Seminarium: Landskapet som industriminne

2 11 2011

Den 11 – 12 november hålls ett seminarium om hur livsmedelsproduktionen format det skånska landskapet – Landskapet som industriminne. Arrangörer är Föreningen Industrihistoria i Skåne och Skånes Livsmedelsakademis Matforskarnätverk. Den första dagen består av föredrag och avslutas med gemensam middag. Den andra dagen är det en exkursion till sockerbruket i Örtofta och det omgivande landskapet. Avslutning på Alnarp.

Tid: Fredagen den 11 november kl 8.30-ca 21.00 och lördagen den 12 november kl 10.00-16.00
Plats: Hörsalen i Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen i Malmö
Kostnad: Gratis. En avgift debiteras om man anmäler sig men sedan uteblir. OBS! Begränsat deltagarantal.

För fullständigt program och information kring anmälan, se Föreningen Industrihistoria i Skåne

Ullspinneriet i Strömsborg – årets industriminne 2011

17 09 2011

Svenska industriminnesföreningen har utsett Ullspinneriet i Strömsborg, Osby kommun, till Årets industriminne 2011.
Utmärkelsen delas ut till Osby hembygdsförening lördagen den 17 september i samband med Industrihistorisk dag på Ullspinneriet i Strömsborg. Utöver prisceremonin blir det visningar, föredrag och fika.

Prismotivering:

Strömsborgs Ullspinneri i Osby kommun tilldelas utmärkelsen Årets Industriminne 2011 för ett lyckosamt och långsiktigt bevarande av en småskalig och autentisk industrimiljö. Tillsammans med omkringliggande kulturhistoriska byggnader vid Helge å och i kombination med spinneriets numer i huvudsak fungerande maskinpark är Strömsborgs Ullspinneri en viktig regional resurs av hög kvalitet. Anläggningen och helhetsmiljön är upplevelserik och bidrar till kunskapsutveckling kring landskapet och speciellt kvinnors arbetsvillkor. Spinneriet är en besöksvänlig representant för en småskalig industri av en typ som varit vanlig över hela landet.

Bilden kommer från Tekniska museets pressmeddelande

Res med Bergslagens industrihistoria på mobilen

24 07 2011

Länsmuseet Gävleborg har tillsammans med Bergslagssatsningen tagit fram en mobil reseplanerare. Först ut som pilotprojekt är Järnriket. Projektet kommer därefter att utvidgas under 2012 och 2013 till att innefatta hela Bergslagen. Genom reseplaneraren kan du planera din egen resa i Bergslagen utifrån besöksmål och aktiviteter inom olika kategorier. All information kring din resa samlar du i mobilen. Mer information om tjänsten finns på webbplatsen Bergslagen – en resa.

Bruksmiljöer på frimärke

5 04 2011

Posten Frimärken - Bruksmiljöer

Posten Frimärkens nya häfte med frimärken för utrikes brev har svenska bruksmiljöer som tema. Här finns Forsviks bruk, Glasriket i Småland, Mackmyra bruk, Jonsereds fabriker och Avesta gamla järnväg.

Häftet består av fem frimärken med valören 12 kronor.

Bilden kommer från Postens pressmeddelande.

Stripa gruva – årets industriminne 2010

15 10 2010

Svenska industriminnesföreningen har utsett Stripa gruva i Örebro län till Årets industriminne 2010. Stripa gruva är sedan 2006 ett byggnadsminne och är den enda bevarade kompletta järnmalmsgruvan i sitt slag. Brytningen lades ned 1977.

Priset delas ut på söndag den 17 oktober i samband med invigningen av besökscentrum i Stripa (program pdf). Motiveringen lyder:

Stripa Gruva tilldelas utmärkelsen Årets Industriminne 2010 för ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en storskalig och modern industrimiljö. I kombination med kommersiell drift utvecklas Stripa till ett besöksmål av hög kvalitet.

Att bevara den storskaliga och komplexa anläggningen har inneburit ett mycket svårbemästrat restaureringsarbete. Genom såväl praktiskt arbete som forskning utvecklar Stripa nu nya metoder för bevarande och för att göra en industrihistorisk miljö. Arbetet vid Stripa kommer kunna ha stor betydelse även vid andra industrihistoriska miljöer.

