Studieguide till höstens byggnadsvårdsutbildningar

27 03 2011

Senast den 15 april är det dags att söka in till höstens högskoleutbildningar för kulturarvs- och byggnadsvårdsintresserade. Sök program och fristående kurser via portalen studera.nu. Se även kurser och utbildningar hos studiekanalen.se eller folkhögskola.nu.

Göteborgs universitet (Göteborg/Mariestad)
Bebyggelseantikvarieprogrammet (180 hp)
Bygghantverksprogrammet (120/180 hp)
Konservatorsprogrammet (180 hp)
Kulturarv och modernitet: materiellt och immateriellt under 1000 år (120 hp)
Kulturarvsstudier, kandidatprogram (180 hp)
Kulturvård, masterprogram (120 hp)
Landskapsvårdens hantverk (180 hp)
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk (180 hp)
Trädgårdens hantverk och design (120/180 hp)
Båtar, fartyg och skepp (15 hp)
Byggnadsdokumentation (7,5 hp)
Flora i kulturlandskapet (7,5 hp)
Göteborg och Västerhavets kulturarv (15 hp)
Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system (7,5 hp)
Industrial heritage: use and re-use (7,5 hp)
Klimatlära för konservatorer (3 hp)
Kulturlandskapets historia (7,5 hp)
Kulturvård och byggnadsvård (30 hp)
Kyrkorna som kulturarv I (7,5 hp)
Kyrkorna som kulturarv II (7,5 hp)
Landskapsvårdens redskap (15 hp)
Lera som byggnadsmaterial (3 hp)
Lerbyggnad – metoder och material (4,5 hp)
Materialanalys för konservatorer (7,5 hp)
Preservation and documentation of rock art (7,5 hp)
Traditionellt byggnadsmåleri I  (30 hp)
Traditionellt byggnadsmåleri II  (30 hp)
Urban landskapsvård (7,5 hp)

Högskolan Dalarna (Borlänge/Falun)
Management och tolkning av kulturarv (7,5 hp)

Högskolan i Gävle (Gävle)
Gästriklands kultur och historia (30 hp)
Hälsinglands kultur och historia (61-90) (30 hp)

Högskolan på Gotland (Visby)
Byggnadsantikvarieprogrammet (180 hp)
Byggnadsvård – vidareutbildning (60 hp)
Föremålsantikvarieprogrammet (180 hp)
Byggnadsvetenskap – material och konstruktion (7,5 hp)
Byggnadsvetenskap – byggnadsfysik  (7,5 hp)
Byggnadsvård – vidareutbildning I (7,5 hp)
Byggnadsvård – vidareutbildning II (7,5 hp)
Inomhusklimat och uppvärmning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (15 hp)
Kulturarv (7,5 hp)
Kulturvård i dagens samhälle (7,5 hp)
Stenbyggnader (7,5 hp)

Kungliga konsthögskolan, Arkitekturskolan (Stockholm)
Påbyggnadsutbildning i restaureringskonst  (60 hp) – sista dag för ansökan brukar vara i maj/juni

Linköpings universitet (Linköping)
Den praktiska kunskapen i kulturlandskapet (15 hp)
Turism – Inriktning mot kulturarv och naturmiljö (180 hp)

Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö)
Byggnadsutformning (180 hp)
Att arbeta med kulturmiljön – en introduktion (15 hp)
Byggnadsvård I (7,5 hp)
Kultur och kulturpolitik i det postindustriella samhället (7,5 hp)
Kulturmiljö i stad och land (7,5 hp)
Kulturmiljövetenskap I (30 hp)

Lunds tekniska högskola (Lund)
Byggnadskonsten i Europa – arkitekturens formspråk och tektonik (15 hp)
Svensk interiör- & möbelhistoria – en översikt (7,5 hp)
Trädgårdskonstens historia (4,5 hp)

Mittuniversitetet / Träkadademien (Kramfors)
Möbel- och byggnadshantverk, Byggnadsvård (120-180 hp)
Möbel- och byggnadshantverk, Smide (120-180 hp)
Möbel- och byggnadshantverk, Möbeltapetsering (120-180 hp)
Möbel- och byggnadshantverk, Möbelsnickeri (120-180 hp)

Stockholms universitet (Stockholm)
Kandidatprogrammet för museer och kulturarv (180 hp)
Kandidatprogram i kulturanalys (180 hp)
Masterprogram i kulturarvsstudier (120 hp)
Kulturarv i globalt perspektiv (15 hp)
Kulturarv och kulturmiljövård: villkor och utgångspunkter (15 hp)
Museer, kulturarv och lärande (15 hp)

Södertörns högskola (Flemingsberg)
Samtid och kulturarv (180 hp)

Umeå universitet (Umeå)
Att tillgängliggöra kulturarv (7,5 hp)
Byggnader och miljö (7,5 hp)

Uppsala universitet (Uppsala)
Museer och kulturarv i konflikt och katastrofområden (7,5 hp)

Vindelns folkhögskola (Vindeln)
Byggnadsvårdsutbildning (1-2 år) – sista ansökningsdag 15 maj

Med reservation för eventuella ändringar.

Byggnadsvårdskurser
Kortare praktiska kurser hittar du på Byggnadsvårdsbloggens sida med Kurser.

Senast uppdaterad 2011-03-30


Åtgärder

Information

2 responses

30 03 2011
Richard Kjellström

Hej förslag på ett par kurser från Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, som kan vara lämpliga för listan som sändes ut häromdan:

Svensk interiör- & möbelhistoria – en översikt (TFRB35), 7.5 hp
Trädgårdskonstens historia (TFRC15), 4.5 hp
Byggnadskonsten i Europa – arkitekturens formspråk och tektonik (TFRC20), 15 hp

Hälsningar
Richard Kjellström

Richard Kjellström, Dr, arkitekt
Avdelningen för Bebyggelsevård
Institutionen arkitektur och byggd mijö
LTH-A
Lunds universitet
Box 118
221 00 LUND

+46 (0)46 222 73 48
+46 (0)768 61 88 26

30 03 2011
Nettan

Hej Richard,

Tack för tipsen på LTH:s kurser!
%d bloggare gillar detta: