Dags att nominera Årets byggnadsvårdare

15 01 2012

Byggnadsvårdsföreningen vill nu ha förslag på vem som ska få utmärkelsen Årets byggnadsvårdare 2012. Utmärkelsen ges till någon eller några som har gjort insatser inom byggnadsvården. Pristagare utses i två kategorier: hantverk & restaurering och information & kunskapsspridning. Lämna ditt förslag med motivering via formuläret på föreningens webbsida.

Årets byggnadsvårdare 2011 utsedda

22 05 2011

Svenska byggnadsvårdsföreningen har utsett Gunilla von Platen, redaktör Gård & Torp och Lars Sjöberg, museiman, pedagog, byggnadsvårdare till Årets byggnadsvårdare 2011.

Utmärkelsen delades ut fredagen den 20 maj under föreningens kombinerade årsmöte/vårresa i Skåne och Halland.

Byggnadsvårdsbloggen (och Årets byggnadsvårdare 2008) gratulerar!

Rösta på årets byggnadsvårdare

20 03 2011

Nu kan medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen rösta på Årets Byggnadsvårdare 2011. Precis som förra året ska två pristagare utses.

De nominerade i kategorin hantverk och restaurering är: Lars Sjöberg, Odenslunda, och Bostadsrättsföreningen Solhjulet, Sollentuna.

De nominerade i kategorin information och kunskapsspridning är: Elisabeth Andersson, SvD, Stockholm, och Gunilla von Platen, Gård & Torp, Stockholm.

Läs mer om de nominerade och rösta på föreningens webbplats.

Utmärkelsen Årets byggnadsvårdare delas ut den 20 maj 2011 i samband med föreningens vårresa/årsmöte i Skåne och Halland.

Nominera Årets byggnadsvårdare

19 01 2011

Årets byggnadsvårdare Senast den 31 januari vill Svenska byggnadsvårdsföreningen ha ditt förslag på vem eller vilka som ska få utmärkelsen Årets byggnadsvårdare 2011. Pristagare utses i två kategorier: hantverk & restaurering och information & kunskapsspridning.

Lämna ditt förslag med motivering via formuläret på föreningens webbsida. En jury utser ett antal kandidater som vi under mars-april 2011 får rösta på. Utmärkelsen delas sedan ut vid en ceremoni under föreningens vårresa till Skåne den 20-22 maj.

Dags att nominera Årets byggnadsvårdare

14 12 2010

Svenska byggnadsvårdsföreningen vill nu ha förslag på vem som ska få utmärkelsen Årets byggnadsvårdare 2011. Utmärkelsen ges till någon eller några som har gjort insatser inom byggnadsvården. Pristagare utses i två kategorier: hantverk & restaurering och information & kunskapsspridning.

Årets byggnadsvårdare

Lämna ditt förslag med motivering via formuläret på föreningens webbsida senast den 31 januari 2011. En jury utser ett antal kandidater som vi under mars-april 2011 får rösta på. Utmärkelsen delas sedan ut vid en ceremoni under föreningens vårresa till Skåne den 20-22 maj.

Årets byggnadsvårdare 2010

21 05 2010

Svenska byggnadsvårdsföreningen har utsett Sten Nilsson, Laholm, och styrelsen för Österängs Ångsåg, Götene, till Årets byggnadsvårdare 2010. Utmärkelsen delas ut idag under föreningens kombinerade årsmöte/vårresa i Stockholm.

sten_nilsson

Juryns motivering i kategorin Hantverk & restaurering lyder:

Sten Nilsson har i hela sitt yrkesliv med stor nyfikenhet och hantverksmässig skicklighet, bevarat, utvecklat och spridit en bred hantverkskunskap inom byggnadsvården – till gagn för vårt svenska kulturarv. Stens klokskap i händerna och oförtröttliga nyfikenhet på äldre hantverksmetoder har inspirerat alla som kommit i hans väg. Otaliga lärlingar, kompanjoner och praktikanter har fått uppleva hantverkets glädje sida vid sida med Sten. Otaliga är också de byggnader som fått nytt liv genom Stens varsamma händer.

osterangs_angsag

Juryns motivering i kategorin Information & kunskapsspridning lyder:

Genom outtröttligt arbete har den ideella föreningen Österängs Ångsåg lyckats rädda, och därmed bevara, Sveriges äldsta ångsåg, Österängs Ångsåg från 1860, en tidsmarkör för Sveriges industriella utveckling. Styrelsen har på ett utmärkt sätt medverkat till kunskapsspridning i byggnadsvård genom sitt samarbete med DaCapo, Mariestads hantverksskola vars studenter aktivt deltar i byggnadsvårdsarbetet.

Byggnadsvårdsbloggen (och Årets byggnadsvårdare 2008) gratulerar!

Rösta på Årets byggnadsvårdare

14 04 2010

Medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen har nu en vecka på sig att rösta fram en kandidat till Årets Byggnadsvårdare 2010. Två pristagare ska utses: en i kategorin hantverk/restaureringsprojekt och en i kategorin information/kunskapsspridning.

Utmärkelsen Årets byggnadsvårdare delas ut den 21 maj 2010 i samband med föreningens vårresa/årsmöte i Stockholm.

Sista dagen att rösta: 21 april. Sista dagen att anmäla sig till vårresan/årsmötet: 23 april.

Föreslå 2010 års byggnadsvårdare

9 12 2009

arets_byggnadsvardare_20082

Svenska byggnadsvårdsföreningen vill ha förslag på vem som ska få utmärkelsen Årets byggnadsvårdare 2010. Utmärkelsen ges till någon som har gjort en framstående insats inom byggnadsvården. Det kan handla både om vård och restaurering av enskilda byggnadsobjekt eller mer allmänna insatser inom byggnadsvården.

Lämna ditt förslag med motivering via formuläret på deras webbsida senast den 31 januari 2010. Utmärkelsen delas ut vid en ceremoni vid föreningens vårresa den 21-22 maj i Stockholm.

Årets byggnadsvårdare 2009

13 05 2009

Svenska byggnadsvårdsföreningen har utsett Peter Sörensen till Årets byggnadsvårdare 2009. Han får utmärkelsen för sitt målmedvetna arbete med att bygga upp och utveckla opinionsbloggen Operation Karlstad. Priset delas ut på lördag i samband med föreningens årsmöte/vårresa till Hjo.

SBVF_press_090513_peterhsor

Foto: Jan Thyr

Juryns motivering lyder:

Peter Sörensen har genom sitt brinnande engagemang i bevarandefrågor satt ett vasst finger på den påtagliga misshushållning med kulturarvet som ständigt sker i hans hemlän Värmland.

Hans vägran att acceptera likgiltig eller felaktig hantering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har lyft fram bristerna i tillämpningen av varsamhetsparagraferna i Plan- och bygglagen. Förhållandena är inte unika för Värmland utan vanligt förekommande i flertalet av landets kommuner. Hans arbete är därför av nationell betydelse.

Peter har med stor framgång använt Internets möjligheter för att skapa opinion kring byggnadsvårdens svaga ställning i samhällsplaneringen. Genom att flitigt använda de kanaler bloggandet öppnar, har han fått en omfattande spridning av sitt budskap.

Byggnadsvårdsbloggen (och Årets byggnadsvårdare 2008) gratulerar!

Föreslå 2009 års byggnadsvårdare

24 01 2009

arets_byggnadsvardare_20082

Svenska byggnadsvårdsföreningen efterlyser förslag på vem som ska få utmärkelsen Årets byggnadsvårdare 2009. Priset delas ut till någon som har gjort en framstående insats inom byggnadsvården. Det kan handla både om vård och restaurering av enskilda byggnadsobjekt eller mer allmänna insatser inom byggnadsvården.

Byggnadsvårdsföreningen vill ha ditt förslag med motivering senast den 31 januari.