Litteratur

En samling byggnadsvårdsrelaterad litteratur för inspiration, praktisk handledning eller studier. Böckerna bör gå att få tag på hos antikvariat, bibliotek, i bokhandeln eller direkt hos förlaget. Se även inlägg om böcker & tidningar på Byggnadsvårdsbloggen.

A

Ahlberg, Sven Olof, Bevara betongen, 2012
Ahlbom, Jens, Hanna, Hugo och Huskatten, 2008 [barnbok]
Almevik, Gunnar, Byggnaden som kunskapskälla, 2012
Andersen, Ida & Åsa Nyhlén, Stenminnen : de småländska stenmurarna – ett kulturarv, 2007
Andersson, Karin & Agneta Hildebrand, Byggnadsarkeologisk undersökning : det murade huset, 1988
Andersson, Maj-Britt, Husbibeln : möten med gårdar, 2004
Andersson, Roland, Husets själ : mångformig enhetlighet : öppen slutenhet, 2009
Andersson, Torbjörn, Petter Eklund & Ulrika Knutsson, Kataloghuset : det egna hemmet i byggsats, 2004
Antell, Olof, Taktegel, tegeltak, 1986
Arbnor, Ingeman, Mästarens blick – om hantverkets själ och kvaliteter, 2009
Ateva, Frida, m fl, Gyllenläder och arseniktapeter : 400 år av tapeter från Kalmar län, 2008
Att hålla hus i Östergötland : om Östergötlands fantastiska bebyggelse, redaktör: Marietta Douglas, 2008

B

Balksten, Kristin, Kalkputs : porstrukturens betydelse för beständighet, 2005
Balksten, Kristin, Traditional lime mortar and plaster : reconstruction with emphasis on durability, 2007
Bebyggelsehistorisk tidskrift, 1981-
Bedoire, Fredric & Elisabet Stavenov Hidemark, Arkivguide för byggnadsforskare, 1978
Bergman, Jan, Stad i förvandling : människor och miljöer i Stockholm 1930-1970, 2009
Bergman, Jan, Stockholmspärlor, 2010
Björk, Cecilia, Per Kallstenius & Laila Reppen, Så byggdes husen 1880-1980, 1983
Björk, Cecilia, Lars Nordling & Laila Reppen, Så byggdes staden : stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad, 2002
Björk, Cecilia, Lars Nordling & Laila Reppen, Så byggdes villan : svensk villaarkitektur från 1890-2010, 2009
Blomgren, Fredrik & Bäckman, Lars, Staden utanför murarne: byggnadsverksamhet i Visby villastad 1895-1939, 2008
Bokalders, Varis & Maria Block, Byggekologi : kunskaper för ett hållbart byggande, (2004) 2009
Broström, Ingela, Tapetboken : papperstapeten i Sverige, 2004
Bygga och bo : en resa genom 1900-talets svenska arkitektur (STF:s årsbok ; 2002),
2002
Byggda minnen – berättelser från Öland och östra Småland / Utgiven av Kalmar läns museum, 2011
Byggnadskultur : tidskrift för byggnadsvård, 1978-
Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper. Riksantikvarieämbetet, 1999
Bäckman, Lars & Fredrik Blomgren, Visby – staden utanför murarne : byggnadsverksamhet i Visby villastad 1895-1939, 2008

C

Carlsson, Carina, Husen som blev över : varsam renovering ger nytt liv, 2010
Clemensson, Per & Kjell Andersson, Börja forska kring ditt hus och din bygd, 2011
Cornell, Elias, Byggnadstekniken : metoder och idéer genom tiderna, (1970) 1979

D

Dahlberg, M. & T. Romberg, J. Wienberg, Maglarp : kyrkan som försvann, 2011
Dahlberg, Markus & Kristina Franzén, Sockenkyrkorna : kulturarv och bebyggelsehistoria, 2008
Dreijer, Clas & Conny Jerkbrant, Carl-Eric Wikner, Arkitekter om färg & måleri, 1992
Dymling, Claes, Båthuset i svenska och finska skärgårdar, 2009

