Seminarium om 50-talsstaden

19 09 2010

Söndagen den 26 september kl 13-17 blir det seminarium om värden och kvaliteter i femtiotalsstaden i Nordanå hörsal. Bland föreläsarna finns Li Pamp (Antikdeckarna) och Laila Reppen (arkitekt SAR/MSA). Se hela programmet (pdf).

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till alla ägare av hus eller lägenheter och till arkitektur- eller designintresserade. Seminariedagen är en del i utställningen Framtidstro på Skellefteå Konsthall. Arrangör är Hålla hus.

Bilden är lånad från Hålla hus webb

Fotoutställning om Hötorgscity 50 år igen

24 06 2010

2009 fyllde det k-märkta Hötorgscity i Stockholm 50 år. Under två veckor i oktober-november fanns en fotoutställning på Sergelgatan. Denna utställning återkommer nu i sommar på samma plats med start den 25 juni. Lennart af Petersens äldre arkitekturbilder möter Johan Fowelins nutida bilder. Utställningen pågår i sex veckor, till och med den 3 augusti, på Sergelgatan vid Hötorget.

fowelin1Foto: Johan Fowelin

petersens2Foto: Lennart af Petersens

Fotoutställning om Hötorgscity 50 år

22 10 2009

Den 20 oktober startade en fotoutställning på Sergelgatan i Stockholm där arkitekturfotografer tolkar Hötorgscity 1959-2009. Utställningen uppmärksammar att det k-märkta Hötorgscity fyller 50 år. Lennart af Petersens äldre bilder möter Johan Fowelins nutida bilder.

Utställningen pågår endast i två veckor, till och med 3 november.

fowelin1

Foto: Johan Fowelin

petersens2

Foto: Lennart af Petersens

Karlstads arkitekturhistoria

19 05 2009
Karlstad_byggnader_bildgalleri

Karlstad. Foto: Kent Sjögren, Värmlands folkblad

Tio stadsbyggnadsingenjörer i Karlstad kommun har dokumenterat stadens arkitekturstilar, från nyklassicism till miljonprogram. Projektet genomfördes i januari med syftet att de själva och kommunpolitikerna skulle bredda och fördjupa sina kunskaper. Materialet ska så småningom läggas ut på kommunens hemsida.

Även en pågående kartläggning av stadens bebyggelse, som görs av kommunens stadsbyggnadsantikvarie Terese Myrin, ska öka kunskapen om Karlstads kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Karlstad kommun har ju fått kritik av länsstyrelsen för att man inte tillräckligt värnat de så kallade varsamhetsparagraferna i plan- och bygglagen. Under de senaste åren har detta uppmärksammats av organisationen Operation Karlstad och Peter Sörensen (Årets byggnadsvårdare 2009).

Läs mer om arkitekturprojektet i Karlstad i en artikel i dagens Värmlands folkblad och på vf.se, där det också finns ett fint bildspel.

Vilken byggnad borde fått Kasper Salinpris?

18 03 2009

Rösta på Sveriges bästa byggnad som borde fått arkitekturpriset Kasper Salin. Sedan 1962 har Kasper Salinpriset delats ut till en ny byggnad. Genom åren är det många fina byggnader som inte har kommit med. Den nya tidskriften Mellanrum vill därför uppmärksamma dessa med en tävling om ”den bästa byggnaden som inte vunnit Kasper Salinpriset”.

Omröstningen pågår fram till den 31 mars. Vinnaren tillkännages i samband med en liten gala i Stockholm under april.

En jury har nominerat 21 byggnader som är färdigställda under de år Kasper Salinpriset delats ut, det vill säga mellan åren 1962 och 2008. Fem av de nominerade är från 1960-talet, sju stycken från 1970-talet, lika många från 2000-talet och en vardera från 1980-tal och 1990-tal.

