Kulturvärden i förändringsprocesser – Kiruna och Malmberget

20 12 2011

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om den påbörjade planerade stadsomvandlingen i Kiruna till följd av utökad malmbrytning under staden.

Hela Kiruna tätort, liksom hela Malmberget, är utpekade som kulturmiljöer av riksintresse. Kiruna har fyra byggnadsminnen: stadshuset, Hjalmar Lundbohmsgården, hyresfastigheten Jerusalem samt järnvägsstationen. Även Kiruna kyrka skyddas av Kulturminneslagen. Enligt beslut tidigare i år ska järnvägsstationen rivas medan Hjalmar Lundbohmsgården kommer flyttas.

I forskningsrapporten ”Malmfältens kulturmiljöprocesser” har man undersökt hur bebyggelsemiljöernas kulturvärden hanteras och värderas i förändringsprocesserna. Det finns svårigheter att hantera bebyggelsemiljöerna i den fysiska planeringen inför samhällsomvandlingarna. Arbetet med kulturmiljöerna i Malmberget och Kiruna skulle kunna stärkas genom ett bättre och mer effektivt nyttjade av de planeringsverktyg som finns, menar författarna.

Projektet ”Malmfältens kulturmiljöprocesser” har genomförts av Luleå tekniska universitet och Norrbottens museum av bebyggelseantikvarie Jennie Sjöholm i samarbete med Kristina L Nilsson som projektledare.

Mer om Kiruna på Byggnadsvårdsbloggen. Se även en mängd nyhetslänkar om Kiruna i Korta nyheter genom att söka på Kiruna i bloggen.

Kiruna stadshus. Foto: bloggredaktören

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: