Detaljplan för nya Slussen beslutad

29 09 2011

Stockholms stadsbyggnadsnämnd beslutade torsdagen den 29 september att anta den omdiskuterade detaljplanen för nya Slussen. Förslaget visades på en utställning i maj-juni 2011. Därefter har det varit ute på remiss hos myndigheter och förvaltningar. I december ska kommunfullmäktige besluta om detaljplanen för Slussen. Byggstarten är planerad till 2013.

Stockholm stad/Slussen beskriver huvuddragen i förslaget:

  1. En ny park planeras öster om Katarinahissen med panoramautsikt över Saltsjön och Skeppsholmen. Parken avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen där både privatbåtar och skärgårdsbåtar kan lägga till.
  2. Torget vid slussningen är framtida Slussens centrala plats vid själva slussningen. Låga gång- och cykelbroar ramar in två bassänger som bildar ett torg av vatten. Här kan man njuta av solen hela dagen på terrasserna eller på något café.
  3. Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten. De nya byggnaderna får fasader med stor transparens så att det blir en naturlig kontakt mellan inomhusmiljön och torget/stadspulsen utanför.
  4. Ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning, men sätts i ett nytt sammanhang då det blir början på ett stråk som sträcker sig via Katarinaparken ned mot vattnet. Viktiga utblickar bevaras.
  5. Bussterminalen placeras i Katarinaberget. Här skapas en trygg och modern knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt och inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och t-bana.
  6. Nya byggnader vid Södermalmstorg blir det två låga byggnader för t ex restauranger eller kulturaktiviteter. Framför KF-huset och glashusen som finns där idag blir det  kontorsbyggnader. Det är inte bestämt ännu hur de ska se ut – det är storleken som visas i utställningen. I bottenvåningarna kommer det att bli allmänna ytor, t ex caféer eller affärer.
  7. Mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister samt båttrafik för persontransporter.

Läs mer om Slussen och Slussendebatten på Byggnadsvårdsbloggen.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: