Hus med historia-konferenser i höst

13 09 2011

De regionala hembygdsförbunden håller under september och oktober konferenser i projektet Hus med historia. Konferenserna ska ge inspirerande exempel på samarbete, möjlighet att dela erfarenheter och skapa kontakter. De vänder sig till hembygdsföreningarnas medlemmar, politiker, tjänstemän och andra aktörer inom kultur, turism och regional utveckling.

Konferenserna hålls i Helsingborg (14 sep), Örebro (21 sep), Växjö (22 sep), Östersund (28 sep), Gävle (8 okt), Piteå (8 okt) och i Uddevalla (18-19 okt).

Ytterligare information, inbjudan och länk till anmälan finns hos Sveriges hembygdsförbund.

Läs tidigare inlägg om Hus med historia på Byggnadsvårdsbloggen.

Industrihistoriskt forum 2009

28 09 2009

Den 22 – 23 oktober arrangeras Industrihistoriskt forum på Dalarnas museum. Det är  andra gången som denna nationella konferens äger rum. Den vänder sig till alla som arbetar med industrisamhällets kulturarv, professionellt eller ideellt. Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig i programmet (pdf). Sista dag för anmälan är den 9 oktober. Arrangörer är bland andra Falu kommun, Riksantikvarieämbetet, Tekniska museet, Arbetets museum och Svenska industriminnesföreningen.

Aktuella konferenser och seminarier

22 09 2008

Att delta i konferenser och seminarier är ett bra sätt att nätverka på och under hösten är det högsäsong för konferenser. De flesta vänder sig till de som redan är yrkesverksamma inom kulturmiljövård och byggnadsvård, men ibland kan det finnas plats även för studenter och allmänhet.

Idag anordnar ICOMOS Sverige ett seminarium om stenkonservering i Stockholm, ”Om konservering av sten i utomhusmiljö – utvecklingen i Sverige under 30 år.”

För ett par veckor sedan höll Råbäcks mekaniska stenhuggeri i Kinnekulle ett seminarium om stenhuggeri som hotat hantverk. Hur bevarar vi kunskap när utövarna inte finns kvar?

Nu på fredag hålls ”K-märkt – en konferens om värdefull bebyggelse och plan- och bygglagen” i Varberg. Arrangerar gör Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, Kulturmiljö Halland.

Den 1-2 oktober arrangeras det årliga Växjösamtalet. Tema för 2008 är stadens värden och hållbarhetens krav. Arrangörer är Sveriges arkitekter, Växjö universitet, Växjö kommunfastigheter AB och Växjö kommun,

Den 10 oktober ordnar avdelningen för kulturvård vid Högskolan på Gotland en konferens om ”Kulturegendomsrätt – vad är det?”. Konferensen inleds med en öppen föreläsning kvällen innan.

Den 16-17 oktober hålls Kunskapsdagar 2008 för fastighetsförnyelse och byggnadsvård i Stockholm. Arrangerar gör Rådet för Byggkvalitet (BQR), Företag inom byggnadsvård och restaurering (FIBOR), Statens fastighetsverk (SFV) och Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Riksantikvarieämbetet ordnar flera seminarier och konferenser under hösten, bland annat Forum för kulturarvsforskning och Kultur och entreprenörskap i Tällberg. Se hela programmet i deras kalendarium.

Uppdaterad 080925

Industrihistoriskt forum 2008

25 08 2008

Den 11-12 september håller Industrihistoriskt forum en nationell konferens för alla som arbetar med industrisamhällets kulturarv. Konferensen äger rum på Innovatum teknikpark i Trollhättan. På programmet (pdf) står 14 föredrag och en exkursion. Anmälan senast 29 augusti.

Genom konferensen gör Industrihistoriskt forum en nysatsning och förhoppningen är att konferensen ska bli årligen återkommande.

Konferensen arrangeras av nätverket Industrihistoriskt forum i samarbete med Tekniska museet, Innovatum, Västra Götalandsregionen, KTH och Riksantikvarieämbetet.

