Bok diskuterar rivning av Maglarps kyrka

11 03 2011

Maglarps nya kyrka uppfördes 1907-1908 och revs 2007. Kvar i dag finns grunden och kyrkogården. Trots att den var skyddad av kulturminneslagen hade den tillåtits förfalla sedan församlingen 1976 flyttade verksamheten till en restaurerad medeltidskyrka i närheten.

Det är mycket ovanligt att kyrkor rivs i Sverige. Många befarar att samma sak ska hända fler kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Nyligen kom en ny bok ”Maglarp – kyrkan som försvann” som beskriver processen från förfall till rivning. Syftet med boken är att dra lärdom inför framtiden så att vi slipper fler liknande fall.

”Maglarp – kyrkan som försvann” är utgiven av Riksantikvarieämbetet och finns att köpa i deras webbokhandel. Redaktörer är Markus Dahlberg, Thomas Romberg och Jes Wienberg.

Mer om Maglarps nya kyrka på Byggnadsvårdsbloggen. Lyssna också på radioprogrammet Ruinen (bland annat om rivningen av Maglarps nya kyrka) (SR P1 Livet & döden 24/4).

Foto: Trelleborgs kommun
Bokomslag: Riksantikvarieämbetet





Kyrkorivning i P1 Morgon

13 09 2007

Sveriges radios program P1 Morgon sände idag ett reportage om den pågående rivningen av Maglarps nya kyrka. P1 Morgons reporter Lotta Malmstedt var med när kyrktornets topp revs igår. Hon intervjuar också personer från kyrkan, rivningsfirman och boende i närheten. Läs mer om inslaget på programmets webbsida och lyssna på det i ljudarkivet (tillgängligt i 30 dagar).





Rivningen påbörjad

6 09 2007

I veckan har den omdiskuterade rivningen av Maglarps nya kyrka påbörjats. Kyrkobyggnadens inventarier har redan rivits ut och burits bort. Vissa saker hamnar på museum, andra hemma hos församlingsbor. Själva rivningen beräknas kosta 2 miljoner kronor. En renovering av den förfallna kyrkan skulle kanske ha kostat uppåt 30 miljoner kronor. Under sommaren och framför allt under de senaste veckorna har Maglarps nya kyrka haft många nyfikna besökare.

Läs mer i DN, SvD, Skånskan, Dagen och i tidigare inlägg.





Maglarps nya kyrka rivs i höst

1 07 2007

Rivningen av Maglarps nya kyrka påbörjas i september och ska var klar i november. Totalt beräknas rivningen kostar 2.125.000 kronor, varav stiftet bidrar med 1,5 miljoner kronor och Hammarlövs församling står för resten, 625.000 kronor. En renovering av kyrkan hade uppskattningsvis kostat 30 miljoner kronor. Entreprenör blir Trellegräv, som beslutade om tidplanen för rivningen vid det första byggmötet.

Läs mer om detta i Trelleborgs Allehanda och i tidigare inlägg.





Maglarps nya kyrka

3 06 2007

maglarps

Maglarps nya kyrka från 1907-1908 blir den första kyrkan som rivs i Sverige på grund av att den har blivit överflödig. Det skriver DN idag. Den sista gudstjänsten hölls i september 1976, sedan flyttade församlingen i över sin verksamhet till den nyrestaurerade medeltidskyrkan på andra sidan E6:an. Sedan dess har kyrkan fått stå och förfalla.

Hammarlövs kyrkliga samfällighet har länge velat riva den nyare kyrkan eftersom man inte har råd att ha så många kyrkor i drift. Även Lunds stift, Trelleborgs kommun och Svenska kyrkan vill riva. Länsantikvarien Thomas Romberg på länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har sagt nej, bland annat för att rivningen strider mot kulturminneslagen. Församlingen har överklagat beslutet, först till kammarrätten, sedan till länsrätten som båda sagt nej. Men i regeringsrätten fick församlingen så småningom gehör och juni 2005 beslutades att kyrkan får rivas av ekonomiska skäl.

Kyrkan avsakraliserades i maj 2006. Just nu pågår upphandling om rivningen och man räknar med att kyrkan ska vara borta till hösten. Rivningen ska dokumenteras ordentligt. Läs om Riksantikvarieämbetets yttrande (pdf) om hur rivningen ska gå till.

Läs om filmprojektet ”Nu river vi kyrkan” av Carl Johan Engberg, Västra Frölunda. Engberg fick 2006 ett kulturstipendium av Svenska kyrkan för en konst- och dokumentärfilm om rivningen, samtidigt som den tar upp den symboliska betydelsen i rivning av en kyrkobyggnad.

Läs mer om Maglarps nya kyrka i Wikipedia.

Foto från Trelleborgs kommuns webbplats.