Hus med historia-konferenser i höst

13 09 2011

De regionala hembygdsförbunden håller under september och oktober konferenser i projektet Hus med historia. Konferenserna ska ge inspirerande exempel på samarbete, möjlighet att dela erfarenheter och skapa kontakter. De vänder sig till hembygdsföreningarnas medlemmar, politiker, tjänstemän och andra aktörer inom kultur, turism och regional utveckling.

Konferenserna hålls i Helsingborg (14 sep), Örebro (21 sep), Växjö (22 sep), Östersund (28 sep), Gävle (8 okt), Piteå (8 okt) och i Uddevalla (18-19 okt).

Ytterligare information, inbjudan och länk till anmälan finns hos Sveriges hembygdsförbund.

Läs tidigare inlägg om Hus med historia på Byggnadsvårdsbloggen.

Hus med historia 2011

24 02 2011

Projektet Hus med historia har fått 15 miljoner kronor till byggnadsvård och informationsinsatser för det lokala kulturarvet.

Hus med historia samordnas av Sveriges hembygdsförbund. Pengarna, totalt 30 miljoner kronor för 2010-2011, kommer från Riksantikvarieämbetets anslag. Under förra året genomfördes knappt 300 byggnadsvårdsåtgärder i 140 hembygdsföreningar.

Läs tidigare inlägg om Hus med historia på Byggnadsvårdsbloggen.

Foto: Peter Johansson, Sveriges Hembygdsförbund

Sök bidrag i Hus med historia

10 10 2010

Projektet Hus med historia fortsätter ett år till. Projektet handlar om att vårda byggnader och öka kunskapen om hembygdsgårdarna samt föra vidare lokala byggnadstraditioner. Nu är det dags för hembygdsföreningar och regionala förbund att söka bidrag för vård av hembygdsgårdarnas byggnader för 2011.

Senast den 31 oktober ska bidragsansökan vara inne hos länsstyrelsen i respektive län. Läs mer om Hus med historia och hur man söker bidrag på Sveriges hembygdsförbunds webbplats.

Malmstället. Foto: Ölands museum Himmelsberga

Under 2010 fick drygt 130 föreningar dela på 15 miljoner. Bland annat fick Ölands hembygdsförbund bidrag för att renovera vasstak på Malmställets högsulelada i Himmelsberga.

Byggnadsvård & sysselsättning – nytt projekt i Gästrikland

10 03 2010

Länsmuseet i Gävleborg och Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund planerar ett sysselsättningsprojekt kallat Byggnadsvård och sysselsättning. Bakgrunden är att det finns många hembygdsgårdar i behov av renovering samtidigt som bygglärlingar har svårt att hitta jobb under lågkonjunkturen. Genom detta projekt får hantverksintresserade arbetssökande och bygglärlingar sysselsättning och kompetenshöjande insatser. Samtidigt får hembygdsföreningarna praktisk hjälp med restaureringsåtgärder.

Länsmuseet Gävleborg, Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund, Arbetsförmedlingen och BYN Gävleborg (Byggindustrins yrkesnämnd) samarbetar i projektet. Riksantikvarieämbetet kan bidra med pengar genom satsningen på ”Hus med historia” som ska samordnas av Sveriges hembygdsförbund. Man hoppas också få EU-pengar till projektet.

Läs om projektet Byggnadsvård och sysselsättning på museets webbplats och i webbartiklar: Gävle Dagblad (gd.se) och Arbetarbladet.

Läs om ”Hus med historia” i tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen.

Bidrag till hus med historia

4 01 2010

Under 2010 och 2011 satsas 15 miljoner kronor per år på byggnadsvård i projektet Hus med historia. Hembygdsföreningar och regionala förbund kan söka bidrag för vård av hembygdsgårdarnas byggnader. Senast den 31 januari ska bidragsansökan vara inne hos länsstyrelsen i respektive län.

Ramsele hembygdsgård, Ångermanland. Foto: Peter Johansson

Läs mer om Hus med historia på Sveriges hembygdsförbunds webbplats och i tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen.

Hus med historia

27 09 2009

I måndags överlämnades budgetpropositionen för 2010, där står bland mycket annat att ”vården av kulturarvet är en av regeringens prioriteringar”. I avsnittet, utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid (pdf), kan man läsa hur pengarna beräknas fördelas inom Kulturdepartementets område, t ex anslaget till Riksantikvarieämbetet och den kyrkoantikvariska ersättningen.

stadsholmen-hus Med projektet Hus med historia vill man möjliggöra vårdinsatser på objekt som förvaltas av hembygdsrörelsen och representerar lokal byggnadskultur. Genom insatserna kan man utveckla besöksnäringen och ge fler människor tillgång till viktiga delar av kulturarvet. Under åren 2010 och 2011 beräknar regeringen avsätta 15 miljoner kronor för Hus med historia. Sveriges hembygdsförbund föreslås bli huvudansvarig, eftersom projektet bör samordnas nationellt. (sid 22)

Inom Kulturdepartementets område finns många institutioner och myndigheter vars byggnader och lokaler är i behov av ombyggnad och renovering. T ex Sollidenscenen på Skansen, Naturhistoriska riksmuseet, Flygvapenmuseem i Linköping, Nationalmuseum och Moderna museet. Några är påbörjade och behöver mer pengar för att slutföras, andra behöver nödvändigt underhåll inom en snar framtid. På sid 25-26 framgår hur mycket man vill avsätta till vård av Kulturens byggnader.