Europa Nostra i Stockholm

6 06 2007

Den 6-8 juni håller Europa Nostra sin årliga konferens, denna gång i Stockholm. Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa) arbetar för att bevara vårt gemensamma kulturarv. Den 7 juni är man på Moderna museet och lyssnar till föreläsning om det svenska kulturarvet och ett forum om modern arkitektur. Den 8 juni har Statens fastighetsverk bjudit in deltagarna till Drottningholm. Läs mer om evenemanget hos Europa Nostra Sverige eller hos Europa Nostra.

Hantverkskonferens i Dalarna

21 05 2007

Den 22-24 maj hålls en internationell hantverkskonferens i Tällberg med seminarier och workshops. Seminarierna handlar bland annat om utbildning, hantverkets roll i framtiden, hållbar nyproduktion och de traditionella hantverksyrkenas bevarande. Demonstrationer av olika traditionella hantverk erbjuds konferensdeltagarna i workshops.

Arrangör är det amerikanska nätverket Preservation Trades Network (PTN) i samarbete med Stiftelsen Star byggutveckling, Region Dalarna, med flera. Evenemanget väntas samla ca 500 byggnadsvårdare och bygghantverkare från USA, Sverige och några andra europeiska länder, skriver Dala-Demokraten.

Tällberg och Dalarna blir den första platsen utanför Nordamerika som håller i detta. Läs mer om IPTW-ITES (International Preservation Trades Workshop – International Trades Education Seminar).

Kulturarv och entreprenörskap

9 05 2007

Den 10-11 maj hålls en konferens om kulturarv och entreprenörskap på Internationella handelshögskolan i Jönköping. Genom konferensen vill man sprida information om pågående forskning, goda exempel på kulturarvsprojekt och om finansieringsmöjligheter.

Idéen är att synliggöra vilken resurs kulturarv och entreprenörskap kan utgöra för lokal och regional utveckling. Kulturarvsprojekten bevarar kulturmiljöer, utvecklar kultursektorn samtidigt som de kan stärka andra samhällssektorer.

På konferensen deltar myndigheter och departement, museer, intresseorganisationer, forskare, med flera. Internationella handelshögskolan och Riksantikvarieämbetet arrangerar i samarbete med bl a Statens fastighetsverk, NUTEK, Kulturrådet och Sveriges kommuner och landsting.

Kyrklig kulturarvskonferens

6 05 2007

Svenska kyrkans konferens om det kyrkliga kulturarvet hålls i år i Kalmar den 7-8 maj. De ca 3400 kyrkobyggnaderna är ett levande arv som det gäller att förvalta inför framtiden. Det säger Svenska kyrkans generalsekreterare, Lars Friedner, i ett pressmeddelande. Kyrkorna, kyrkorummet och kyrkogårdarna är en omistlig del i det svenska kulturarvet. Den kyrkoantikvariska ersättningen ska inte ses som ett samfundsstöd, utan är ett statligt stöd till kulturarvet, menar Friedner.

Konferensen väntas samla ett hundratal deltagare och inleds måndag förmiddag av bland andra kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, biskoparna Ragnar Persenius och Sven Thidevall och riksantikvarie Inger Liliequist.

Våra riksintressen – konferens i Göteborg

29 03 2007

Torsdagen den 12 april hålls en kulturhistorisk konferens kallad ”Våra riksintressen – bra eller bara till besvär?”. Syftet är att väcka debatt om kulturhistoriska riksintressen och lyfta fram kulturarvsfrågor. Dagens byggboom och exploateringar utgör ett hot mot kulturmiljön. Konferensen utgår från tre aktuella fall: brand och återuppbyggnad i Kungsbacka, rivning av f d turisthotellet i Marstrand och förtätning och nybyggnad vid Skansberget.

Huvudarrangör är Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet i samarbete med en mängd organisationer. Konferensen hålls på Göteborgs stadsmuseum.

Program och ytterligare information finns hos Byggnadsvårdsmagasinet.

Tillägg 070404
Konferensen är fulltecknad.