P1-Morgon om rivningsdebatten i Umeå

10 05 2011

I dag tog Sveriges radios program P1-Morgon (ca 6.35) upp rivningsdebatten i den blivande kulturhuvudstaden Umeå. K-märkta hus planeras att rivas för att ge plats för bland annat ett nytt kulturhus.

I ett  reportage från Umeå medverkar Iréne Gustafson på Föreningen Byggnadskultur i Umeå , Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden, och Lennart Holmlund (S), kommunalråd. Efter reportaget reder Otto Ryding, antikvarie på Boverket, ut vad k-märkt och riksintresse är och vad man får göra med hus och områden som har dessa klassningar.

Läs mer om Umeå i artiklar som Byggnadsvårdsbloggen tidigare har tagit med i ”Korta nyheter”:

K-märkning av fritidsbåtar

21 01 2008

Sjöhistoriska museet har lämnat ett förslag till k-märkning av fritidsbåtar. Syftet med k-märkningen är att lyfta fram den svenska fritidsbåtsflottan som en del av vårt gemensamma kulturarv och uppmuntra ägarna till ett varsamt brukande och bevarande. Sjöhistoriska museet bjuder in alla att lämna synpunkter och komma med kompletterande förslag, senast den 1 mars 2008.

Sedan 2001 finns det möjlighet att k-märka kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

Förslag på k-märkning

29 09 2007

Katrineholm och Trosa har många byggnader och områden som borde vara k-märkta. I alla fall om allmänheten får säga sitt. Under Kulturhusens dag den 9 september fick besökarna på Sörmlands museum lämna in förslag på vad som skulle k-märkas i Katrineholm och Trosa. Bland förslagen finns: Åhlénshuset, Polishuset och Södra skolan i Katrineholm samt Societetshuset, Västra Långgatan och Trosa kvarn i Trosa.

Se hela listan på Sörmlands museums webbplats.

Tema K-märkt

8 03 2007

martadass_liten.jpeg

Kulturhusens dag den 9 september har i år temat K-märkt. Det skriver RAÄ i ett pressmeddelande och bjuder in alla som vill visa upp en K-märkt byggnad eller miljö. Det kan till exempel vara bostadshus, kyrkor, idrottsanläggningar, trädgårdar eller industrier från olika perioder.

Begreppet K-märkt används för många olika typer av lagskydd av kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer, såsom byggnadsminne, q-märkning och kulturreservat. Lagskyddet kan innebära att en byggnad inte får rivas eller förändras på ett sätt så att dess kulturhistoriska värde minskar.

Många undrar varför en viss byggnad är K-märkt, medan en annan inte är det. Både vackra och mindre vackra miljöer eller byggnader kan bedömas ha ett kulturhistoriskt värde och K-märks. Allt kan inte bevaras utan vi gör ett strategiskt urval, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Mer information om Kulturhusens dag på www.raa.se/khusdag .

Mårtagårdens dass för tjänstefolk i Kungsbacka är ett byggnadsminne. Foto av Bengt A Lundberg, från pressbilder på www.raa.se .