Bidrag till natur och kultur i Värmland

8 02 2011

Du som bor i Värmlands län kan senast den 15 februari söka ersättning för restaurering av bland annat ekonomibyggnader, åkermarker, gärdesgårdar eller stenmurar.

Länsstyrelsen i Värmland satsar på miljöinvesteringar av olika slag. Satsningen ingår i Utvald miljö inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Miljöinvesteringar handlar om att förbättra förutsättningarna för hotade växter och djur, eller stärka befintliga natur- och kulturmiljövärden.

Du söker fast ersättning för projekt senast den 15 februari, eller för faktiska kostnader när som helst under året. Beslut om det senare tas tre gånger per år: 15 mars, 15 maj och 15 oktober.

Mer information om bidrag inom Utvald miljö finns hos Länsstyrelsen i Värmland.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: