Skoklosters slott renoveras i höst

7 10 2009

I höst renoverar Statens fastighetsverk (SFV) taket på Skoklosters slott. En av takstolarna ska bytas ut och man använder traditionella hantverkarmetoder. Två timmermän och två murare arbetar med handverktyg som man använde på 1600-talet.

Takkonstruktionen på Skokloster slott är unik i Sverige med en särskild typ av takstol. Det glaserade teglet ligger på läkt utan träpanel under och pannorna är fogade på undersidan med kalkbruk. Läs mer om Skokloster och den aktuella renoveringen på SFV:s webbplats.

skokloster

Foto: Åke E:son Lindman

Hus med historia

27 09 2009

I måndags överlämnades budgetpropositionen för 2010, där står bland mycket annat att ”vården av kulturarvet är en av regeringens prioriteringar”. I avsnittet, utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid (pdf), kan man läsa hur pengarna beräknas fördelas inom Kulturdepartementets område, t ex anslaget till Riksantikvarieämbetet och den kyrkoantikvariska ersättningen.

stadsholmen-hus Med projektet Hus med historia vill man möjliggöra vårdinsatser på objekt som förvaltas av hembygdsrörelsen och representerar lokal byggnadskultur. Genom insatserna kan man utveckla besöksnäringen och ge fler människor tillgång till viktiga delar av kulturarvet. Under åren 2010 och 2011 beräknar regeringen avsätta 15 miljoner kronor för Hus med historia. Sveriges hembygdsförbund föreslås bli huvudansvarig, eftersom projektet bör samordnas nationellt. (sid 22)

Inom Kulturdepartementets område finns många institutioner och myndigheter vars byggnader och lokaler är i behov av ombyggnad och renovering. T ex Sollidenscenen på Skansen, Naturhistoriska riksmuseet, Flygvapenmuseem i Linköping, Nationalmuseum och Moderna museet. Några är påbörjade och behöver mer pengar för att slutföras, andra behöver nödvändigt underhåll inom en snar framtid. På sid 25-26 framgår hur mycket man vill avsätta till vård av Kulturens byggnader.

Kulturhusens dag på söndag

9 09 2009

khdbara170

På söndag är det dags för årets upplaga av Kulturhusens dag. I år är temat ”Sverige-Finland, en delad historia” med anledning av märkesåret 1809. Byggnader och kulturmiljöer som bär spår av det gemensamma svensk-finska kulturarvet i Sverige håller öppet. Totalt blir det ett 70-tal evenemang från Norrbotten till Skåne. Mer information om programmet finns hos Riksantikvarieämbetet. Se även annonser i lokalpress om vilka arrangemang som erbjuds.

Renovering av domkyrkan i Kalmar

21 08 2009

kyrkobordetI början på 2009 startade en omfattande renovering av Kalmar domkyrka. Följ det pågående arbetet på webbplatsen Domkyrkan i Kalmar, som är en del av Kulturarvsportalen. Webbplatsen är ett samarbete mellan Domkyrkoförsamlingen, tidningen Barometern och Kalmar läns museum.

Läs även om renoveringen i en artikel i Östran från i våras.

Bilden på domkyrkan i intarsia finns som vinjett på webbplatsen för kyrkorenoveringen. Den är hämtad från ett fällbord från 1700-talets andra hälft.

Hälsingegårdarnas dag

7 07 2009

37 gårdar håller öppet hus imorgon den 8 juli under Hälsingegårdarnas dag. Visningar, föredrag, barnaktiviteter, försäljning och kaffeservering står på programmet (pdf).

Många gårdar håller även öppet andra tider under sommaren och guidade turer anordnas. Läs mer på webbplatsen Hälsingegårdar.

bommars_2

Bommars i Letsbo, Ljusdal. Foto lånat från webbplatsen Hälsingegårdar

Ännu inget världsarv för hälsingegårdar

29 06 2009

Vid Unescos möte i Sevilla 22 – 30 juni har man beslutat om flera nya världsarv. Men den svenska ansökan om att få hälsingegårdar som världsarv blev bordlagd. Ansökan måste revideras. Det skriver Riksantikvarieämbetet.

Världsarvskommittén beslöt att föra upp 13 nya platser på världsarvslistan och stryka ett världsarv. Unescos lista omfattar nu 890 platser.

Se även mina tidigare inlägg om hälsingegårdar.

halsingegard_karls_bondarv_jarvso_2_foto_andreas_hagman170

Hälsingegården Karls i Bondarv, Järvsö socken. Foto: Andreas Hagman

Hemliga svenska rum – i repris

4 06 2009

Idag började SVT sända tv-serien ”Hemliga svenska rum” från i höstas. I tolv avsnitt får vi besöka kända och okända byggnader och rum dit man normalt inte får komma in. Dagens program handlade om Grimskär utanför Kalmar.

Läs om serien på SVT:s webb och se det senaste programmet i SVT Play. Serien är en slags fortsättning på Statens fastighetsverks årliga arrangemang Hemliga rum.

Karlstads arkitekturhistoria

19 05 2009
Karlstad_byggnader_bildgalleri

Karlstad. Foto: Kent Sjögren, Värmlands folkblad

Tio stadsbyggnadsingenjörer i Karlstad kommun har dokumenterat stadens arkitekturstilar, från nyklassicism till miljonprogram. Projektet genomfördes i januari med syftet att de själva och kommunpolitikerna skulle bredda och fördjupa sina kunskaper. Materialet ska så småningom läggas ut på kommunens hemsida.

Även en pågående kartläggning av stadens bebyggelse, som görs av kommunens stadsbyggnadsantikvarie Terese Myrin, ska öka kunskapen om Karlstads kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Karlstad kommun har ju fått kritik av länsstyrelsen för att man inte tillräckligt värnat de så kallade varsamhetsparagraferna i plan- och bygglagen. Under de senaste åren har detta uppmärksammats av organisationen Operation Karlstad och Peter Sörensen (Årets byggnadsvårdare 2009).

Läs mer om arkitekturprojektet i Karlstad i en artikel i dagens Värmlands folkblad och på vf.se, där det också finns ett fint bildspel.

Nya Nationalmuseum klart 2018

29 04 2009
nationalmuseum

Foto: Nationalmuseum

Statens fastighetsverk (SFV) har under cirka ett år utrett förutsättningarna för renovering och ombyggnad av Nationalmuseums byggnad. Idag överlämnade SFV förstudien till regeringen som ska fatta beslut om ombyggnaden.

Den 143 år gamla byggnaden har idag stora tekniska och arbetsmiljömässiga brister och fungerar inte längre för dagens museiverksamhet. Renoveringsbehovet är akut.

I förstudien redovisas förslag till åtgärder, kostnader, tidplan och former för genomförandet. Förslagen innebär bland annat att igensatta fönster öppnas upp, originaldekorer tas fram, skärmväggar tas bort och nya mötesplatser skapas. Under 2011 ska museet flytta ut och det ”Nya Nationalmuseum” väntas kunna öppna igen 2018.

museum_i_nytt_ljus_norra1_press300_webb

Arbete pågår: Museum i nytt ljus. Foto: Linn Ahlgren, Nationalmuseum

SFV har gjort förstudien i samarbete med Nationalmuseum och i samråd med Riksantikvarieämbetet och Stockholm stad. Hela förstudien finns för nedladdning på SFV:s webbplats.

Nationalmuseum öppnar idag en ny utställning: Arbete pågår: Museum i nytt ljus. Med en karta som guide kan besökarna följa hur museibyggnaden har förändrats genom åren, till exempel vilka originalmålningar som döljs bakom skärmväggar och skärmtak och hur visionen för det ”Nya Nationalmuseum” ser ut.

Se tidigare inlägg om förstudien.

Vardaglig byggnadsvård hos Stadsholmen

28 03 2009

I det senaste numret av Byggnadskultur (nr 1/2009) skriver Christina Lillieborg om AB Stadsholmens syn på vardaglig byggnadsvård i den löpande verksamheten: förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla hus. De har Venedigdokument (Venice charter 1964) som utgångspunkt för förvaltning och underhåll.

Stadsholmen är dotterbolag till Svenska bostäder AB och förvaltar många kulturhistoriskt intressanta byggnader i Stockholm, bland annat på Skinnarviksberget, Vita bergen, Djurgården och i Gamla stan. Under de senaste åren har man diskuterat om Stadsholmens hyresrätter ska få omvandlas till bostadsrätter eller inte. Några fastigheter har fått ja till omvandling, men de flesta ansökningarna fick avslag.

Byggnadskultur nr 1/2009 har tema hållbart byggande. Läs om tegelpannor som kasseras i förtid, traditionell puts jämfört med modern puts, om fönsters kulturvärde respektive energivärde och om fördelarna med trä som byggnadsmaterial.