Seminarium: Landskapet som industriminne

2 11 2011

Den 11 – 12 november hålls ett seminarium om hur livsmedelsproduktionen format det skånska landskapet – Landskapet som industriminne. Arrangörer är Föreningen Industrihistoria i Skåne och Skånes Livsmedelsakademis Matforskarnätverk. Den första dagen består av föredrag och avslutas med gemensam middag. Den andra dagen är det en exkursion till sockerbruket i Örtofta och det omgivande landskapet. Avslutning på Alnarp.

Tid: Fredagen den 11 november kl 8.30-ca 21.00 och lördagen den 12 november kl 10.00-16.00
Plats: Hörsalen i Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen i Malmö
Kostnad: Gratis. En avgift debiteras om man anmäler sig men sedan uteblir. OBS! Begränsat deltagarantal.

För fullständigt program och information kring anmälan, se Föreningen Industrihistoria i Skåne

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: