Sjöbod i Dalarö blir byggnadsminne

11 02 2011

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att byggnadsminnesförklara mariningenjören Anders Franzéns sjöbod i Dalarö Fiskarhamn. I sjöboden bedrev Anders Franzén mycket av sin forskning. Det var Franzén som fann det förlista regalskeppet Vasa 1956. Han upptäckte även regalskeppet Kronan utanför Öland och vraket efter skeppet Gröne Jägare utanför Dalarö. I dag finns Anders Franzéns museum i sjöboden.

Foto: Carl-Henrik Ankarberg/Länsstyrelsen.

Läs även blogginlägget om den k-märkta klappbryggan i Fiskarhamnen i Dalarö.

Stripa gruva – årets industriminne 2010

15 10 2010

Svenska industriminnesföreningen har utsett Stripa gruva i Örebro län till Årets industriminne 2010. Stripa gruva är sedan 2006 ett byggnadsminne och är den enda bevarade kompletta järnmalmsgruvan i sitt slag. Brytningen lades ned 1977.

Priset delas ut på söndag den 17 oktober i samband med invigningen av besökscentrum i Stripa (program pdf). Motiveringen lyder:

Stripa Gruva tilldelas utmärkelsen Årets Industriminne 2010 för ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en storskalig och modern industrimiljö. I kombination med kommersiell drift utvecklas Stripa till ett besöksmål av hög kvalitet.

Att bevara den storskaliga och komplexa anläggningen har inneburit ett mycket svårbemästrat restaureringsarbete. Genom såväl praktiskt arbete som forskning utvecklar Stripa nu nya metoder för bevarande och för att göra en industrihistorisk miljö. Arbetet vid Stripa kommer kunna ha stor betydelse även vid andra industrihistoriska miljöer.

Källa: Pressmeddelande (Tekniska museet)
Foto: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

K-märkt stall kan bli musikhögskola

31 08 2009

Rivningshotade Swartlings ridskola, fd Generalstabens stalletablissement, i centrala Stockholm blir kvar. Akademiska hus accepterar kammarrättens dom och låter de byggnadsminnesförklarade rid- och stallbyggnaderna vara kvar.

swartlings_170

Swartlings ridskola. Foto: Annika Richert, RAA

Tomten där byggnaderna står skulle användas för att bygga nytt åt Musikhögskolan. Nu ska Akademiska hus istället integrera de äldre byggnaderna med ny bebyggelse för att förse Musikhögskolan med nya lokaler. Inom kort ska man träffa länsstyrelsens antikvarier för att diskutera hur man ska kunna använda och utveckla de byggnadsminnesförklarade husen. Det skriver bland andra SvD idag.

Läs mer om ridskolan i tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen:

 • Även kammarrätten säger nej till Swartlings (Korta nyheter juni 2009)
 • Musiker saknar sitt hus (Korta nyheter juni 2008)
 • Ridskolan får inte rivas (5/11 2007)
 • Upphävning av byggnadsminne överklagas (19/8 2007)
 • Ämbetet överklagar beslut (25/6 2007)
 • K-märkning upphävs för ridhus (14/6 2007)
 • Protester mot att riva k-märkt ridhus (21/5 2007)
 • Rivningshotat stall i innerstan (30/4 2007)
Ridskolan får inte rivas

5 11 2007

Länsrätten har idag beslutat att byggnadsminnesförklaringen av Generalstabens stalletablissement, även känt som f d Swartlings ridskola, ska vara kvar. De går därmed emot länsstyrelsens tidigare beslut om att häva byggnadsminnesförklaringen. Beslutet överklagades av Riksantikvarieämbetet och länsrätten har nu gått på deras linje. Akademiska hus, som vill uppföra en ny byggnad för Musikhögskolan på platsen, har ännu inte bestämt om de ska överklaga dagens beslut eller inte. Det skriver dn.se och svd.se idag.

Läs mer om ridskolan i tidigare inlägg:

 • Upphävning av byggnadsminne överklagas (19/8)
 • Ämbetet överklagar beslut (25/6)
 • K-märkning upphävs för ridhus (14/6)
 • Protester mot att riva k-märkt ridhus (21/5)
 • Rivningshotat stall i innerstan (30/4)
Rosendal förblir byggnadsminne

29 10 2007

Länsstyrelsen har beslutat att inte häva byggnadsminnesförklaringen av Rosendals slott, som ägarfamiljen Bennet har begärt. Det skriver Helsingborgs dagblad (hd.se). Avslaget grundar sig på remissvar från Riksantikvarieämbetet, Regionmuseet och Helsingborgs museer, som alla vill behålla byggnadsminnesförklaringen på grund av Rosendals höga kulturhistoriska värden. Men museerna föreslår samtidigt att länsstyrelsen ska ta upp en dialog med familjen Bennet om att omarbeta de detaljerade skyddsföreskrifterna. Enligt länsantikvarie Thomas Romberg finns det dock ingen anledning att börja diskutera en förändring av skyddsföreskrifterna nu.

