Bohus fästning 700 år

28 12 2008

bohus_fastning

På nyårsafton tänds 700 marschaller på Bohus fästning i Kungälv. Detta blir avslutningen på jubileumsåret för den 700 år gamla fästningen. Marschallerna kommer att finnas längs murar och vallar och tänds från kl 16.00.

Bohus grundlades 1308 av den norske kungen Håkon Magnusson. Fästningen har hållit för flera belägringar, men skadades svårt 1658. I slutet av 1600-talet reparerades fästningen under ledning av Erik Dahlbergh.

Reparationer utfördes även under 1700-talet, men sedan började Bohus fästning förfalla och 1789 avfördes fästningen från försvaret.

Byggnaden plundrades sedan på byggmaterial från murverken, vilket stoppades först på 1830-talet efter ingripande av kung Karl XIV Johan.

Nu förvaltas Bohus fästning av Statens fastighetsverk, som har genomfört flera restaureringar genom åren.

Fakta från SFV. Bild från webbplatsen Fästningarnas fest (Södra Bohusläns turism).