Hus med historia-konferenser i höst

13 09 2011

De regionala hembygdsförbunden håller under september och oktober konferenser i projektet Hus med historia. Konferenserna ska ge inspirerande exempel på samarbete, möjlighet att dela erfarenheter och skapa kontakter. De vänder sig till hembygdsföreningarnas medlemmar, politiker, tjänstemän och andra aktörer inom kultur, turism och regional utveckling.

Konferenserna hålls i Helsingborg (14 sep), Örebro (21 sep), Växjö (22 sep), Östersund (28 sep), Gävle (8 okt), Piteå (8 okt) och i Uddevalla (18-19 okt).

Ytterligare information, inbjudan och länk till anmälan finns hos Sveriges hembygdsförbund.

Läs tidigare inlägg om Hus med historia på Byggnadsvårdsbloggen.

Hus med historia 2011

24 02 2011

Projektet Hus med historia har fått 15 miljoner kronor till byggnadsvård och informationsinsatser för det lokala kulturarvet.

Hus med historia samordnas av Sveriges hembygdsförbund. Pengarna, totalt 30 miljoner kronor för 2010-2011, kommer från Riksantikvarieämbetets anslag. Under förra året genomfördes knappt 300 byggnadsvårdsåtgärder i 140 hembygdsföreningar.

Läs tidigare inlägg om Hus med historia på Byggnadsvårdsbloggen.

Foto: Peter Johansson, Sveriges Hembygdsförbund

19 dec – Hembygdsförening

19 12 2010

Julklappstips till byggnadsvårdare och lokalhistoriker: Köp ett medlemskap i en hembygdsförening där du bor, där du har dina rötter eller i en trakt som du är särskilt intresserad av. Hitta din förening på Sveriges hembygdsförbunds webbplats. Hembygdsföreningarna bedriver en hel del byggnadsvårdsarbete.

Hembygdens helg på Historiska museet

23 10 2010

Lördag och söndag den 23-24 oktober klockan 11-17 är det Hembygdens helg på Historiska museet i Stockholm.

Lär dig koka rödfärg, kitta fönster, måla med linoljefärg och vårda skurgolv på bästa sätt. Gysinge byggnadsvård svarar på frågor och diskuterar god byggnadsvård. 

Hembygdsforska och sök information om kulturarv i olika databaser. På söndag hålls tre föredrag med tema Hus med historia – en nyckel till det moderna kulturarvet?

Läs mer i programmet (pdf).

Hembygdens helg arrangeras av Historiska museet i samarbete med Sveriges hembygdsförbund.

Foto: Gysinge byggnadsvård

Sök bidrag i Hus med historia

10 10 2010

Projektet Hus med historia fortsätter ett år till. Projektet handlar om att vårda byggnader och öka kunskapen om hembygdsgårdarna samt föra vidare lokala byggnadstraditioner. Nu är det dags för hembygdsföreningar och regionala förbund att söka bidrag för vård av hembygdsgårdarnas byggnader för 2011.

Senast den 31 oktober ska bidragsansökan vara inne hos länsstyrelsen i respektive län. Läs mer om Hus med historia och hur man söker bidrag på Sveriges hembygdsförbunds webbplats.

Malmstället. Foto: Ölands museum Himmelsberga

Under 2010 fick drygt 130 föreningar dela på 15 miljoner. Bland annat fick Ölands hembygdsförbund bidrag för att renovera vasstak på Malmställets högsulelada i Himmelsberga.

Byggnadsvård & sysselsättning – nytt projekt i Gästrikland

10 03 2010

Länsmuseet i Gävleborg och Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund planerar ett sysselsättningsprojekt kallat Byggnadsvård och sysselsättning. Bakgrunden är att det finns många hembygdsgårdar i behov av renovering samtidigt som bygglärlingar har svårt att hitta jobb under lågkonjunkturen. Genom detta projekt får hantverksintresserade arbetssökande och bygglärlingar sysselsättning och kompetenshöjande insatser. Samtidigt får hembygdsföreningarna praktisk hjälp med restaureringsåtgärder.

Länsmuseet Gävleborg, Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund, Arbetsförmedlingen och BYN Gävleborg (Byggindustrins yrkesnämnd) samarbetar i projektet. Riksantikvarieämbetet kan bidra med pengar genom satsningen på ”Hus med historia” som ska samordnas av Sveriges hembygdsförbund. Man hoppas också få EU-pengar till projektet.

Läs om projektet Byggnadsvård och sysselsättning på museets webbplats och i webbartiklar: Gävle Dagblad (gd.se) och Arbetarbladet.

Läs om ”Hus med historia” i tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen.

Bidrag till hus med historia

4 01 2010

Under 2010 och 2011 satsas 15 miljoner kronor per år på byggnadsvård i projektet Hus med historia. Hembygdsföreningar och regionala förbund kan söka bidrag för vård av hembygdsgårdarnas byggnader. Senast den 31 januari ska bidragsansökan vara inne hos länsstyrelsen i respektive län.

Ramsele hembygdsgård, Ångermanland. Foto: Peter Johansson

Läs mer om Hus med historia på Sveriges hembygdsförbunds webbplats och i tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen.

Byggnadsvård inom hembygdsrörelsen

25 06 2008

Intresset för byggnadsvård växer inom hembygdsrörelsen. Under 2008 satsar Sveriges hembygdsförbund (SHF) på en seminarieserie om byggnadsvård och en handbok. Syftet är att öka hembygdsföreningarnas kunskap om restaurering och användningen av traditionella material och metoder.

I april hölls det första seminariet i Varberg. I höst och vinter kommer ytterligare fyra regionala seminarier (Eksjö, Luleå, Sundsvall och Örebro). Seminarierna ska fungera som inspirationsdagar och för kunskapsutbyte. De vänder sig i första hand till de regionala hembygdsförbunden men även till länsstyrelser, länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningens länsombud, och i mån av plats, till andra intresserade.

Handboken innehåller förslag på hur hembygdsförbunden sedan kan ordna egna byggnadsvårdskurser för att fortsätta att arbetet med byggnadsvård.

SHF anordnar även byggnadsvårdsläger i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen, som jag tidigare har skrivit om.

Läs mer om byggnadsvård inom hembygdsrörelsen på SHF:s webbplats.

Bilden visar kallbadhuset i Varberg och några deltagare från seminariet i april. Foto: Ulrika Olsson, byggnadsantikvarie vid SHF.

Byggnadspris till Birger Jarls torn och SFV

18 11 2007

Den 21 november delas Stockholms läns hembygdsförbunds byggnadspris ut till Birger Jarls torn och SFV, Statens fastighetsverk. Motiveringen lyder:

”Birger Jarls torn är en värdefull kulturbyggnad i hjärtat av den miljö som utgör ursprunget till dagens Stockholm. Som sådan utgör den en utmaning när det gäller anpassning till modern användning. Den anpassning till kontor som gjorts är föredömlig, med stor hänsyn till byggnadens kvalitet och ursprungliga funktion. Val av material och rumsindelning tillåter besökaren förstå byggnadens funktion som ett runt försvarstorn. Exteriört har en nödvändig handikappentré infogats på ett utmärkt sätt och de gamla kanonportarna framhävts medan tornet i övrigt är orört”.

Läs mer i pressmeddelande från SFV.