Gula listan visar hotade miljöer

20 02 2012

Du följer väl Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula listan? Här finns ett urval byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Kontakta Byggnadsvårdsföreningen om du vill lägga till ett hotat kulturhistoriskt värdefullt hus som ännu inte finns på listan.

Se även Byggnadsvårdsbloggens alla inlägg om ”hotade byggnader & miljöer”.

P1-Morgon om rivningsdebatten i Umeå

10 05 2011

I dag tog Sveriges radios program P1-Morgon (ca 6.35) upp rivningsdebatten i den blivande kulturhuvudstaden Umeå. K-märkta hus planeras att rivas för att ge plats för bland annat ett nytt kulturhus.

I ett  reportage från Umeå medverkar Iréne Gustafson på Föreningen Byggnadskultur i Umeå , Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden, och Lennart Holmlund (S), kommunalråd. Efter reportaget reder Otto Ryding, antikvarie på Boverket, ut vad k-märkt och riksintresse är och vad man får göra med hus och områden som har dessa klassningar.

Läs mer om Umeå i artiklar som Byggnadsvårdsbloggen tidigare har tagit med i ”Korta nyheter”:

Gula listan: Rivas eller sparas?

17 04 2011

Du följer väl Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula listan? Här finns ett urval byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Kontakta föreningen om du vill lägga till ett hotat kulturhistoriskt värdefullt hus som ännu inte finns på listan.

Se även Byggnadsvårdsbloggens alla inlägg om ”hotade byggnader & miljöer”.

Ny rivningsvåg i Stockholm

23 05 2009

Stockholms stad planerar att riva 14 k-märkta byggnader i Stockholms innerstad. Planerna är en följd av den pågående förtätningen i centrala Stockholm. Bland de rivningshotade finns Slussen, annexen vid Stadsbiblioteket, Swartlings ridskola och TryggHansa-huset. Det skriver SvD idag.

piskan_litenÄven en funkisbyggnad på Södermalm, ritad av Ivar Tengbom som huvudkontor åt Svenska tobaksmonopolet, finns med på listan. Huset är k-märkt vilket innebär att det ska behandlas varsamt och inte får förvanskas. Hyresgästerna har till exempel inte fått sätta upp markiser eller flaggor. Men nu planerar Stockholms stad att riva huset för att ge plats åt ett nytt kontors- och bostadshus på 16 våningar.

Enligt Plan- och bygglagen får kulturhistoriskt intressanta byggnader inte förvanskas, men detta innebär inget hinder för rivning. Det är bara kyrkor, byggnadsminnen och byggnader som i detaljplan är markerade med rivningsförbud som är skyddade mot rivning. Generellt kan man säga att skyddet för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Sverige är svagt i dag, säger Otto Ryding, expert på Plan- och bygglagen på Boverket, till SvD.

Läs Stockholms stadsmuseums klassificeringsbeslut om TryggHansa-huset. Läs även tidigare inlägg om debatten kring Stockholms stadsbiblioteks om- och tillbyggnad, nya Slussen och om Swartlings ridskola (fd Generalstabens stalletablissement).

Bilden visar en av Tobaksmonopolets byggnader och är lånad från Kvarteret Piskans webbplats.

Lista över hotade hus och miljöer

18 12 2008

Svenska byggnadsvårdsföreningen har sammanställt en lista med byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

Förteckningen kallas ”Gula listan” och finns på föreningens webbplats. Kontakta föreningen om du saknar ett hotat kulturhistoriskt värdefullt hus som ännu inte finns på listan.

Här kan du läsa om hur det har gått för Lindewallska huset i Sollefteå, Hausknechtska huset i Laholm, disponentvillan i Knivsta och andra omdiskuterade byggnader. Se även Byggnadsvårdsbloggens alla inlägg om ”hotade byggnader & miljöer”.

RIVAS ELLER SPARAS?