurser hos Färgtrappan byggnadsvård

18 02 2012

Färgtrappan byggnadsvård erbjuder föreläsning och kurser i färg och dekorationsmåleri under vår och sommar. Föreläsningen hålls i samarbete med Victoria på Ekahagens byggnadsvård. Både föreläsning och kurser hålls på Sundsby Säteri på Tjörn. Anmälan sker hos Vuxenskolan, Orust.

Seminarium om muralmålningar

24 04 2011

Den 16 maj ordnar ICOMOS Sverige ett halvdagsseminarium om exteriöra muralmålningar och måleriteknik med exempel från Finspång och Basel. Det är det första seminariet i en serie kring muralmålningar. Seminariet hålls på svenska och engelska.

Tid: klockan 15.00-18.00. Plats: vid Finspångs slott i Östergötland.

Anmälan senast 2 maj. För anmälan och program se www.icomos.se (under aktiviteter > seminarier).

Kurser i dekorationsmåleri

10 02 2011

I februari och mars erbjuder Zebra Form illusionsmåleri heldagskurser i dekorationsmåleri i Askersund. Den 26 februari blir det workshop i marmorering och ådringsmåleri och den 12 mars blir det workshop i dekorationsmåleri i äggoljetempera i 1700-talsstil.

Läs mer på Zebra Forms webb och blogg.

Byggnadsvårdsbloggens sida med kurser är uppdaterad.

Ny utbildning i traditionellt byggnadsmåleri

5 10 2010

Till vårterminen 2011 startar en kurs i traditionellt byggnadsmåleri (30 hp) vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Kursen ger kunskaper om traditionella behandlingsmetoder med kalkfärg, slamfärg, linoljefärg, tempera/emulsion, limfärg, om materialen tjära och lera samt metoder kring papp- och vävspänning, tapeter och schabloner. Utbildningen består av praktiska moment och tar även upp måleriets historia, dokumentation och byggnadsvårdens etik och bevarandemetoder.

Ansökan sker genom www.studera.nu och sista ansökningsdag är den 15 oktober.

Radiotips om Albertus Pictor

22 07 2009

Kulturradion har en serie kallad sommaruniversitetet. Idag handlade det om Albertus Pictors färgglada kyrkomålningar och hur man restaurerar dem.

Läs om programmet på Sommaruniversitetet – Den färgglada medeltiden – Albertus Pictor 500 år

Lyssna i efterhand på SR P1 Kulturradions 30-dagarsarkiv.

Läs mer om 500-årsjubileet i ett tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen Kyrkomålaren Albertus Pictor 500 år.

Kyrkomålaren Albertus Pictor 500 år

10 04 2009

albertuspictor_harkebergaI år är det 500 är sedan den medeltida kyrkomålaren Albertus Pictor gick bort. Det uppmärksammas under hela 2009 i de ca 30 kyrkor som han och hans medarbetare utsmyckade.

Albertus Pictor (Albert Målare) brukar räknas som Sveriges mest kände medeltida kyrkomålare. Ursprungligen kom han från Tyskland. Utöver kyrkomåleri ägnade han sig också åt textilier och musik.

I Lids kyrka utanför Nyköping finns det enda bevarade signerade självporträttet av Albertus Pictor. De unika kalkmålningarna togs fram i samband med att kyrkan restaurerades i mitten av 1950-talet. Lid kyrka har också det mest omfattande jubileumsprogrammet.

Härkeberga kyrkaHärkeberga kyrka utanför Enköping, Täby kyrka norr om Stockholm och Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala är andra kyrkor som har bevarade målningar av Pictor.

Även Posten firar honom genom att ge ut tre frimärken med motiv från målningen Livshjulet (Härkeberga kyrka).

Härkeberga Church, Sweden. Murals by Albertus Pictor

Läs mer om Albertus Pictor, ”Pictorkyrkor” i Sverige och se programmet för jubileumsåret på webbplatsen Albertus Pictor 1509-2009.

Bilderna är hämtade från en bilddatabas, sammanställd av Lars Olof Albertson.