Hus med historia 2011

24 02 2011

Projektet Hus med historia har fått 15 miljoner kronor till byggnadsvård och informationsinsatser för det lokala kulturarvet.

Hus med historia samordnas av Sveriges hembygdsförbund. Pengarna, totalt 30 miljoner kronor för 2010-2011, kommer från Riksantikvarieämbetets anslag. Under förra året genomfördes knappt 300 byggnadsvårdsåtgärder i 140 hembygdsföreningar.

Läs tidigare inlägg om Hus med historia på Byggnadsvårdsbloggen.

Foto: Peter Johansson, Sveriges Hembygdsförbund

Sök bidrag i Hus med historia

10 10 2010

Projektet Hus med historia fortsätter ett år till. Projektet handlar om att vårda byggnader och öka kunskapen om hembygdsgårdarna samt föra vidare lokala byggnadstraditioner. Nu är det dags för hembygdsföreningar och regionala förbund att söka bidrag för vård av hembygdsgårdarnas byggnader för 2011.

Senast den 31 oktober ska bidragsansökan vara inne hos länsstyrelsen i respektive län. Läs mer om Hus med historia och hur man söker bidrag på Sveriges hembygdsförbunds webbplats.

Malmstället. Foto: Ölands museum Himmelsberga

Under 2010 fick drygt 130 föreningar dela på 15 miljoner. Bland annat fick Ölands hembygdsförbund bidrag för att renovera vasstak på Malmställets högsulelada i Himmelsberga.

Bidrag till hus med historia

4 01 2010

Under 2010 och 2011 satsas 15 miljoner kronor per år på byggnadsvård i projektet Hus med historia. Hembygdsföreningar och regionala förbund kan söka bidrag för vård av hembygdsgårdarnas byggnader. Senast den 31 januari ska bidragsansökan vara inne hos länsstyrelsen i respektive län.

Ramsele hembygdsgård, Ångermanland. Foto: Peter Johansson

Läs mer om Hus med historia på Sveriges hembygdsförbunds webbplats och i tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen.