Radiotips om Stockholms stadsbibliotek

24 10 2009

Kulturradion: Klassikern handlade idag om Stockholms stadsbibliotek. Cecilia Blomberg har träffat bibliotekarier, arktitekturhistoriker och läst Gunnar Asplunds egen vision med ett av de första svenska folkbiblioteken invigt 1928.

Programmet finns tillgängligt i sändningsarkivet i 30 dagar.

Stopp för utbyggnad av Stockholms stadsbibliotek

12 10 2009

stockholms-stadsbibliotek-2003-04-14Den omdebatterade planerade utbyggnaden av Stockholms stadsbibliotek stoppas. Det skriver Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP) idag på sin blogg. Anledningen är framför allt ekonomisk, ”det inte finns någon ansvarsfull finansiering av detta projekt”, skriver hon. I sitt blogginlägg skriver hon också om ett  förslag om ett bibliotek vid nya Slussen. Mer information om Stockholms bibliotek kommer när budgeten för 2010 presenteras senare i veckan.

För en knapp månad sedan sade Madeleine Sjöstedt att det viktiga för henne är att det förslag som vann arkitekttävlingen 2007 blir verklighet. ”Som politiker kan jag inte leka med skattemedel eller med alla de arkitekter som investerade tid och pengar i tävlingen”, sade hon då i en artikel i SvD. Det var samband med att ICOMOS dömde ut Stockholms stadsbiblioteksplaner. Även Europa Nostra har kritiserat planerna i en skrivelse till finansborgarrådet Sten Nordin (M), skriver DN idag.

Reaktionerna efter Sjöstedts blogginlägg har inte låtit vänta på sig. Här hittar du en del artiklar med intervjuer och kommentarer:

Läs mer om Stadsbiblioteket i tidigare inlägg på Byggnadsvårdsbloggen:

ICOMOS dömer ut Stockholms biblioteksplaner

17 09 2009

stockholms-stadsbibliotek-2003-04-14 FN:s kulturmiljöorgan ICOMOS protesterar mot Stockholm stads planer för Stockholms stadsbibliotek. Det skriver bland andra SvD idag. Gunnar Asplunds välkända byggnad ska få sällskap av en ny biblioteksbyggnad samtidigt som de befintliga annexen rivs. Den nya byggnaden ritas av Heike Hanada, som vann arkitekttävlingen häromåret.

I ett brev till Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) skriver ICOMOS att Stockholm är på väg att förstöra en miljö som är ett viktigt kulturarv för både Sverige och världen. Brevet till Stockholms stad är ett led i en kampanj, en så kallad ”heritage alert”, som ICOMOS har dragit igång. Bakom brevet står också arkitekternas världsorganisation, UAI, och den internationella specialistorganisationen för modernismens kulturarv, Docomomo.

Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP) säger att ICOMOS synpunkter inte förändrar något. Det viktiga för henne är att det förslag som vann arkitekttävlingen 2007 blir verklighet. ”Som politiker kan jag inte leka med skattemedel eller med alla de arkitekter som investerade tid och pengar i tävlingen”, säger hon till SvD.

Läs mer om Stadsbiblioteket på Byggnadsvårdsbloggen:

Asplunds stadsbibliotek 80 år

31 03 2008

stadsb80.gif

Idag den 31 mars för 80 år sedan invigdes Stockholms stadsbiblioteks välkända huvudbyggnad vid Odenplan. Se hela programmet på bibliotekets webbplats.

stockholms-stadsbibliotek-2003-04-14.jpg

FAKTA
Stockholms stadsbiblioteks huvudbyggnad (Odengatan 51-55) uppfördes 1924-28, arkitekt var Gunnar Asplund. Huvudbyggnaden har en kubistisk form med en hög cylinder som innehåller en central utlåningshall omgiven av fyra läsesalar. Idén med öppna hyllor där låntagarna själva plockar fram böckerna kom från folkbibliotek i USA. Byggnaden är symmetrisk och stilen är 20-talsklassicism, lite fransk nyantik och funktionalism. Stadsbiblioteket ligger väl synligt på en höjd i anslutning till en park, Observatoriekullen.

Loggan från biblioteket.se. Foto: Andreas Ribbefjord, från sv.wikipedia.org.

Biblioteksannexdebatt

19 03 2008

Just nu pågår arbetet med att ta fram den slutgiltiga utformningen av Heike Hanadas vinnande förslag till Stockholms stadsbiblioteks nya byggnad. Att förslagets genomförande även innebär en rivning av befintliga annexbyggnader, som liksom Gunnar Asplunds huvudbyggnad saknar byggnadsminnesmärkning, verkar ha uppmärksammats först på senare tid.

Här följer en sammanställning av artiklar och några blogginlägg i ämnet. Se även kommentarerna till respektive webbartikel/inlägg.

Se även Tidskriften Arkitekturs blogg/Stadsbiblioteket.

Läs om själva arkitekttävlingen på Stockholms stadsbiblioteks egen webbplats för projektet Nytt stadsbibliotek. Där finns också bilder och ett diskussionsforum.

b11841-delphinium.jpg

Foto från Nytt stadsbibliotek

Uppdaterad 081005

Stadsbibliotekets annexbyggnader

11 03 2008

Igår skrev ett stort antal arkitekter och kulturpersonligheter en debattartikel i SvD (Spotta inte på arkitekten Asplund) om Stockholms stadsbibliotek. Idag följer Svenskan upp detta med en replik (Stor skada om vinnande förslag inte genomförs) av stadsbibliotekarien Inga Lundén och stadsbyggnadsdirektören Ingela Lindh samt en intervju med länsantikvarien Mats Jonsäter (Annexuppropet kom för sent).

Heike Hanadas förslag i arkitekttävlingen om ett nytt stadsbibliotek medför att de så kallade annexbyggnaderna nära Gunnar Asplunds huvudbiblioteksbyggnad måste rivas för att ge plats åt en ny byggnad, Delphinium. Biblioteksannexen är inte ritade av Asplund själv, men de är en del av hans plan för området kring Observatoriekullen.

Annexen är blåmärkta, men inte förrän nyligen har frågan väckts om byggnadsminnesmärkning av dem. Att byggnadsminnesskydda byggnader mot ägarens vilja görs väldigt sällan, säger Mats Jonsäter till SvD. Enligt Ingela Lindh finns det en bred politisk majoritet i stadsbyggnadsnämnden för att fortsätta med byggplanen. Hon och Inga Lundén menar att Stockholms anseende skulle skadas om förslaget inte genomförs.

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare refererat till en SvD-artikel (Besvikelse över biblioteksvinnare) där länsantikvarie Mats Jonsäter och stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund förordar andra tävlingsförslag som inte innebär en rivning av annexen. Stockholms stadsmuseum har i ett yttrande 2005, innan tävlingen utlystes, helt sagt nej till rivning av annexen.

Tidskriften Arkitektur har i årets första nummer skrivit om tävlingsresultatet och kommentarer kring det. Dessutom har Arkitekturs blogg haft flera inlägg om Stadsbiblioteket. I dagens inlägg (Rör inte Asplund) finns ett flygfoto som ger en bra bild över annexens placering i förhållande till biblioteket.

Denna arkitektur- och biblioteksdebatt lär fortsätta.

Biblioteken – och dess byggnader – behöver uppmärksammas på flera sätt. Ingen har väl undgått de rosa annonserna med Svensk biblioteksförenings kampanj för en nationell bibliotekspolitik, ”Library lovers”?

LibraryLovers