250 miljoner till kulturmiljövård

24 01 2012

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av 2012 års anslag till kulturmiljövård på totalt 250 miljoner kronor. Länsstyrelserna får 231 miljoner kronor och arbetslivsmuseer, Hus med historia och K-samsök och flera andra projekt får resten av anslaget. Pengarna ska användas till vård av och information om skyddade byggnader, landskap och fornlämningar. Syftet är att kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Läs fördelningsbeslutet och hur pengarna fördelas per län på ämbetets webbplats.

253 miljoner till kulturmiljövård

31 01 2011

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av 2011 års anslag till kulturmiljövård. Länsstyrelserna och olika projekt får totalt 253 miljoner kronor som ska användas till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Länsstyrelserna fördelar 215 miljoner av anslaget. Resten går till öronmärkta projekt som bland annat K-samsök och Hus med historia.

Läs fördelningsbeslutet och hur pengarna fördelas per län och projekt på Riksantikvarieämbetets webbplats.

252 miljoner till kulturmiljövård

29 01 2010

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av 2010 års anslag till kulturmiljövård. Länsstyrelserna och olika öronmärkta projekt får totalt 252 miljoner kronor som ska användas till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar.

Läs fördelningsbeslutet och hur pengarna fördelas per län på ämbetets webbplats.

237 miljoner till kulturmiljövård

31 01 2008

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av årets anslag till länsstyrelserna. I år får de totalt 237 miljoner kronor som ska användas till åtgärder inom bland annat byggnadsvård, kulturlandskapsvård eller arkeologiska åtgärder. 25 miljoner är öronmärkta för insatser inom skogens kulturarv, hållbar landskapsutveckling och en satsning på Bergslagens kulturarv. Läs om fördelningen i beslutet (pdf).

Källa: Pressmeddelande 080130, Riksantikvarieämbetet