Museilägenheter i Stockholm

28 01 2012

Stockholms stadsmuseum visar sina fyra museilägenheter för allmänheten på söndagar under våren. Biljetter förköps i Stadsmuseets reception. Grupper kan beställa visningar året runt.

Även Svartbrödraklostrets härbärge i Gamla stan visas efter bokning.

Gård & Torp tipsar om fina hus till salu

19 09 2011

Gård & Torps redaktion publicerar regelbundet ett personligt urval av hus som de tycker är fina eller kulturhistoriskt intressanta. Husen finns till salu hos mäklare eller privatpersoner. Missa inte deras sida med Fina hus till salu.

Obs. huset på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: SFV

Ullspinneriet i Strömsborg – årets industriminne 2011

17 09 2011

Svenska industriminnesföreningen har utsett Ullspinneriet i Strömsborg, Osby kommun, till Årets industriminne 2011.
Utmärkelsen delas ut till Osby hembygdsförening lördagen den 17 september i samband med Industrihistorisk dag på Ullspinneriet i Strömsborg. Utöver prisceremonin blir det visningar, föredrag och fika.

Prismotivering:

Strömsborgs Ullspinneri i Osby kommun tilldelas utmärkelsen Årets Industriminne 2011 för ett lyckosamt och långsiktigt bevarande av en småskalig och autentisk industrimiljö. Tillsammans med omkringliggande kulturhistoriska byggnader vid Helge å och i kombination med spinneriets numer i huvudsak fungerande maskinpark är Strömsborgs Ullspinneri en viktig regional resurs av hög kvalitet. Anläggningen och helhetsmiljön är upplevelserik och bidrar till kunskapsutveckling kring landskapet och speciellt kvinnors arbetsvillkor. Spinneriet är en besöksvänlig representant för en småskalig industri av en typ som varit vanlig över hela landet.

Bilden kommer från Tekniska museets pressmeddelande

Hus med historia-konferenser i höst

13 09 2011

De regionala hembygdsförbunden håller under september och oktober konferenser i projektet Hus med historia. Konferenserna ska ge inspirerande exempel på samarbete, möjlighet att dela erfarenheter och skapa kontakter. De vänder sig till hembygdsföreningarnas medlemmar, politiker, tjänstemän och andra aktörer inom kultur, turism och regional utveckling.

Konferenserna hålls i Helsingborg (14 sep), Örebro (21 sep), Växjö (22 sep), Östersund (28 sep), Gävle (8 okt), Piteå (8 okt) och i Uddevalla (18-19 okt).

Ytterligare information, inbjudan och länk till anmälan finns hos Sveriges hembygdsförbund.

Läs tidigare inlägg om Hus med historia på Byggnadsvårdsbloggen.

Järnvägens byggnader i Nässjö

29 03 2011

Lär dig mer om järnvägens arkitektur på lördag den 2 april på Nässjö Järnvägsmuseum. Samling kl 13.00 i museets Biovagn från 1960-talet.

Arkitekt Gunilla Linde Bjur, som skrivit Stationshus : järnvägsarkitektur i Sverige (Balkong förlag, 2010), visar bilder och berättar om hur stationsbyggnader utformades under uppbyggnadsperioden. Vi får också besöka museets utställningshall med många fina modeller.

Arrangörer: Svenska byggnadsvårdsföreningen / Jönköping och Nässjö Järnvägsmuseum. Föranmälan krävs, se inbjudan (pdf).

Nyfiken på gamla järnvägar? Läs Det våras för museijärnvägarna på Arbetslivsmuseers blogg.

Ormaryd station, bilden är lånad från inbjudan till ”Järnvägens byggnader”. Bokens omslagsbild kommer från Bokus.

Hus med historia 2011

24 02 2011

Projektet Hus med historia har fått 15 miljoner kronor till byggnadsvård och informationsinsatser för det lokala kulturarvet.

Hus med historia samordnas av Sveriges hembygdsförbund. Pengarna, totalt 30 miljoner kronor för 2010-2011, kommer från Riksantikvarieämbetets anslag. Under förra året genomfördes knappt 300 byggnadsvårdsåtgärder i 140 hembygdsföreningar.

Läs tidigare inlägg om Hus med historia på Byggnadsvårdsbloggen.

Foto: Peter Johansson, Sveriges Hembygdsförbund

Restaurering av alléer och äldre ekonomibyggnader

13 02 2011

Länsstyrelsen i Stockholms län satsar på restaurering av alléer och äldre lantbruksbyggnader. Det ingår i Utvald miljö inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013.

Just nu pågår upphandling av enskild rådgivning till lantbrukare och organisationer som vill restaurera en allé eller en så kallad överloppsbyggnad, en äldre ekonomibyggnad som inte längre behövs för gårdens drift.

Läs mer om satsningen och ta del av förfrågningsunderlagen hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Sista dag för anbud är den 17 februari.

Sjöbod i Dalarö blir byggnadsminne

11 02 2011

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att byggnadsminnesförklara mariningenjören Anders Franzéns sjöbod i Dalarö Fiskarhamn. I sjöboden bedrev Anders Franzén mycket av sin forskning. Det var Franzén som fann det förlista regalskeppet Vasa 1956. Han upptäckte även regalskeppet Kronan utanför Öland och vraket efter skeppet Gröne Jägare utanför Dalarö. I dag finns Anders Franzéns museum i sjöboden.

Foto: Carl-Henrik Ankarberg/Länsstyrelsen.

Läs även blogginlägget om den k-märkta klappbryggan i Fiskarhamnen i Dalarö.

Bidrag till natur och kultur i Värmland

8 02 2011

Du som bor i Värmlands län kan senast den 15 februari söka ersättning för restaurering av bland annat ekonomibyggnader, åkermarker, gärdesgårdar eller stenmurar.

Länsstyrelsen i Värmland satsar på miljöinvesteringar av olika slag. Satsningen ingår i Utvald miljö inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Miljöinvesteringar handlar om att förbättra förutsättningarna för hotade växter och djur, eller stärka befintliga natur- och kulturmiljövärden.

Du söker fast ersättning för projekt senast den 15 februari, eller för faktiska kostnader när som helst under året. Beslut om det senare tas tre gånger per år: 15 mars, 15 maj och 15 oktober.

Mer information om bidrag inom Utvald miljö finns hos Länsstyrelsen i Värmland.

K Special om hussamlaren Lars Sjöberg

3 12 2010

SVT:s program K Special handlar i kväll om konsthistorikern och författaren Lars Sjöberg och hans samling av hus. I många år har han räddat rivningshotade byggnader. Programmet En kompass mot skönhet är gjort av fotografen IngaLill Snitt. Lars Sjöberg och IngaLill Snitt har tillsammans gjort böckerna Nio hus & en kyrka och Svenska trähus.

Se K Special direkt i kväll kl 20.00 eller i efterhand på SVT Play. Programmet sänds även i repris på söndag och tisdag.