Tillgänglighet kontra byggnadsvård

7 10 2010

I ett mejl till Byggnadsvårdsbloggen skriver en läsare att hon saknar en ingång om tillgänglighetsaspekter på bloggen. Så här skriver hon bland annat:

Tillgänglighet kontra k-märkning / byggnadsminnesförklaring

Jag vet ju att det finns verkliga konflikter – mellan tillgänglighetskrav / verksamheters behov å ena sidan och antikvariska / byggnadsvårdsrelaterade krav å den andra. Jag vet också att det finns spännande exempel på goda lösningar och avskräckande fall där man hamnat i låsningar eller gjort olyckliga ingrepp. Men är det möjligen vanligt att antikvariska värden åkallas av slöa förvaltare som en ursäkt att inte göra något?

Jag letar dels efter projektexempel, dels efter folk som jobbat framgångsrikt i skärningspunkten mellan tillgänglighet / verksamhetsanpassning och byggnadsvård.

Har inte riktigt hittat den översikt eller mötesplats som jag hoppades på, eller de debatter som jag väntat mig. Men det kanske finns?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Om Byggnadsvårdsbloggen ska bli en sådan mötesplats kräver det aktiva läsare. Är det någon av bloggens läsare som kan tipsa om exempel på projekt, eller själv har erfarenhet av, tillgänglighet kontra byggnadsvård? Välkommen med dina kommentarer och synpunkter!

Annonser

Åtgärder

Information

2 responses

9 10 2010
Anders Nordström

Jag har aldrig upplevt att beställarna / fastighetsägarna åberopar antikvariska argument för att slippa göra tillgänglighetsanpassningar. Inte heller att någon beställare / fastighetsägare ”klarat” sig undan anpassning genom att åberopa antikvariska argument. För att en tillgänglighetsåtgärd skall bli bra krävs det kompetens inom både tillgänglighets- och det antikvariska området men kanske mest av allt tid. Det kanske är olika i landet men jag upplever varken att det är de som klarar sig undan tillgänglighets åtgärder eller att de görs så att de skadar de antikvariska värdena.
Anders N

10 10 2010
Nettan

Tack för din kommentar, Anders!
%d bloggare gillar detta: