Arkivens dag nu på lördag

10 11 2011

”Kloka kameler går till källorna!”

Besök ett arkiv lördagen den 12 november när det är Arkivens dag 2011 med tema Konst.

Läs om vad som händer på Riksarkivet, stadsarkiv, landsarkiv, kommunarkiv och olika specialarkiv och museer på evenemangets egen webbplats.

Påminnelse: Arkivens dag i dag

13 11 2010

arkivensdag_logga ”Kloka kameler går till källorna!” Besök ett arkiv i dag när det är Arkivens dag med tema Klimat. Läs om vad som händer på olika arkiv och museer på evenemangets egen webbplats.

Arkivens dag den 13 november

31 10 2010

arkivensdag_logga

”Kloka kameler går till källorna!” Besök ett arkiv lördagen den 13 november när det är Arkivens dag 2010 med tema Klimat. Läs om vad som händer på Riksarkivet, stadsarkiv, landsarkiv, kommunarkiv och olika specialarkiv och museer på evenemangets egen webbplats.

Arkivens dag 2009

12 11 2009

arkivensdag_loggaPå lördag den 14 november är det dags för Arkivens dag. Årets tema är På liv och död. Passa på att besöka ett arkiv, titta på en utställning, följ med på visning eller lyssna till ett föredrag.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet.

Se hela programmet för olika regioner för Arkivens dags egen webbplats.

Årets arkiv 2009 finns i Örebro

17 03 2009

ArkivCentrum i Örebro län fick idag utmärkelsen Årets Arkiv. Priset på 20.000 kronor delas ut vid Arkivforum 2009 av DIK, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. Med utmärkelsen Årets Arkiv vill man uppmärksamma arkivens roll i samhället. Så här lyder juryns motivering:

ArkivCentrum Örebro län har som främsta målsättning att synliggöra och lyfta fram arkiven något man verkligen har lyckats med. Man har en imponerande verksamhet som bland annat omfattar utställningar publikationer, minnesberättelser och man kompletterar även arkiven med djupintervjuer. ArkivCentrum arbetar med folkbildning och är på det sättet en viktig resurs i lärandet på alla utbildningsnivåer.

De två övriga arkiven som var nominerade till priset, Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv och Sollentuna Kommunarkiv, får juryns hedersomnämnande.

Arkivens dag på lördag

4 11 2008

arkivensdag_logga

”Kloka kameler går till källorna!” Besök ett arkiv nu på lördag när det är Arkivens dag 2008 med tema Nöjen. Läs om vad som händer på Riksarkivet, stadsarkiv, landsarkiv, kommunarkiv och många olika specialarkiv och museer på evenemangets egen webbplats.

Arkivens dag är ett samarbete mellan olika arkivinstitutioner i Sverige och en del i ett större samverkansprogram. I år är det tionde året i rad som Arkivens dag anordnas.

Eskilstuna stadsarkiv är Årets arkiv

9 03 2008

I förra veckan fick Eskilstuna stadsarkiv ta emot priset för Årets bästa arkiv. Utmärkelsen delas ut för första gången av DIK, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. Genom priset (ett diplom och 20.000 kronor) vill man uppmärksamma arkivens betydelse. Som byggnadsvårdare kan man ha stor nytta av olika arkiv.

Motiveringen lyder:

Ett kommunarkiv ska ge service både till invånarna och till anställda i kommunen. Med knappa resurser lyckas Eskilstuna stadsarkiv göra detta genom att hålla en hög servicenivå och ha ett stort mått av framåttänkande. För besökare erbjuder arkivet generösa öppettider.

Stadsarkivets hemsida är pedagogisk och lättnavigerad, vilket gör den intresseväckande och ”kittlar” den kunskapstörstande och nyfikne besökaren. Hemsidan erbjuder också en ingående anvisning inför arkivbesöket. Eskilstuna stadsarkiv arbetar aktivt med att tillgängliggöra material så att det blir nåbart från hemsidan.

Samarbete är ett honnörsord, här kan ABM-samarbetet i kommunen och med Sverigefinländarnas arkiv särskilt lyftas fram. Ett kommunarkiv är viktigt ur demokratisynpunkt. Det handlar om medborgarnas insyn i det lokala beslutsfattandet.

Ett kommunarkiv har också en viktig roll som kulturaktör i lokalsamhället. Eskilstuna stadsarkiv förmår på ett lyckosamt sätt arbeta både med modern arkivbildning och med det utåtriktade arbetet – till gagn för dagens och morgondagens medborgare.

Källa: DIK pressmeddelande (pdf)

Arkivens dag

8 11 2007

På lördag den 10 november är det dags för årets upplaga av Arkivens dag med tema Människan i arkivet. Passa på att besöka ett arkiv, titta på en utställning, följ med på visning eller lyssna till ett föredrag.

Se hela programmet för olika regioner för Arkivens dag.

Gamla riksarkivet

11 05 2007

gamla_riksarkivet

Passa på att besöka Gamla riksarkivet på lördag. Under Riddarholmsdagen den 12 maj visar Statens fastighetsverk huset för allmänheten och blivande hyresgäster. Visningarna sker mellan kl 10-16. Även i Stenbockska palatset, Riddarholmskyrkan och klosterrummet i Gamla riksdagshuset pågår visningar och andra aktiviteter. Se program (pdf).

Sedan Riksarkivet definitivt flyttade ut för ca 10 år sedan har byggnaden stått tom och orörd, men den ska nu rustas upp och Statens fastighetsverk söker efter nya hyresgäster. Tillfälliga hyresgäster tidigare i år var Kungl. Konsthögskolan, vars tredjeårselever höll sin utställning ”Ex Archive” där. I nättidskriften Konstens video lounge visas ett inslag från Ex Archive.

FAKTA
Gamla Riksarkivet (Arkivgatan 3, Riddarholmen) är uppfört 1887-90, arkitekt var Axel Fredrik Nyström. När det åtta våningar höga huset uppfördes var det Stockholms högsta byggnad. Innanför ekporten finns ett centralt trapphus och en intakt 1800-talsinredning. De stora, rundbågade järnfönstrena ger bra ljusinsläpp. En stålkonstruktion som bär upp våningsplanen invändigt avlastar fasaden och möjliggör de stora fönstren.

interior_riksarkivet interior2_riksarkivet

Interiörer från Gamla riksarkivet.
Foto interiörer: Åke E:son Lindman, fasad: Tobias Sjödin (från SFV:s webbplats)