Bland byggnaderna finns ett fritidsområde på Gotland, konserthuset i Uppsala, Turning Torso, Kulturhuset i Stockholm, S:t Petri kyrka i Klippan, Haparanda kyrka, Birka museum, Arrheniuslaboratoriet i Stockholm och Baronhouse på Österlen.

Se alla 21 byggnaderna och delta i röstningen på betong.se

Ett urval av de nominerade byggnaderna. Samtliga bilder kommer från betong.se

Arkitekturaffischer

12 07 2008

Arkitekturmuseet i Stockholm har en samling med utställningsaffischer från 1960-talet och fram till idag. Frida Melin skriver på museets blogg om utställningsaffischernas utveckling och visar exempel på tidstypiska affischer från Arkitekturmuseet.

Se hela affischsamlingen på Arkitekturmuseets blogg (obs tar lång tid att ladda ner). Kommer du ihåg utställningen?

Stadsbibliotekets annexbyggnader

11 03 2008

Igår skrev ett stort antal arkitekter och kulturpersonligheter en debattartikel i SvD (Spotta inte på arkitekten Asplund) om Stockholms stadsbibliotek. Idag följer Svenskan upp detta med en replik (Stor skada om vinnande förslag inte genomförs) av stadsbibliotekarien Inga Lundén och stadsbyggnadsdirektören Ingela Lindh samt en intervju med länsantikvarien Mats Jonsäter (Annexuppropet kom för sent).

Heike Hanadas förslag i arkitekttävlingen om ett nytt stadsbibliotek medför att de så kallade annexbyggnaderna nära Gunnar Asplunds huvudbiblioteksbyggnad måste rivas för att ge plats åt en ny byggnad, Delphinium. Biblioteksannexen är inte ritade av Asplund själv, men de är en del av hans plan för området kring Observatoriekullen.

Annexen är blåmärkta, men inte förrän nyligen har frågan väckts om byggnadsminnesmärkning av dem. Att byggnadsminnesskydda byggnader mot ägarens vilja görs väldigt sällan, säger Mats Jonsäter till SvD. Enligt Ingela Lindh finns det en bred politisk majoritet i stadsbyggnadsnämnden för att fortsätta med byggplanen. Hon och Inga Lundén menar att Stockholms anseende skulle skadas om förslaget inte genomförs.

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare refererat till en SvD-artikel (Besvikelse över biblioteksvinnare) där länsantikvarie Mats Jonsäter och stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund förordar andra tävlingsförslag som inte innebär en rivning av annexen. Stockholms stadsmuseum har i ett yttrande 2005, innan tävlingen utlystes, helt sagt nej till rivning av annexen.

Tidskriften Arkitektur har i årets första nummer skrivit om tävlingsresultatet och kommentarer kring det. Dessutom har Arkitekturs blogg haft flera inlägg om Stadsbiblioteket. I dagens inlägg (Rör inte Asplund) finns ett flygfoto som ger en bra bild över annexens placering i förhållande till biblioteket.

Denna arkitektur- och biblioteksdebatt lär fortsätta.

Biblioteken – och dess byggnader – behöver uppmärksammas på flera sätt. Ingen har väl undgått de rosa annonserna med Svensk biblioteksförenings kampanj för en nationell bibliotekspolitik, ”Library lovers”?

LibraryLovers
Arkitekturkurser

24 04 2007

Arkitekturskolan vid KTH i Stockholm anordnar fort- och vidareutbildningskurser nästa läsår. Kurserna vänder sig till yrkesverksamma inom ämnet, studerande på magister- eller masternivå samt forskarstuderande. Du kan bl a läsa kurser i internationell och svensk restaureringshistoria, som jag tycker låter mycket intressant. Dessutom finns arkitekturteori, arkitekturhistoria, arkitekturteknik samt arkitektur och terapeutiska miljöer.

Läs mer om kurserna på Arkitekturskolan eller studera.nu, där du också anmäler dig. Sista anmälningsdag är 15 maj.