Centralposthuset i Stockholm

1 03 2008

posthuset_stockholm.jpg

Natten till idag började det brinna på en innergård till Postens gamla hus i Klarakvarteren på Vasagatan i Stockholm. Branden uppstod på en lastkaj där maskiner och byggmaterial förvarades. Brandmän från sex brandstationer arbetade med att släcka branden. Eftersläckningsarbetet avslutades på morgonen. Inga personskador har rapporteras, skriver bland andra DN idag.

Centralposthuset (kvarteret Blåmannen 21) förvaltas av Statens fastighetsverk. Just nu pågår en ombyggnad av huset till kontor för Regeringskansliet. Posten flyttade ut vid årsskiftet 2004.

Huset uppfördes 1898-1904 och arkitekter var Ferdinand Boberg och F G A Dahl. Det invigdes 1902 av Oscar II. Det är byggt i nationalromantisk anda, men har också detaljer i jugend. Fasaden består av en sockel i granit, bottenvåning i röd sandsten, och två våningar i rött tegel, en fjärde mindre våning i sandsten och ett tak i svart skiffer över vindvåningen. Mittpartiet markeras med ett torn med spiror, balkong med balustrad och urtavlor åt olika väderstreck. Fasaden och framför allt mittpartiet är dekorerat med ornament. Här finns till exempel brevduvor som ger en vink om att fastigheten är byggd för postverksamhet.

Centralposthuset har genomgått flera ombyggnader under åren. 1935 blev det byggnadsminnesmärke och idag är det ett statligt byggnadsminne.

Läs mer om gamla Posthuset i SFV:s tidskrift Kulturvärden 2005:3 ”Brevborgen vid Vasagatan” av Staffan Nilsson.

Foto: sv.wikipedia.org

Brand i Öjebyns kyrkstad

6 08 2007

Vid branden i Öjebyns kyrkstad i fredags totalförstördes två kyrkstugor. Dagens tekniska undersökning visar att branden var anlagd. Det skriver Norrbottens-kuriren idag. Läs mer om själva branden i lördagens tidning.

FAKTA
Öjebyns kyrkstad i Piteå är en kulturmiljö av riksintresse med 164 välbevarade stugor. De flesta är byggda under 1800-talet. Stugorna bildar en ålderdomlig, tät struktur utmed slingriga gator och gränder kring kyrkan. Platsen har varit kyrkligt centrum sedan medeltiden och kan beläggas till tidigt 1600-tal eller tidigare. 1998 startade restaureringsarbete och fram till 2005 har 67 stugor åtgärdats, framför allt skador i grunder och timmerstommar.

Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Brand i Älvestad kyrka

1 04 2007

älvestad_kyrka
1100-talskyrkan i Älvestad i Östergötland har förstörts i en brand. Branden började i en intilliggande byggnad och bröt ut vid middagstid den 29/3. Kyrkan blev totalförstörd och två personer skadades vid branden. Tack vare många frivilliga hann man rädda allt av kulturhistoriskt värde inifrån kyrkan, bl a altarskåp från 1400-talet och altartavla från 1600-talet. Kyrkans äldsta delar var tornet och långhusets sydvästra, från 1100-talet. Vid ombyggnad på 1700-talet fick kyrkan en nyklassicistisk karaktär, som har bibehållits vid senare restaureringar. Läs mer om Älvestad kyrka i wikipedia.

Det är ännu inte klart vad som händer med det som är kvar av kyrkan: ska det rivas, bli kvar som ödekyrkogård eller rekonstrueras? Länsstyrelsen, försäkringsbolag och Fornåsa kyrkliga samfällighet ska fatta beslut om kyrkans framtid. De räddade kyrkoinventarierna har dokumenterats och förvaras nu på olika håll, bl a på Östergötlands länsmuseum och i andra kyrkor i närheten. Läs mer om detta i Corren.se.

Foto: Peter Jigerström, Corren.se

Kulturhistoriska värden brann

1 03 2007

Centralhotellet i Söderhamn förstördes i en brand som bröt ut natten till igår. Huset är från 1878 och ingår i ett av Sveriges största byggnadsminnen tillsammans med övriga byggnader runt Rådhusområdet. Stora kulturhistoriska och materiella värden förstördes i branden, men ingen människa skadades. Det är ännu oklart om hotellet kommer att återuppbyggas.

Fakta om Centralhotellet.