Bok diskuterar rivning av Maglarps kyrka

11 03 2011

Maglarps nya kyrka uppfördes 1907-1908 och revs 2007. Kvar i dag finns grunden och kyrkogården. Trots att den var skyddad av kulturminneslagen hade den tillåtits förfalla sedan församlingen 1976 flyttade verksamheten till en restaurerad medeltidskyrka i närheten.

Det är mycket ovanligt att kyrkor rivs i Sverige. Många befarar att samma sak ska hända fler kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Nyligen kom en ny bok ”Maglarp – kyrkan som försvann” som beskriver processen från förfall till rivning. Syftet med boken är att dra lärdom inför framtiden så att vi slipper fler liknande fall.

”Maglarp – kyrkan som försvann” är utgiven av Riksantikvarieämbetet och finns att köpa i deras webbokhandel. Redaktörer är Markus Dahlberg, Thomas Romberg och Jes Wienberg.

Mer om Maglarps nya kyrka på Byggnadsvårdsbloggen. Lyssna också på radioprogrammet Ruinen (bland annat om rivningen av Maglarps nya kyrka) (SR P1 Livet & döden 24/4).

Foto: Trelleborgs kommun
Bokomslag: Riksantikvarieämbetet

Renovering av domkyrkan i Kalmar

21 08 2009

kyrkobordetI början på 2009 startade en omfattande renovering av Kalmar domkyrka. Följ det pågående arbetet på webbplatsen Domkyrkan i Kalmar, som är en del av Kulturarvsportalen. Webbplatsen är ett samarbete mellan Domkyrkoförsamlingen, tidningen Barometern och Kalmar läns museum.

Läs även om renoveringen i en artikel i Östran från i våras.

Bilden på domkyrkan i intarsia finns som vinjett på webbplatsen för kyrkorenoveringen. Den är hämtad från ett fällbord från 1700-talets andra hälft.

Radiotips om Albertus Pictor

22 07 2009

Kulturradion har en serie kallad sommaruniversitetet. Idag handlade det om Albertus Pictors färgglada kyrkomålningar och hur man restaurerar dem.

Läs om programmet på Sommaruniversitetet – Den färgglada medeltiden – Albertus Pictor 500 år

Lyssna i efterhand på SR P1 Kulturradions 30-dagarsarkiv.

Läs mer om 500-årsjubileet i ett tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen Kyrkomålaren Albertus Pictor 500 år.

Kyrkomålaren Albertus Pictor 500 år

10 04 2009

albertuspictor_harkebergaI år är det 500 är sedan den medeltida kyrkomålaren Albertus Pictor gick bort. Det uppmärksammas under hela 2009 i de ca 30 kyrkor som han och hans medarbetare utsmyckade.

Albertus Pictor (Albert Målare) brukar räknas som Sveriges mest kände medeltida kyrkomålare. Ursprungligen kom han från Tyskland. Utöver kyrkomåleri ägnade han sig också åt textilier och musik.

I Lids kyrka utanför Nyköping finns det enda bevarade signerade självporträttet av Albertus Pictor. De unika kalkmålningarna togs fram i samband med att kyrkan restaurerades i mitten av 1950-talet. Lid kyrka har också det mest omfattande jubileumsprogrammet.

Härkeberga kyrkaHärkeberga kyrka utanför Enköping, Täby kyrka norr om Stockholm och Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala är andra kyrkor som har bevarade målningar av Pictor.

Även Posten firar honom genom att ge ut tre frimärken med motiv från målningen Livshjulet (Härkeberga kyrka).

Härkeberga Church, Sweden. Murals by Albertus Pictor

Läs mer om Albertus Pictor, ”Pictorkyrkor” i Sverige och se programmet för jubileumsåret på webbplatsen Albertus Pictor 1509-2009.

Bilderna är hämtade från en bilddatabas, sammanställd av Lars Olof Albertson.

Tunnelbygge för Citybanan hotar kyrkor

31 01 2009
klara_kyrka1

S:ta Clara kyrka vid T-centralen. Foto: Håkan Svensson

Sprängningen för bygget av Citybanan genom centrala Stockholm kan komma att påverka fem äldre kyrkor. Vibrationer och sprängningar kan skada de värdefulla byggnaderna och deras inventarier.

Citybanan blir en sex km lång tågtunnel mellan Södra station och Tomteboda. Byggandet kommer att påverka kyrkorna Gustaf Vasa, S:ta Maria Magdalena, Adolf Fredrik, S:ta Clara och S:t Matteus. Självklart berörs även boende i dessa församlingar.

Svenska kyrkan och Stockholms stiftskansli har tecknat ett avtal med Banverket om Citybanan. En del i arbetet är att göra en grundlig inventering av kyrkorna.