Källa: Pressmeddelande (Tekniska museet)
Foto: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

Tv-tips: Glömda platser i K special

1 10 2010

I dag sänder SVT:s K special om glömda platser i Sverige med ekonomiprofessorn och fotografen Jan Jörnmark. I programmet visas övergivna miljonprogramsområden, tomma kontorskomplex och dansbanor. Programmet går i repris på söndag och tisdag samt finns tillgängligt i SVT Play i 30 dagar.

Norrbacka i Valdermarsvik är ett av flera miljonprogramsområden i Sverige som övergivits och som ingen har råd att riva.
Foto: Sven-Åke Visén

TV-tips: Minnet av Messaure

9 03 2010

Missa inte reprisen av SVT:s program Minnet av Messaure, som sändes i söndags. Det är en dokumentär av Olle Häger och Kjell Tunegård om det sista stora vattenrallarsamhället i Sverige. Dokumentären bygger på intervjuer med ett trettiotal av dem som bodde i Messaure och var med och byggde den stora kraftverksdammen åt Vattenfall.

Messaure ligger mitt mellan Vuollerim, Jokkmokk och Nattavaara. I slutet av 1950-talet växte Messaure från någon enstaka gård vid älven till ett samhälle med 3.000 invånare. När dammbygget var klart tömdes samhället ganska snabbt; ett fåtal bodde kvar in på 1980-talet. Idag finns endast några enstaka vägskyltar kvar. Bebyggelsen är borta och skogen har tagit över.

Programmet sänds i repris i morgon onsdag och på lördag samt finns tillgängligt på SVT Play till och med 6 april.

Läs mer om Messaure och se bilder på webbplatsen Messaureminnen.

Minnet av Messaure

Innan baracker och egnahem byggts upp i Messaure, bodde familjerna i provisoriskt inredda byggfuttar. Foto: Vattenfalls arkiv (lånat från SVT:s webb)

Porjus kraftverkssamhälle – årets industriminne 2009

8 02 2010

Svenska industriminnesföreningen har utsett Porjus kraftverkssamhälle till Årets industriminne 2009. Porjus arkivkommitté får ta emot priset i LaponiaPorten, Porjus, den 13 februari. I motiveringen står bland annat:

Porjus arkivkommitté tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2009 för ett långsiktigt, uthålligt och framåtsyftande arbete med att bevara och samla kunskap kring Porjus kraftverkshistoria samt för sitt arbete för att utveckla Porjus kraftverkssamhälle till ett viktigt besöksmål och en turistattraktion.”

Källa: Pressmeddelande (Tekniska museet)

Porjus kraftverkssamhälle. Foto: Tekniska museets arkiv

Industrihistoriskt forum 2009

28 09 2009

Den 22 – 23 oktober arrangeras Industrihistoriskt forum på Dalarnas museum. Det är  andra gången som denna nationella konferens äger rum. Den vänder sig till alla som arbetar med industrisamhällets kulturarv, professionellt eller ideellt. Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig i programmet (pdf). Sista dag för anmälan är den 9 oktober. Arrangörer är bland andra Falu kommun, Riksantikvarieämbetet, Tekniska museet, Arbetets museum och Svenska industriminnesföreningen.

Forsviks Bruk – årets industriminne

22 11 2008

Svenska industriminnesföreningen har utsett Forsviks Bruk i Karlsborgs kommun till Årets industriminne 2008. Prisutdelningen sker i Forsvik den 24 november. I motiveringen står bland annat:

Forsviks Bruk tilldelas utmärkelsen Årets Industriminne 2008 för långsiktigt och uthålligt arbete med att bevara och gjuta nytt liv i ett omfattande och komplext industriområde samt för att framgångsrikt ha utvecklat platsen till ett industrihistoriskt besöksmål av hög kvalitet. Härmed utgör Forsviks Bruk en inspirationskälla för andra ideella och professionella krafter som arbetar med industriminnesvård och med industrisamhällets kulturarv.

forsvikstor

Forsviks Bruk, foto lånat från webbplatsen