Familjen Bennet har ännu inte bestämt om de ska överklaga beslutet eller inte.

Rosendals slott började uppföras 1615 och är en av Skånes bäst bevarade renässansanläggningar. Släkten Bennet har ägt Rosendal sedan mitten av 1700-talet. Byggnadsminnesförklaringen gjordes för endast två år sedan. Läs lite mer om slottet i Wikipedia.

Lada byggnadsminnesförklaras

5 09 2007

I nästa vecka blir Blånnesladan i Övre Gärdsjö, med timmer från 1293-94, byggnadsminne. Blånnesladu är länets näst äldsta träbyggnad, efter kyrkhärbret i Älvdalen, och en av ca 350 hö- och ängslador i området.

Rättviks hembygdsförening har i flera år arbetat för att få ladan skyddad. Nu kommer det formella beslutat av länsstyrelsen efter godkännande av Riksantikvarieämbetet.

Läs mer och se bilder på ladan i Dalarnas tidningar.

Tack för korrigering – inlägget uppdaterat 070921

Turisthotellet Oscars blir byggnadsminne?

21 08 2007

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill byggnadsminnesförklara det gamla turisthotellet Oscars på Marstrand. Länsstyrelsen har nyligen skickat ut en remiss med förslag till skyddsbestämmelser som går ut på att Oscars bevaras i sitt nuvarande skick, så långt det är möjligt. Förslaget väcker hopp hos dem som kämpar för att bevara hotellet. Men ägaren vill fortfarande riva det för att bygga bostäder; och rivningsansökan har ännu inte behandlats av kommunen. Senast den 15 oktober ska ägaren och Kungälvs kommun komma in med synpunkter på länsstyrelsens förslag. Läs mer om detta i GP.

Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet har ordnat flera debatter och skrivit mycket om turisthotellet. De har även startat ett upprop för att rädda hotellet, se tidigare inlägg.

Upphävning av byggnadsminne överklagas

19 08 2007

Att Riksantikvarieämbetet överklagar Stockholms länsstyrelses beslut om att upphäva byggnadsminnesmärkningen av Swartlings ridskola, har jag skrivit om tidigare. I förra veckan kom det formella överklagandet och en skrivelse (pdf) lämnades in till länsrätten, som nu får avgöra frågan. En upphävning urholkar lagstiftningen kring byggnadsminnen, skriver ämbetet på sin webbplats.

Svenska byggnadsvårdsföreningen skrev i juni ett upprop (Bevara byggnadsminnet Swartlings ridskola!), där man frågar sig vilket byggnadsminne vi river härnäst.

Se även mina tidigare inlägg om det rivningshotade stalletablissementet på Östermalm i Stockholm:

 • Ämbetet överklagar beslut (25/6)
 • K-märkning upphävs för ridhus (14/6)
 • Protester mot att riva k-märkt ridhus (21/5)
 • Rivningshotat stall i innerstan (30/4)
Ämbetet överklagar beslut

25 06 2007

Riksantikvarieämbetet överklagar länsstyrelsens beslut om att häva byggnadsminnesförklaringen av Swartlings gamla ridskola. Det skriver ämbetet i ett pressmeddelande. Bakom varje byggnadsminne ligger en omfattande utredning och man anser att länsstyrelsen inte har tillräckligt underlag för sitt beslut om att häva märkningen. Det är också nödvändigt att pröva frågan rättsligt, eftersom det är principiellt viktigt att fastställa att kulturminneslagen ger ett långvarigt skydd.

Läs tidigare inlägg om det rivningshotade stalletablissementet på Östermalm i Stockholm:

 • K-märkning upphävs för ridhus (14/6)
 • Protester mot att riva k-märkt ridhus (21/5)
 • Rivningshotat stall i innerstan (30/4)
K-märkning upphävs för ridhus

14 06 2007

Idag beslutade länsstyrelsen i Stockholm att häva byggnadsminnesförklaringen av Swartlings gamla ridhus och stall på Östermalm. Därmed kan Akademiska hus, som äger fastigheten, riva husen och bygga nya bostäder och lokaler för Musikhögskolan.

– Det är två kulturintressen som stått mot varandra; dels det antikvariska, dels behovet av att få en levande musikscen i Stockholm, säger landshövding Per Unckel till SvD.se.

Riksantikvarieämbetet är starkt kritiska till beslutet och har ännu inte bestämt om de ska överklaga eller inte.

Läs mer i dagens DN och SvD samt i mina tidigare inlägg (30/4 och 21/5).