Nu arbetar konservatorerna Anna Henningsson och Alexander Eckert med S:ta Clara kyrka. De synar och kartlägger sprickor i putsen för att se om de är ytliga eller djupa skador. De kommer också med förslag om att förebygga skador.

Vid tidigare underjordiska byggen har man inte varit lika noggrann med dokumentering och mätning av vibrationer. Bygget av skyddsrum och garage under jord på 1950-talet skadade S:ta Clara kyrka och tunnelbaneutbyggnaden på 1970-talet skadade Jakobs kyrka.

Fakta om Citybanan (från Banverket)

  • 6 km järnvägstunnel under centrala Stockholm med stationerna City och Odenplan. Till projekt Citybanan hör även en enkelspårig järnvägsbro Årsta- Älvsjö. Se flygfoto
  • Infarten till Stockholm Central är överbelastad med tåg. Med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen kan gå tätare och punktligare.
  • Byggstart: 24 januari 2009
  • Trafikstart: 2017
  • 6 arbetstunnlar
  • 30 hötorgsskrapor schaktmassor, mest berg, fraktas bort
  • 3 hötorgsskrapor betong går åt till bygget
  • 2500 personer jobbar som mest med Citybanan
  • Kostnad: ca 16 miljarder kronor

Källor: DN (31/1), Kyrkans tidning (25/6-08), Byggvärlden (17/4-08 )

Kyrkorna som kulturarv

15 12 2008

Till våren finns två nya fördjupningskurser vid Göteborgs universitet om kyrkligt kulturarv. Kurserna vänder sig till de som vill arbeta med bevarande och förnyelse av kyrkogårdar, kyrkobyggnader eller dess interiörer och inventarier.

Mer information finns hos arrangören, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, och i foldern (pdf). Sista dag för ansökan är 22 december.

Södra Råda-projektet söker folk

24 01 2008

sodra_rada01.jpg

Södra Råda-projektet ska rekonstruera den 700 år gamla kyrkan som brann ner 2001. Det kulturhistoriska forskningsprojektet startades 2002 av Riksantikvarieämbetet och drivs sedan 2004 av Stiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats. Rekonstruktionen byggs av Hantverkskolan Dacapo i Mariestad i samarbete med Timmerdraget. Första syllstocken kom på plats i maj förra året.

Nu söker man yrkesverksamma timmermän som kan jobba i en period om minst tre veckor under mars till augusti. Först blir det virkesberedning under sex veckor i mars-april, därpå ska de timra i maj-juni under fyra veckor. Från den första juni öppnar projektet för allmänheten och har guide på plats varje dag.

Mer information finns på projektets webbplats och i platsannonsen (pdf).

Fotot ovan är hämtat från Timmerdragets webbplats. Bilden nedan kommer från Södra Råda-projektet.

kyrka.jpg

Inlägget uppdaterat 080128

Kyrkorivning i P1 Morgon

13 09 2007

Sveriges radios program P1 Morgon sände idag ett reportage om den pågående rivningen av Maglarps nya kyrka. P1 Morgons reporter Lotta Malmstedt var med när kyrktornets topp revs igår. Hon intervjuar också personer från kyrkan, rivningsfirman och boende i närheten. Läs mer om inslaget på programmets webbsida och lyssna på det i ljudarkivet (tillgängligt i 30 dagar).

Rivningen påbörjad

6 09 2007

I veckan har den omdiskuterade rivningen av Maglarps nya kyrka påbörjats. Kyrkobyggnadens inventarier har redan rivits ut och burits bort. Vissa saker hamnar på museum, andra hemma hos församlingsbor. Själva rivningen beräknas kosta 2 miljoner kronor. En renovering av den förfallna kyrkan skulle kanske ha kostat uppåt 30 miljoner kronor. Under sommaren och framför allt under de senaste veckorna har Maglarps nya kyrka haft många nyfikna besökare.

Läs mer i DN, SvD, Skånskan, Dagen och i tidigare inlägg.

Maglarps nya kyrka rivs i höst

1 07 2007

Rivningen av Maglarps nya kyrka påbörjas i september och ska var klar i november. Totalt beräknas rivningen kostar 2.125.000 kronor, varav stiftet bidrar med 1,5 miljoner kronor och Hammarlövs församling står för resten, 625.000 kronor. En renovering av kyrkan hade uppskattningsvis kostat 30 miljoner kronor. Entreprenör blir Trellegräv, som beslutade om tidplanen för rivningen vid det första byggmötet.

Läs mer om detta i Trelleborgs Allehanda och i tidigare inlägg.