Kulturarv för framtiden i budgeten

12 10 2010

I budgetpropositionen för 2011 som presenterades idag satsar regeringen bland annat på kulturarv för framtiden. En av tre övergripande prioriteringar för regeringens kulturpolitik lyder: ”Kulturarv för framtiden. Såväl det historiska som det moderna kulturarvet måste värnas som en tillgång för dagens och kommande generationer.”

Budgetpropositionens avsnitt 17 om Kultur, medier, trossamfund och fritid (pdf) behandlar förslag till ramanslag för kulturarvet. Riksantikvarieämbetet föreslås få 211 miljoner kronor och kulturmiljövården 252 miljoner för 2011.

Den kyrkoantikvariska ersättningen blir 460 miljoner kronor per år 2010-2014.

Renoveringen av Nationalmuseum och Kungliga Operan får sammanlagt 107 miljoner 2011-2014.

Flera museer får extra tillskott för att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Det immateriella kulturarvet, som muntliga traditioner, sociala sedvänjor och traditionell hantverksskicklighet, ska skyddas genom en svensk ratificering av Unesco-konventionen som trädde i kraft 2006.

Kulturarvet ska blir mer tillgängligt genom satsningar på digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.

Läs mer om budgetpropositionen på regeringens webbplats.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: