Mål och lagar inom kulturmiljöområdet ses över

7 03 2011

Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra en översyn av lagstiftning och nationella mål inom kulturmiljöområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2012.

Utredaren, landshövding Eva Eriksson, ska bland annat lämna förslag till förändringar av lagstiftningen inom kulturmiljöområdet som syftar till att öka möjligheterna att leva i, bruka och utveckla kulturskyddade fastigheter och miljöer. En övergripande redaktionell översyn av lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. ska göras. Dessutom ska utredaren lämna förslag till hur de särskilda nationella målen för arbetet med kulturmiljön kan tydliggöras och anpassas till de nya kulturpolitiska målen.

Källor: Pressmeddelande och kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Mer om kulturpropositionen ”Tid för kultur” på Byggnadsvårdsbloggen.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: