Gula listan visar hotade miljöer

20 02 2012

Du följer väl Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula listan? Här finns ett urval byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Kontakta Byggnadsvårdsföreningen om du vill lägga till ett hotat kulturhistoriskt värdefullt hus som ännu inte finns på listan.

Se även Byggnadsvårdsbloggens alla inlägg om ”hotade byggnader & miljöer”.

Kulturvärden i förändringsprocesser – Kiruna och Malmberget

20 12 2011

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om den påbörjade planerade stadsomvandlingen i Kiruna till följd av utökad malmbrytning under staden.

Hela Kiruna tätort, liksom hela Malmberget, är utpekade som kulturmiljöer av riksintresse. Kiruna har fyra byggnadsminnen: stadshuset, Hjalmar Lundbohmsgården, hyresfastigheten Jerusalem samt järnvägsstationen. Även Kiruna kyrka skyddas av Kulturminneslagen. Enligt beslut tidigare i år ska järnvägsstationen rivas medan Hjalmar Lundbohmsgården kommer flyttas.

I forskningsrapporten ”Malmfältens kulturmiljöprocesser” har man undersökt hur bebyggelsemiljöernas kulturvärden hanteras och värderas i förändringsprocesserna. Det finns svårigheter att hantera bebyggelsemiljöerna i den fysiska planeringen inför samhällsomvandlingarna. Arbetet med kulturmiljöerna i Malmberget och Kiruna skulle kunna stärkas genom ett bättre och mer effektivt nyttjade av de planeringsverktyg som finns, menar författarna.

Projektet ”Malmfältens kulturmiljöprocesser” har genomförts av Luleå tekniska universitet och Norrbottens museum av bebyggelseantikvarie Jennie Sjöholm i samarbete med Kristina L Nilsson som projektledare.

Mer om Kiruna på Byggnadsvårdsbloggen. Se även en mängd nyhetslänkar om Kiruna i Korta nyheter genom att söka på Kiruna i bloggen.

Kiruna stadshus. Foto: bloggredaktören

Uppmärksammat i sommar: Rivningen av Lindgården

24 08 2011

När det var som varmast och många var lediga under sommaren passade ägarna på att riva restaurang Lindgården på Djurgården. Rivningslovet var beviljat men beslutet var överklagat.

Lindgården byggdes till Stockholmsutställningen 1930. Stockholm stad sålde byggnaden, 1990, mot att köparen skulle renovera men en renovering har inte kunnat tvingas fram. Huset har fått stå och förfalla i 20 år. Nu har den nuvarande ägaren fått en ny detaljplan beviljad av kommunfullmäktige och det ska bli hotell och museum på platsen.

Många har engagerat sig för att rädda huset genom åren. Lindgården finns med på Byggnadsvårdsföreningens Gula lista. Gård & torp skrev om det rivningshotade huset redan 2006, i nr 5, ”Konsten att få ett hus rivet”. Denna artikel finns inte på webben, men Gård & torp har flera andra artiklar om Lindgården. Den sista heter ”Dramatik när Lindgården rivs”.

Ett urval artiklar om Lindgården från i sommar:

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om Lindgården och länkat till artiklar i nyhetssammanställningar.

Foto: Ankara (Wikimedia Commons)
P1-Morgon om rivningsdebatten i Umeå

10 05 2011

I dag tog Sveriges radios program P1-Morgon (ca 6.35) upp rivningsdebatten i den blivande kulturhuvudstaden Umeå. K-märkta hus planeras att rivas för att ge plats för bland annat ett nytt kulturhus.

I ett  reportage från Umeå medverkar Iréne Gustafson på Föreningen Byggnadskultur i Umeå , Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden, och Lennart Holmlund (S), kommunalråd. Efter reportaget reder Otto Ryding, antikvarie på Boverket, ut vad k-märkt och riksintresse är och vad man får göra med hus och områden som har dessa klassningar.

Läs mer om Umeå i artiklar som Byggnadsvårdsbloggen tidigare har tagit med i ”Korta nyheter”:

Gula listan: Rivas eller sparas?

17 04 2011

Du följer väl Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula listan? Här finns ett urval byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Kontakta föreningen om du vill lägga till ett hotat kulturhistoriskt värdefullt hus som ännu inte finns på listan.

Se även Byggnadsvårdsbloggens alla inlägg om ”hotade byggnader & miljöer”.

Bok diskuterar rivning av Maglarps kyrka

11 03 2011

Maglarps nya kyrka uppfördes 1907-1908 och revs 2007. Kvar i dag finns grunden och kyrkogården. Trots att den var skyddad av kulturminneslagen hade den tillåtits förfalla sedan församlingen 1976 flyttade verksamheten till en restaurerad medeltidskyrka i närheten.

Det är mycket ovanligt att kyrkor rivs i Sverige. Många befarar att samma sak ska hända fler kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Nyligen kom en ny bok ”Maglarp – kyrkan som försvann” som beskriver processen från förfall till rivning. Syftet med boken är att dra lärdom inför framtiden så att vi slipper fler liknande fall.

”Maglarp – kyrkan som försvann” är utgiven av Riksantikvarieämbetet och finns att köpa i deras webbokhandel. Redaktörer är Markus Dahlberg, Thomas Romberg och Jes Wienberg.

Mer om Maglarps nya kyrka på Byggnadsvårdsbloggen. Lyssna också på radioprogrammet Ruinen (bland annat om rivningen av Maglarps nya kyrka) (SR P1 Livet & döden 24/4).

Foto: Trelleborgs kommun
Bokomslag: Riksantikvarieämbetet

Bidrag till natur och kultur i Värmland

8 02 2011

Du som bor i Värmlands län kan senast den 15 februari söka ersättning för restaurering av bland annat ekonomibyggnader, åkermarker, gärdesgårdar eller stenmurar.

Länsstyrelsen i Värmland satsar på miljöinvesteringar av olika slag. Satsningen ingår i Utvald miljö inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Miljöinvesteringar handlar om att förbättra förutsättningarna för hotade växter och djur, eller stärka befintliga natur- och kulturmiljövärden.

Du söker fast ersättning för projekt senast den 15 februari, eller för faktiska kostnader när som helst under året. Beslut om det senare tas tre gånger per år: 15 mars, 15 maj och 15 oktober.

Mer information om bidrag inom Utvald miljö finns hos Länsstyrelsen i Värmland.

Radiotips om flytten av Kiruna

7 11 2010

I går den 6 november sände P1 ett lunchekot Special som handlade om stadsomvandlingen i Kiruna. Inslaget heter ”Finns inte gruvan så finns inte Kiruna heller”. I reportaget medverkar bland annat renskötare, boende i Kiruna och folk från LKAB och kommunen.

Det har länge varit känt att när gruvbolaget LKAB utökar under jord måste delar av Kiruna flytta. Bland annat berörs järnvägen som hotas av sprickbildningar. I den kommande stadsomvandlingen måste flera kända Kirunabyggnader rivas eller flyttas, däribland bostadshus, stadshuset, och Hjalmar Lundbohmsgården. Läs ett tidigare inlägg om Kiruna stadshus.

Tv-tips: Glömda platser i K special

1 10 2010

I dag sänder SVT:s K special om glömda platser i Sverige med ekonomiprofessorn och fotografen Jan Jörnmark. I programmet visas övergivna miljonprogramsområden, tomma kontorskomplex och dansbanor. Programmet går i repris på söndag och tisdag samt finns tillgängligt i SVT Play i 30 dagar.

Norrbacka i Valdermarsvik är ett av flera miljonprogramsområden i Sverige som övergivits och som ingen har råd att riva.
Foto: Sven-Åke Visén

Seminarium: Modernismen i Bergslagen

31 08 2010

Hur kan vi värna den arkitektur som finns i Bergslagens många små industriorter och få dessa orter att utvecklas i framtiden? Det är en av frågorna som seminariet ”Modernismen i Bergslagen – arkitektur i fokus” behandlar. Programmet tar bland annat upp efterkrigstidens arkitektur, modernismen i Västmanland och Ralph Erskine i Gästrikland och Bergslagen.

Seminariet hålls den 20 – 21 oktober i Sandviken och arrangeras i samarbete mellan Bergslagssatsningen, Länsstyrelsen Gävleborg och Sandvikens kommun. Läs inbjudan och hela programmet (pdf).

Sista dag för anmälan är 17 september. Mer om arkitekturseminariet och länk för anmälan finns hos Sandvikens kommun.

Bild från Gyttorp är lånad från inbjudan.