E

Edenheim, Ralph, De röda husen, 2004
Edman, Victor, En svensk restaureringstradition : tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn, 1999
Eriksson, Eva, Den moderna staden tar form : arkitektur och debatt 1910-1935, 2001
Eriksson, Eva, Den moderna stadens födelse : svensk arkitektur 1890-1920, (1990), 1998
Erixon, Sigurd, Svensk byggnadskultur : studier och skildringar belysande den svenska byggnadskulturens historia, 1947 (faksimil 1982)

F

Falkmarken, Eva & Helena From, Eldstäder : om öppna spisar, kaminer och kakelugnar, 2005
Flinck, Maria, Tusen år i trädgården : från sörmländska herrgårdar och bakgårdar, (1994) 1996
Franzén, Anders, Skiftenas skede : laga skiftets handlingar som källmaterial för byggnadshistoriska studier med exempel från Småland 1828-1927, 2008
Fridell Anter, Karin, Färgen på huset, 2003
Fridell Anter, Karin & Henrik Wannfors, Så målade man : svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid, 1990
Friesen, Otto von, Golv, fönster, färg & kalk : hjälpreda i konsten att rusta upp hus och gårdar, 2004
Friesen, Otto von, Vi rustade en bondeskepparegård, 2002
Fritidshuset – kulturarv & välfärdssymbol / Utgiven av Västarvet/Moderna Västra Götaland, 2011
Frosterud-Jägerhorn, Åsa, I nöd och lust : dass och lusthus till nytta och nöje, 1999
Fröberg, Jonas, Masonit – de oanade möjligheternas material, 2004
Fällman, Leif & Staffan Hansing, Brandskydd i kulturbyggnader : handbok om brandsyn och brandskyddsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 1997
Fönster (Information om byggnadsvård / Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län), 1999

G

Giertz, Martin, Svenska prästgårdar : kulturarv, trädgårdar, byggnadsvård, 2009
Gudmundsson, Göran, Flyttning av gamla hus (Byggnadsvård i praktiken ; 1), 2001
Gudmundsson, Göran, Invändig renovering (Byggnadsvård i praktiken ; 4), 2002
Gudmundsson, Göran, Målade golv (Byggnadsvård i praktiken ; 5), 2006
Gudmundsson, Göran, Stora boken om byggnadsvård : inspiration, tradition, praktiska råd, 2010
Gudmundsson, Göran, Tips och råd om byggnadsvård, 2008
Gudmundsson, Göran, Utvändig renovering (Byggnadsvård i praktiken ; 3), 2002
Gudmundsson, Göran, Värmen i gamla hus (Byggnadsvård i praktiken ; 2), 2006
Gunnarsson, AnnMarie, Byggnadsarv i Bergslagen : byar och historia i Smedjebackens kommun, 2008
Gustafsson, Gotthard m fl, Skansens handbok i vården av gamla byggnader, 1981
Gustafsson, John-Eric, Hägnader och stängsel i kulturlandskapet : historik och arbetsbeskrivning över äldre och modernt hägnadsarbete (Praktisk fornvård ; 1), 2002
Gård & torp, (1998-2002) 2003-

H

Haase, Stefan & Göran Ström, Byggningar u häusar : gotländsk byggnadstradition, 2004
Haase, Stefan & Göran Ström, Gotländska rum : mellan farstu och brudkammare, 2009
Hagentoft, Carl-Eric, Vandrande fukt, strålande värme : så fungerar hus, 2002
Hall, Thomas & Katarina Dunér, Svenska hus : landsbygdens arkitektur – från bondesamhälle till industrialism, 2002
Hansson, Paul & Johanna Roos, Byggnadsvård i Norden : en jämförelse, 2009
Hantverket i gamla hus : stenhantverk, murning och putsning, knuttimring, snickeri, glasmästeri, måleri, smide och gjutning, plåtslageri, stuck, kakelugnsmakeri, (1998 ) 2007
Hantverkets bok. 1. Måleri med 3 supplement: Färgval, Marmorering, Färg : den allmänna färglärans grunder ; 2. Snickeri ; 3:1, 3:2 Trädgårdskonst ; 4. Mureri ; 5. Boktryckarkonst ; 6. Träbyggnadskonst ; 7. Grafiska yrken ; 8:1, 8:2 Textil, (8 del + suppl) 1934-1952
Hej bostad : om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975, redaktörer: Britta Roos och Hanna Gelotte, 2004
Henriksson, Gunnar, Skiftesverk i Sverige : ett tusenårigt byggnadssätt, 1996
Hidemark, Ove m fl, Kalkfärg på fasad, 1980
Hidemark, Ove m fl, Så renoveras torp och gårdar, (1973) 2006
Hjertberg, Lars, Halva kungariket är ditt : svenska folkets kulturarv, 2008
Hjort, Sven-Olof m fl, Traditionell kalkfärg : tekniska egenskaper, projektering, målning, färgsättning, 1998
Håkansson, Sven-Gunnar, Från stock till stuga, 1999

I

Ilminge, Christina, Bevara och sköta en gammal trädgård, (2002) 2004
Ivarsson, Milis, Jordens färg : om jordpigment i äggoljetempera, 2005

J

Jonsson, Magdalena (redaktör), Ett levande kulturarv : kyrkogårdar i Växjö stift, 2009
Järn, stål och smide i hus och miljö, 1998
Jörnmark, Jan, Övergivna planer : en plan- och bygglagstiftning i behov av en haverikommission?, 2009
Jörnmark, Jan, Övergivna platser, 2007
Jörnmark, Jan, Övergivna platser två, 2008

K

Kallmuren : medlemstidning för Yrkesföreningen BRUK, 2005-
Kauppi, Kenneth & Patric Johansson, Arkitektens fritidshus, 2010
Kauppi, Kenneth, Arkitektens hem, 2007
Kjellin, Margareta, Den röda färgen, 2004
Kjellström, Richard, Exterior colours at rural dwellings in southern Sweden during the 19th century : to increase knowledge regarding local differentiations, 2009
Kjellström Richard, Exteriör färgsättning på bostadsbebyggelse under 1800-talet : fyra områden i södra Sverige, 2004
K-märkt : förslag till förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse : slutbetänkande (SOU 2004:94), 2004
Korsell, Lars & Linda Källman, Kulturarvsbrott, 2008
Kulturvärden / Statens fastighetsverk, 2004-

L

Lagerqvist, Maja, Torpets transformationer : materialitet, representation och praktik från år 1850 till 2010, 2011
Lange, Ulrich, Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar : idéhistoriska speglingar i lantbrukens arkitektur, 2008
Lepasoon, Urve, Byggnaders särdrag : en stilhistorisk handbok, (1995) 2001
Lind, Arne, Vi rustade ett torp : allt om renoveringen : historien och bygden, 2002
Lindbom, Roger & Vicki Wenander, Frågor och svar om byggnadsvård, (2001) 2007
Linde Bjur, Gunilla & Krister Engström, Stationshus : järnvägsarkitektur i Sverige, 2010
Lundblad Birgitta & Gunvor Gustafson, Värmande och vackert : eldstäder och tillverkare i Hälsingland och Gästrikland, 2011
Lundgren, Helena & Lena Knutson Udd, Hallsta pappersbruk : industrihistoria från 1912 till våra dagar, 2007
Löfgren, Christer & Svante Björkum, Södermalm : minnenas Söder, 2009

M

Maglarp – kyrkan som försvann, redaktörer: Markus Dahlberg, Thomas Romberg och Jes Wienberg, 2011
Malinowski, Ewa, Puts på gamla hus, 1992
Malmborg, Andreas af & Johan Månsson, Trähus : en handbok, 2002
Mattsson, Johan, Mögelsvamp i byggnader : förekomst, bedömning och åtgärder, 2004
Mellander, Cathrine, Arkitektoniska visioner under statligt förmynderskap : en studie av Överintendentsämbetets verksamhet och organisation 1818-1917, 2008
Moreau, Anne, Ladans lov : nya användningar av lantbrukets äldre ekonomibyggnader, 2004. – Hela boken finns som pdf hos Länsstyrelsen Kalmar län
Mårtensson, Hans, Länge leve lusthusen, 1999

N

Natursten i byggnader (rapportserie i 13 delar), 1993-1997
Nessle, Lena & Pontus Tunander, Skönt målat : dekorationsmåleriet genom tiderna, 1995
Nessle, Lena, Måla inomhus på gammalt vis, (1985) 1993
Nilsson, Gunilla, Bygd och byggnader i Stockholms län, 1989
Nilson, Olle, Boken om tegelriket: takteglet, bruken, arbetet, ägarna : Heby, Vittinge, Huddunge, Sala, Jugansbo, Östervåla, Harbo, Tärnsjö, Västerfärnebo, Möklinta, 2006

O

Olsson, Lars Eric, Vård av gamla hus : undersöka och åtgärda, 2007 (tidigare upplaga med titel: Gamla hus)
Olsson, Ulrika, Att arbeta med byggnadsvård i föreningar och förbund : en idéskrift (Bygd och natur, Småskriftserie ; 14), 2009

P

Petrusson, Fredrik & Bo Dahlgren, Bakugnen : av västerbottnisk modell, 2011
Pihl Atmer, Ann Katrin, Livet som leves där måste smaka vildmark : sportstugor och friluftsliv 1900-1945, 1998
Pihl Atmer, Ann Katrin, Sommarnöjet i skärgården : sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860-1915, 1987
Pålsson Skarin, Ingela, A finance model for the built cultural heritage : proposals for improvements of future heritage economics, 2011

R

Reservdelar till gamla hus : handbok : katalog och postorder, 1992-
Ringbom, Anette, Byggnadsapotekets handbok = Rakennusapteekin käsikirja, (2002) 2004
Robertsson, Stig, Fem pelare : en vägledning för god byggnadsvård, 2002
Ronström, Owe, Kulturarvspolitik : Visby som exempel och medeltida ikon, 2008
Rooth, Hans, Gotländska sommarhus : sjöbodar, stenhus, lador, arkitektritat, 2004
Rosén, Sander, Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering, 1984

S

Sandin, Ylva, Träbärverk i äldre svenska kyrkor : verkningssätt hos takstolar utan bindbjälke, 2005
Scherman, Susanna, Den svenska kakelugnen : 1700-talets tillverkning från Marieberg och Rörstrand, 2007
Scherman, Susanna & Åke E:son Lindman, Svenska lanthus : arkitektur och interiör från fem sekel, 2010
Schwanborg, Ingrid, Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor : en handledning för kulturmiljövården och Svenska kyrkan, 2002
Sjöberg, Lars & Ingalill Snitt, Nio hus & en kyrka : svenska interiörer från 1700- och 1800-talen, 2010
Sjöberg, Lars & Ingalill Snitt, Svenska trähus, 2002
Sjöström Larssn, Lena & Kerstin Wergeni-Wasberg, Husets ansikte : en bok om fönster, portar, ytterdörrar, 2009
Sloan, Annie & Kate Gwynn, Traditionella målningstekniker : naturliga material i inredning och renovering, (1994) 1996
Snidare, Uuve, Leva med färger, 1997
Sommar, Ingrid, Funkis : stilen som byggde Sverige, 2006
Stenbacka, Alf & Eva Stenbacka, Gamla fönster : renovera, restaurera och underhålla, 2010
Svala, Catharina, Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld 1810-1888, 1990
Svala, Catharina, Den svenska gården: från torp till herresäte, 1998
Swanberg, Lena Katarina, Torpdrömmar, 2002

T

Tell, Johan, Älskade fritidshus : fakta och finurligheter om ett svenskt fenomen, 2002
Thornberg Knutsson, Agneta, Byggnadsminnen – principer och praktik : den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsminnesverksamhet : beskrivning och utvärdering, 2007
Thurell, Sören, Vårda och renovera trähus, 2005 (tidigare upplaga med titel: Vård av trähus)
Tjernström, Sofia, Keramik i arkitekturen, 2003
Tradition i trä : en resa genom Sverige, 2002
Triberg, Annica, Huset i Gransjö : att renovera ett hus och samtidigt njuta av livet, 2003
Tunander, Britt & Ingemar, Svenska kakelugnar, 1999 (tidigare upplaga med titel: Kakelugnar, spisar och kaminer)
Tunander, Pontus, Målning och träskydd : en praktisk rådbok, 1996

