Beslut om plan för nya Slussen

13 12 2011

Trots den senaste tidens protester antog Stockholms kommunfullmäktige i går detaljplanen för nya Slussen, vilket innebär att anläggningen rivs. Efter över tre timmars debatt klubbades planen igenom med endast tre rösters övervikt, 51 mot 48. Beslutet väntas överklagas. Beräknad byggstart tidigast 2014 men överklagande kan ta upp till två och och försena byggprocessen.

DN:s Lars Epstein skriver om Slussen efter debatten i kommunfullmäktige, om demonstrationer inför mötet och kulturarbetarnas uppvaktning i sista minuten. Även YIMBY har skrivit mycket om Slussen.

Stockholm stad/Slussen beskriver huvuddragen i förslaget.

Läs mer om Slussen och Slussendebatten på Byggnadsvårdsbloggen.

Detaljplan för nya Slussen beslutad

29 09 2011

Stockholms stadsbyggnadsnämnd beslutade torsdagen den 29 september att anta den omdiskuterade detaljplanen för nya Slussen. Förslaget visades på en utställning i maj-juni 2011. Därefter har det varit ute på remiss hos myndigheter och förvaltningar. I december ska kommunfullmäktige besluta om detaljplanen för Slussen. Byggstarten är planerad till 2013.

Stockholm stad/Slussen beskriver huvuddragen i förslaget:

  1. En ny park planeras öster om Katarinahissen med panoramautsikt över Saltsjön och Skeppsholmen. Parken avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen där både privatbåtar och skärgårdsbåtar kan lägga till.
  2. Torget vid slussningen är framtida Slussens centrala plats vid själva slussningen. Låga gång- och cykelbroar ramar in två bassänger som bildar ett torg av vatten. Här kan man njuta av solen hela dagen på terrasserna eller på något café.
  3. Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten. De nya byggnaderna får fasader med stor transparens så att det blir en naturlig kontakt mellan inomhusmiljön och torget/stadspulsen utanför.
  4. Ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning, men sätts i ett nytt sammanhang då det blir början på ett stråk som sträcker sig via Katarinaparken ned mot vattnet. Viktiga utblickar bevaras.
  5. Bussterminalen placeras i Katarinaberget. Här skapas en trygg och modern knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt och inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och t-bana.
  6. Nya byggnader vid Södermalmstorg blir det två låga byggnader för t ex restauranger eller kulturaktiviteter. Framför KF-huset och glashusen som finns där idag blir det  kontorsbyggnader. Det är inte bestämt ännu hur de ska se ut – det är storleken som visas i utställningen. I bottenvåningarna kommer det att bli allmänna ytor, t ex caféer eller affärer.
  7. Mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister samt båttrafik för persontransporter.

Läs mer om Slussen och Slussendebatten på Byggnadsvårdsbloggen.

P1-Morgon om rivningsdebatten i Umeå

10 05 2011

I dag tog Sveriges radios program P1-Morgon (ca 6.35) upp rivningsdebatten i den blivande kulturhuvudstaden Umeå. K-märkta hus planeras att rivas för att ge plats för bland annat ett nytt kulturhus.

I ett  reportage från Umeå medverkar Iréne Gustafson på Föreningen Byggnadskultur i Umeå , Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden, och Lennart Holmlund (S), kommunalråd. Efter reportaget reder Otto Ryding, antikvarie på Boverket, ut vad k-märkt och riksintresse är och vad man får göra med hus och områden som har dessa klassningar.

Läs mer om Umeå i artiklar som Byggnadsvårdsbloggen tidigare har tagit med i ”Korta nyheter”:

Ny Slussen-utställning

4 05 2011

Tisdagen den 3 maj öppnade en utställning som visar det slutgiltiga förslaget för det framtida Slussen. Utställningen pågår till och med den 19 juni i Sjömanshemmet (Peter Myndes Backe 3) vid Slussen. Öppet alla dagar från klockan 12 och kvällsöppet till klockan 20 på torsdagar. För öppettider och ytterligare information, se Slussen på Stockholms stads webbplats.

Den senaste tiden har det skrivits mycket om nya Slussen. Här är några exempel ur Slussendebatten:

Läs tidigare inlägg om Slussen på Byggnadsvårdsbloggen.

Tillgänglighet kontra byggnadsvård

7 10 2010

I ett mejl till Byggnadsvårdsbloggen skriver en läsare att hon saknar en ingång om tillgänglighetsaspekter på bloggen. Så här skriver hon bland annat:

Tillgänglighet kontra k-märkning / byggnadsminnesförklaring

Jag vet ju att det finns verkliga konflikter – mellan tillgänglighetskrav / verksamheters behov å ena sidan och antikvariska / byggnadsvårdsrelaterade krav å den andra. Jag vet också att det finns spännande exempel på goda lösningar och avskräckande fall där man hamnat i låsningar eller gjort olyckliga ingrepp. Men är det möjligen vanligt att antikvariska värden åkallas av slöa förvaltare som en ursäkt att inte göra något?

Jag letar dels efter projektexempel, dels efter folk som jobbat framgångsrikt i skärningspunkten mellan tillgänglighet / verksamhetsanpassning och byggnadsvård.

Har inte riktigt hittat den översikt eller mötesplats som jag hoppades på, eller de debatter som jag väntat mig. Men det kanske finns?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Om Byggnadsvårdsbloggen ska bli en sådan mötesplats kräver det aktiva läsare. Är det någon av bloggens läsare som kan tipsa om exempel på projekt, eller själv har erfarenhet av, tillgänglighet kontra byggnadsvård? Välkommen med dina kommentarer och synpunkter!

Rivning planeras i Vejbystrand

8 04 2010

Rivningen av flera byggnader vid gamla kronprinsessans Victorias kustsanatorium i Vejbystrand kommer allt närmare. Företaget som planerar bygga bostäder på det så kallade KVS-området har nu lämnat in ansökan om rivningslov för tvätten, köket och garaget. Läs mer i en artikel i dagens hd.se.

Se även tidigare inlägg om kustsanatoriet på Byggnadsvårdsbloggen.

Synen på hantverkare i media

20 03 2010

Det finns många kunniga hantverkare som arbetar med traditionella metoder för att rädda vårt bebyggelsearv. Men de syns inte. Istället framställs hantverkare som myglare och fuskare.

Byggnadsvård Qvarnarp reagerar starkt på den generaliserade bilden av hantverkare i media. Hantverkare har nästan blivit ett skällsord, skriver de på sin blogg Det händer hos Byggnadsvård Qvarnarp. Läs deras inlägg och hjälp till att sprida en annan bild av hantverkare.

Slussen-utställning har lördagsöppet

12 03 2010

Utställningen med planförslaget för det framtida Slussen pågår till och med den 29 mars. Imorgon, lördag den 13 mars, är det extra öppet. Annars är utställningen öppen måndag till fredag. För öppettider och ytterligare information, se Slussen på Stockholms stads webbplats. Utställningen hålls i Sjömanshemmet (Peter Myndes Backe 3) vid Slussen.

Läs mer om Slussen på Byggnadsvårdsbloggen.

Victoria Strand i Vejbystrand

11 01 2010

Nu kan man snart bo i lägenhet i nya Victoria Strand i området kring gamla kronprinsessan Victorias kustsanatorium i Vejbystrand. Se bilder och läs mer i mäklarens annons.

Byggnadsvårdsbloggen har skrivit om kustsanatoriet och dess rivningshotade byggnader flera gånger, se inlägg den 28/1 2008, 23/5 och  3/5 2007. I december 2008 avslog regeringen överklaganden av detaljplanen och det blev klart för bygge av bostadsrätter – läs artikeln i hd.se.

Brandskyddsmedel i isolering

8 12 2009

Gård & torp har publicerat en läsvärd debatt om brandskyddsmedel i isolering. Två ägare till ett 1800-talstorp frågar tidningen vad de ska använda för cellulosaisolering, efter att ha läst motstridiga uppgifter. Cellulosaisolering kan baseras på rent trä eller returpapper. Isolering av träull har ammoniumpolyfosfat tillsatt som brandskydd och isolering av returpapper har ofta borsyra/borsalt som brandskydd.

Den ene av tidningens experter, Göran Gudmundsson, har rekommenderat träull som isolering och en annan av tidningens experter, Ove Kummel, har varnat för att använda material med tillsatsen ammoniumpolyfosfat. I debatten får du läsa de båda experternas svar på läsarfrågan.

Läs mer om isolering och olika material i en artikel av Varis Bokalders i Gård & torp nr 1, 2009.
Bilden är lånad från artikeln