Seminarium om vårt modernistiska kulturarv

21 10 2010

Fredagen den 12 november hålls halvdagsseminariet ”Vårt modernistiska kulturarv – förnya och bevara” i Göteborg. Seminariet behandlar Gunnar Asplunds fristående, byggnadsminnesmärkta tillbyggnad av Göteborgs rådhus. Rådhuset står just nu tomt i väntan på en ny hyresgäst. Man kommer bland annat att diskutera hur man går tillväga för att bevara kulturvärdet samtidigt som man anpassar en byggnad för nya behov.

Seminariet börjar klockan 12.30 med en guidad visning av rådhustillbyggnaden. Fram till klockan 18 blir det föreläsningar både på svenska och engelska och en avslutande diskussion. Arrangerar gör Arkitekturmuseet, Göteborgs stadsmuseum och Higabgruppen.

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig i Arkitekturmuseets nyhetsbrev. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet deltagare är begränsat så föranmälan krävs.

Seminariet är en del av ett större projekt kring Göteborgs rådhus som inbegriper en utställning och den nya boken Asplunds rådhus i Göteborg – Tiden, platsen, arkitekturen/Asplund’s Law Courts in Gothenburg. Utställningen i Göteborgs rådhus pågår 27 oktober-5 december 2010, den fortsätter därefter till Arkitekturmuseet i Stockholm där den visas 27 januari-27 mars 2011.

Bilden är lånad från Arkitekturmuseets webbplats.

Landshövdingehuset Oktanten på Göteborgs stadsmuseum

27 02 2010

Idag den 27 februari öppnar utställningen Oktanten – bevarandet av ett landshövdingehus i Majorna på Göteborgs stadsmuseum. Oktanten på Karl Johansgatan 17 i Majorna är ett av Göteborgs äldsta landshövdingehus. Det var rivningshotat under många år och har engagerat aktivister, föreningar och privatpersoner. Utställningen vill visa bevarandekamp och folklig opinion och pågår till den 14 april.

Karl Johansgatan 17 från 1899 (foto: Göteborgs stadsmuseum), år 2000 (foto: Karina Ekstrand) och år 2010 (foto: Madeleine Seberbrink).

Läs om Kvarteret Oktanten i Göteborg och Landshövdingehus i Göteborg på Byggnadsvårdsbloggen.

Byggnadsvårdsföreningen överklagar detaljplan

12 01 2010

Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar detaljplanen för Centralposthuset i Göteborg. Enligt föreningen kommer byggnadsminnet Centralposthuset och riksintresset Göteborgs stad inom vallgraven att lida betydande skada av detaljplaneförslaget. Det skrev Byggnadsvårdsmagasinet i sitt nyhetsbrev förra veckan.

Läs föreningens skrivelse (pdf) till Göteborgs stad. Läs hela nyhetsbrevet från Byggnadsvårdsmagasinet.

Kampen för Södra Gårda på webb-tv

21 10 2009

Göteborgs-Posten har gjort ett tv-inslag om Södra Gårda, Kampen för husen i Södra Gårda fortsätter. Se blivande bebyggelseantikvarien Mikael Hammerman visa och berätta om Södra Gårda på GP-TV. Husen hotas av rivning, beslut väntas i december.

PBL på GP Debatt

26 05 2009

”Angelägna byggen stoppas av förlegad lag” är rubriken på ett debattinlägg i GP fredagen den 22 maj.

Plan- och bygglagen (PBL) är på väg att utvecklas till en faktor som hotar den svenska tillväxten och konkurrenskraften. Slumpen, uthålligheten och förmågan att provocera fram högljudda opinioner avgör hur det går i stadsbyggnadsprocessen. Protesterna är starkast i innerstaden och en naturlig följd blir då att nya bostadsområden förläggs utefter motorvägarna.

friggagatan-296

Friggagatan, Göteborg. Ur boken "Övergivna planer"

Det skriver Lars-Erik Jansson, Fastighetsägarna Göteborg (GFR), Thomas Dahl, vd Wallenstam, Magnus Ersman, Fastighetsägarna Göteborg och Jan Jörnmark, docent och författare.

Artikelförfattarna vill att en parlamentarisk utredning tillsätts som ska genomföra en totalöversyn av den nuvarande plan- och bygglagstiftningen.

Jan Jörnmark är aktuell med en kommande bok, Övergivna planer – en plan- och bygglagstiftning i behov av en haverikommission? Boken är ett resultat av projektet ”Övergivna planer” som Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen startade hösten 2008. Hos Fastighetsägarna Göteborg kan du läsa mer om boken.

Semesterparadiset Trälen

6 04 2009

Ön Trälen i Göteborgs norra skärgård är på senare år mest känd som dokusåpa (TV4 2006). För Volvoarbetare på 1950-talet var Trälen ett semesterparadis, som de själva var med och byggde upp. Husen har dock stått tomma sedan tidigt 1980-tal och delvis vandaliserats.

250px-tralen

Foto: Maija (Wikipedia.se)

Nu är förfallet långt gånget och byggnaderna kommer att rivas för att ge plats för nya hus. Men innan dess ska resterna av det tidiga svenska semesterlivet dokumenteras av byggnadsantikvarie Lars Rydbom vid Bohusläns museum. De västsvenska museerna driver ett projekt kring företags- och föreningsägda semesterbyar.

Ägaren Trälens Byggnads AB planerar att bygga 60 nya stugor på den lilla holmen med bryggor och sjöbodar. Planen godkändes av Kungälvs kommun 2007, men bygget som skulle börjat förra året har ännu inte startat.

Jan Jörnmark har dokumenterat Trälen, se hans bilder på Övergivna platser.

SVT:s program Sverige! (SVT Play) sände ett inslag om Trälen i mars i år. I programmet finns även inslag om kakelugnar i Stockholm och om gotländska stenhus.

Kvarteret Oktanten i Göteborg

14 03 2009

Läs i Byggnadsvårdsmagasinet om Majornas äldsta hus i kvarteret Oktanten i Göteborg. Det drygt 120 år gamla hörnhuset var det sista med orörd interiör och har varit rivningshotat flera gånger.

Under flera år har Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet, tillsammans länsstyrelsen och stadsbyggnadskontoret, verkat för att landshövdingehuset på Karl Johansgatan ska bevaras. Byggföretaget JM renoverar nu det gamla huset och bygger två nya bostadshus kring en gemensam gård.

Byggnadsvårdsmagasinet länkar till en äldre GP-artikel (pdf) om husets historia och de senaste 20 årens turer kring att bevara eller riva huset.  Här finns också en länk till JM:s film om kvarteret Oktanten. Försäljningen av de tio lägenheterna i det renoverade 1800-talshuset startar i månadsskiftet mars/april.

Centralposthuset i Göteborg – detaljplansförslag

18 10 2008

Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för hotell i Centralposthuset vid Drottningtorget I Göteborg. Planens syfte är att området ska kunna användas för hotellverksamhet med tillhörande servicefunktioner, samt att skapa byggrätt för tillbyggnader.

Centralposthuset är skyddad enligt Kulturminneslagen som ett byggnadsminne. Tar detaljplansförslaget ansvar för byggnadsminnet Centralposthuset? Det undrar Byggnadsvårdsmagasinet, som har engagerat sig i frågan om Centralposthusets framtid.

Planförslaget finns utställt 15 oktober – 11 november 2008 på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden senast den 11 november 2008.

PS. Missa inte Byggnadsvårdsmagasinet på Youtube!

Landshövdingehus i Göteborg

4 05 2008

En av bloggens läsare efterlyser en debatt om “en del av våra svenska arbetarbostäder, landshövdingehusen i Göteborg”. Han vill ha en diskussion om den här typen av hus och om vem som ligger bakom dem.

Ordet är fritt, välkommen att diskutera och kommentera landshövdingehusen!

FAKTA
Landshövdingehus är trevånings hyreshus. De har fått sitt namn av att den dåvarande landshövdingen i Göteborg, Albert Ehrensvärd, som sanktionerade de första ritningarna. Typen kännetecknas av att bottenvåningen är anlagd i sten, medan andra och tredje våningen är uppförd i trä.
Källa: sv.wikipedia.org

Byggnadsantikvarierna Anna Ligoura och Lisa Molander har inventerat alla landshövdingehus som finns inom Göteborgs kommun. Läs mer

Rädda Posthuset i Göteborg

27 02 2008

Byggnadsvårdsmagasinet skriver idag om planerna på att bygga två höghus på Posthusets gård i Göteborg. Förslaget till detaljplan finns utställt på Stadsbyggnadskontoret till den 11 mars. Se planförslaget.

Läs mer om uppropet ”Stoppa höghusbygget i Posthuskvarteret” och skriv under det här.