V

Vitruvius, Om arkitektur : tio handböcker, 1989

W

Wedman, Stina, Stickspån : pärt, spiller, spilkspån, 1998
Wergeni-Wasberg, Kerstin & Lena Sjöström Larsson, Dags att renovera : var rädd om detaljerna, 2007
Werne, Finn, Böndernas bygge : traditionellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige, 1993
Werne, Finn, Tolv hus : byggnadssätt och tradition på den svenska landsbygden, 1997
Wilke, Villaträdgårdens historia : ett 150-årigt perspektiv, 2006

Å
Åhrén, Martin,
Det nedlagda mönstersamhället : Ralph Erskine och Gästrike Hammarby 1947-2005, 2008

Ä

Äldre murverkshus : reparation och ombyggnad, 1990
Äldre papptak : historik och renovering, 1985

____________________________________

Källor:
Byggnadsvård : lästips från Borgholms bibliotek
Litteratur
/ Svenska byggnadsvårdsföreningen
Litteraturlista / HGO Byggnadsvård
Litteraturlista / KKH Restaureringskonst
Litteraturlista
/ Stockholms läns museum
+ den egna bokhyllan

Denna litteraturlista är sammanställd av Byggnadsvårdsbloggen 2007-2012
E-post: byggnadsvardsbloggen(a)gmail.com

Senast uppdaterad: 120212

10 responses

28 09 2008
jaeintbitter

Det skulle varit bra om det gick att sätta betyg på de olika böckerna och om det fanns lite mer information om dem.

Men det ser ut som en jäkligt schysst lista med böcker.

Mvh M

29 09 2008
Nettan

Tack för tipsen på förbättringar av listan, M! Jag ska försöka få tid att lägga ut lite information om böckerna. Sätt gärna betyg på dem genom att skriva kommentarer här.

8 10 2010
Undrande

Hej, jag undrar om det finns nagonstans dar jag kan t.ex. ladda ner bocker/publiceringar?? Jag bor inte langre i Sverige, skall bygga hus och vill garna ha det i ”gammal” Svensk stil… Tyvarr har jag inte sa stor tillgang till Svenska bibliotek och skrothandlar dar man kan snubbla pa dylika bocker =(
MVH /Helen

9 10 2010
Nettan

Hej Helen,

Tack för din fråga! Det finns e-böcker för nedladdning hos nätbokhandlare och vissa bibliotek, men det är mest skönlitteratur, biografier mm.

En del byggnadsvårdslitteratur som pdf:er finns hos Riksantikvarieämbetet och kan finnas hos länsmuseerna.

Sök även i artikelarkivet för Byggnadskultur, Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift. Här finns t ex artiklar om arkitekthistoria och bebyggelsehistoria.

Lycka till!

30 06 2011
Ylva

Vill bara tipsa om att Vitterhetsakademiens bibliotek har många böcker om byggnadsvård. Koll i bibliotekskatalogen http://vitalis.raa.se/F/
Bor man utanför Stockholm så kan man få hjälp att fjärrlåna våra böcker genom sitt lokala folkbibliotek. (Lägg gärna till oss i Byggnadsvårdsbloggens länklista http://www.raa.se/cms/extern/informationstorg/bibliotek.html)

30 06 2011
Nettan

Hej Ylva,

Tack för tips om biblioteket och Vitalis! Jag har lagt till Vitterhetsakademiens bibliotek i länklistan nu.

27 09 2011
Henrik Andersson

Hej!

Vi på Original Förlag vill härmed göra er uppmärksamma på vår nya bok om den västerbottniska bakugnen. Boken behandlar bakugnens historiska bakgrund såväl som den erbjuder en faktisk bygginstruktion, och är därmed helt unik i sitt slag. I vårt tycke borde den också platsa utmärkt på denna lista. För vidare information, utdrag ur boken samt eventuell beställning, vänligen se: http://www.bakugnsboken.se/

Mvh,

Henrik Andersson
Original Förlag

27 09 2011
Nettan

Hej Henrik,

Tack för kommentaren! Jag skrev om Bakugnsboken i våras men då var den ännu inte utgiven. Se Boktips: Bakugnsboken.

Jag lägger till den i litteraturlistan nu.

28 09 2011
Henrik Andersson

Hej,

Hade helt missat din tidigare post, men ett stort tack för den och för platsen på litteraturlistan!

Henrik

19 12 2013
Tor ek

Kolla in HUSBOKEN på http://www.byggnadsvardifokus.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: