Gula listan visar hotade miljöer

20 02 2012

Du följer väl Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula listan? Här finns ett urval byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Kontakta Byggnadsvårdsföreningen om du vill lägga till ett hotat kulturhistoriskt värdefullt hus som ännu inte finns på listan.

Se även Byggnadsvårdsbloggens alla inlägg om ”hotade byggnader & miljöer”.

Gula listan: Rivas eller sparas?

17 04 2011

Du följer väl Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula listan? Här finns ett urval byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Kontakta föreningen om du vill lägga till ett hotat kulturhistoriskt värdefullt hus som ännu inte finns på listan.

Se även Byggnadsvårdsbloggens alla inlägg om ”hotade byggnader & miljöer”.

Lista över hotade hus och miljöer

18 12 2008

Svenska byggnadsvårdsföreningen har sammanställt en lista med byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

Förteckningen kallas ”Gula listan” och finns på föreningens webbplats. Kontakta föreningen om du saknar ett hotat kulturhistoriskt värdefullt hus som ännu inte finns på listan.

Här kan du läsa om hur det har gått för Lindewallska huset i Sollefteå, Hausknechtska huset i Laholm, disponentvillan i Knivsta och andra omdiskuterade byggnader. Se även Byggnadsvårdsbloggens alla inlägg om ”hotade byggnader & miljöer”.

RIVAS ELLER SPARAS?