Spara och bevara – energieffektivisering

14 02 2011

Den 9-11 februari hölls en vetenskaplig internationell konferens i Visby om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Under konferensen presenterade forskare resultaten från forskningsprogrammet Spara och Bevara, som har pågått sedan 2006. Konferensens program tog bland annat upp olika uppvärmningssystem, mögel, klimatmätning, kyrkor och timmerbyggnader.

Forsknings- och utvecklingsprogrammet Spara och Bevara – energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samordnas av Högskolan på Gotland och finansieras av Energimyndigheten. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Ett av forskningsprogrammets goda exempel är byggnadsminnet Klints i Othem, Gotland, där en luft/luft-värmepunp har installerats för att förbättra inomhusklimatet och minska fuktskador.

Klints gård i Othem. Foto: bloggredaktören, juni 2005 resp oktober 2006


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: