EU-regler kan hota gamla köksväxter

14 11 2010

Flera gamla svenska köksväxter kan försvinna om ett nytt förslag från Jordbruksverket går igenom, befarar fröhandlare. Det nya förslaget innebär att alla köksväxtsorter som inte finns med på EU:s sortlista måste registreras och avgiftsbeläggas. I dag behövs endast en anmälan till Jordbruksverket.

För många fröhandlare innebär merkostnaden att en stor del av sortimentet måste tas bort. Sveriges många hobbyodlare kommer då sannolikt att få mindre att välja på till sina trädgårdar och flera gamla, ovanligare köksväxtsorter hotas.

Förslaget baseras på ett EU-direktiv om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter. Jordbruksverket har haft förslaget ute på remiss och ska fatta beslut den 25 november. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2011.

På nätet pågår ett ”fröuppror” bland bloggare (se blogglista hos Flute-tankar). På Facebook finns flera sidor: Försvara det fria fröet (med en separat evenemangssida som kräver FB-inloggning) och Låt inte Jordbruksverket utrota vår biologiska mångfald.

Källor:

Uppdaterad: 2010-11-15

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: