250 miljoner till kulturmiljövård

24 01 2012

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av 2012 års anslag till kulturmiljövård på totalt 250 miljoner kronor. Länsstyrelserna får 231 miljoner kronor och arbetslivsmuseer, Hus med historia och K-samsök och flera andra projekt får resten av anslaget. Pengarna ska användas till vård av och information om skyddade byggnader, landskap och fornlämningar. Syftet är att kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Läs fördelningsbeslutet och hur pengarna fördelas per län på ämbetets webbplats.

Byggnadsvårdsbidrag i Uppsala län

20 02 2011

Den 28 februari är sista dagen att söka byggnadsvårdsbidrag för 2011 hos länsstyrelsen i Uppsala län. Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Blanketter och ytterligare information finns hos länsstyrelsen i Uppsala län.

Bidrag till natur och kultur i Värmland

8 02 2011

Du som bor i Värmlands län kan senast den 15 februari söka ersättning för restaurering av bland annat ekonomibyggnader, åkermarker, gärdesgårdar eller stenmurar.

Länsstyrelsen i Värmland satsar på miljöinvesteringar av olika slag. Satsningen ingår i Utvald miljö inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Miljöinvesteringar handlar om att förbättra förutsättningarna för hotade växter och djur, eller stärka befintliga natur- och kulturmiljövärden.

Du söker fast ersättning för projekt senast den 15 februari, eller för faktiska kostnader när som helst under året. Beslut om det senare tas tre gånger per år: 15 mars, 15 maj och 15 oktober.

Mer information om bidrag inom Utvald miljö finns hos Länsstyrelsen i Värmland.

253 miljoner till kulturmiljövård

31 01 2011

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av 2011 års anslag till kulturmiljövård. Länsstyrelserna och olika projekt får totalt 253 miljoner kronor som ska användas till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Länsstyrelserna fördelar 215 miljoner av anslaget. Resten går till öronmärkta projekt som bland annat K-samsök och Hus med historia.

Läs fördelningsbeslutet och hur pengarna fördelas per län och projekt på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Sök bidrag i Hus med historia

10 10 2010

Projektet Hus med historia fortsätter ett år till. Projektet handlar om att vårda byggnader och öka kunskapen om hembygdsgårdarna samt föra vidare lokala byggnadstraditioner. Nu är det dags för hembygdsföreningar och regionala förbund att söka bidrag för vård av hembygdsgårdarnas byggnader för 2011.

Senast den 31 oktober ska bidragsansökan vara inne hos länsstyrelsen i respektive län. Läs mer om Hus med historia och hur man söker bidrag på Sveriges hembygdsförbunds webbplats.

Malmstället. Foto: Ölands museum Himmelsberga

Under 2010 fick drygt 130 föreningar dela på 15 miljoner. Bland annat fick Ölands hembygdsförbund bidrag för att renovera vasstak på Malmställets högsulelada i Himmelsberga.

Byggnadsvårdsbidrag hos länsstyrelsen

22 02 2010

Varje år fördelar länsstyrelserna i landet bidrag till kulturmiljövård. Eftersom anslagen inte är så stora måste man ofta prioritera bidragsansökningar för lagskyddade byggnader och miljöer. I flera län gör man även extra satsningar på särskilda byggnadstyper.

I år fortsätter Länsstyrelsen i Stockholms län sin specialsatsning på kolonistugor. Lantbrukets ekonomibyggnader och så kallade överloppsbyggnader kan få bidrag, till exempel i Västra Götalands län. Örebro län har lilla byggnadsvårdsbidraget för upprustning av kulturhistoriskt intressanta, enklare hus som annars står och förfaller. Länsstyrelsen i Gävleborg satsar lite extra på båthus och sjöbodar.

Ansökningar ska ske på särskilda blanketter. Läs mer om vad som gäller för byggnadsvårdsbidrag i just ditt län på länsstyrelsernas webbplats.

Kyrkoantikvarisk ersättning, bidrag till renovering av kyrkor och kyrkomiljöer, ansöks hos respektive stift.

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om satsningen på byggnadsvårdsbidrag till hembygdsgårdarnas byggnader, Hus med historia.

252 miljoner till kulturmiljövård

29 01 2010

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av 2010 års anslag till kulturmiljövård. Länsstyrelserna och olika öronmärkta projekt får totalt 252 miljoner kronor som ska användas till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar.

Läs fördelningsbeslutet och hur pengarna fördelas per län på ämbetets webbplats.

Bidrag till hus med historia

4 01 2010

Under 2010 och 2011 satsas 15 miljoner kronor per år på byggnadsvård i projektet Hus med historia. Hembygdsföreningar och regionala förbund kan söka bidrag för vård av hembygdsgårdarnas byggnader. Senast den 31 januari ska bidragsansökan vara inne hos länsstyrelsen i respektive län.

Ramsele hembygdsgård, Ångermanland. Foto: Peter Johansson

Läs mer om Hus med historia på Sveriges hembygdsförbunds webbplats och i tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen.

”Byggnadsvård för husockupanter och slöjd för ekotalibaner”

19 11 2009

”Byggnadsvård för husockupanter och slöjd för ekotalibaner” är ett projekt hos Sörmlands museum, som har beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Med projektet vill museet öka ungas engagemang för en hållbar utveckling.

Andra projekt som har fått bidrag är Minoritetsantikvarie (Norrbottens läns landsting / Norrbottens museum), Moderna museet c/o Jönköpings läns museum (Stiftelsen Jönköpings läns museum) och  Skapa konst av dokument och föremål (Stiftelsen Jamtli).

Kulturrådet har i år fördelat två miljoner kronor i utvecklingsbidrag till 12 regionala museer. De har prioriterat projekt som kan öka barns och ungas tillgång till kultur. Läs mer om vilka som fått bidrag på Kulturrådets webbplats.

Sök byggnadsvårdsbidrag

22 02 2009

Varje år fördelar länsstyrelserna i landet bidrag till kulturmiljövård. I år genomför Länsstyrelsen i Stockholms län en specialsatsning på kolonistugor. Örebro län har lilla byggnadsvårdsbidraget för upprustning av kulturhistoriskt intressanta, enklare hus som annars står och förfaller. Läs mer om vad som gäller i just ditt län på Länsstyrelsernas webbplats.

Länsstyrelsen i Örebro vill att lilla byggnadsvårdsbidraget ska uppmuntra till vård av bebyggelse som har betydelse för kulturmiljöer, men som saknar praktisk funktion och därför riskerar rivning och förfall. Ett annat syfte är att sprida kunskap om traditionella material och metoder och att öka engagemanget för bebyggelsens kulturvärden bland ägare och förvaltare.

Den som söker lilla byggnadsvårdsbidraget kan få upp till 50% av kostnaderna för reparationer, men högst 20 000 kronor per byggnad. Ett krav är att reparationerna ska göras med traditionella material och metoder. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2009. Blanketter och anvisningar får du hos byggnadsantikvarie Mia Geijer, Länsstyrelsen i Örebro.

Sedan 2004 gör Länsstyrelsen i Stockholm särskilda temasatsningar för olika historiskt värdefulla byggnadskategorier som är hotade att försvinna eller skadas. Tidigare tematiska byggnadsvårdsbidrag har lämnats till lantbrukets ekonomibyggnader och skärgårdens båthus och sjöbodar. 2009 avsätts totalt en miljon kronor till bidrag för att bevara kolonistugor.

stora-mossen_kolonistuga_11

Foto: Kersti Lilja, Länsstyrelsen i Stockholm

I Stockholm började man uppföra kolonistugor i början av 1900-talet. Syftet var att förbättra livsvillkoren för arbetarklassen genom att ge möjlighet till rekreation och odling. De första stugorna var endast 6-8 kvadratmeter stora. Se hur det kunde se ut i en SVT-film från 1934.

Idag ersätts många av de gamla stugorna av nya, större stugor. Om alltför många av de gamla stugorna försvinner går viktiga delar av vår kulturhistoria förlorad.
Byggnadsvårdsbidraget utgör som mest 50 procent av den totala kostnaden, dock max 20 000 kronor. Sista ansökningsdag är den 15 april 2009. Läs mer om bidraget hos Länsstyrelsen i Stockholm. Här finns ansökningshandlingar (pdf) och tips (pdf) vid renovering av kolonistugor.

Tack Byggnadsvårdsmagasinet för tipset om SVT-filmen!